Global Staff Mobility

Cílem programu Global Staff Mobility je rozšíření možností zaměstnaneckých mobilit i mimo aktuálně nastavené grantové programy (např. Erasmus+). Program je určen akademickým i neakademickým zaměstnancům MU pro pobyty v délce až 14 dní na univerzitu v kterékoliv destinaci za následujících předpokladů:

  • potvrzení ze strany přijímající univerzity
  • relevance vůči pracovnímu zařazení
  • schválení vedoucím

Z důvodu omezených finanční prostředků budou upřednostněny pobyty odpovídající strategickým zájmům MU v oblasti internacionalizace – zapojení do společné mezinárodní aliance, partnerské univerzity, akademický ranking přijímající univerzity, existující spolupráce (joint degrees, internacionalizace studijních programů) nebo prvovýjezdy.

Podmínky účasti

  • Program funguje na bázi kalendářních let a řídí se platnými směrnicemi MU.
  • Programu můžete využít, jste-li akademickým či neakademickým zaměstnancem MU na plný nebo částečný úvazek (mobilita zaměstnanců s DPČ a DPP není podporována). Můžete být občanem jakékoliv země a součástí jakéhokoliv pracoviště MU.
  • V rámci jednoho výběrového řízení můžete podat pouze jednu přihlášku na jednu univerzitu.
  • Pobyt je omezen délkou 14 dní včetně cesty, minimální délka pobytu není stanovena.
  • Pobyt musíte uskutečnit na zahraniční univerzitě, nelze absolvovat pobyt na zahraniční neakademické instituci.
  • Podporujeme především výukové aktivity, školení, stínování, workshopy, navazování spolupráce, sdílení zkušeností a další aktivity podobného charakteru.
    • Z programu nelze financovat účast na provádění výzkumu či konferenci.
    • Z programu by také neměl být financován pobyt, který lze uskutečnit v rámci programu Erasmus+, což platí především pro školicí pobyty v rámci EU, popř. výukový pobyt v EU. Je-li to možné, prosím realizujte Váš pobyt zde (pro tyto typy pobytů také není nutné mít uzavřenou smlouvu s přijímající univerzitou).
  • V programu neuzavíráme zvláštní účastnické smlouvy, podáním přihlášky zároveň potvrzujete svůj souhlas s podmínkami tohoto programu.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Adam Hykl

tel: +420 549 49 3583

Uzávěrky

  • Nejbližší termíny přihlášek
    31. ledna – začátek pobytů od 15. března
  • 30. dubna – začátek pobytů od 1. července
  • 31. července – začátek pobytů od 15. září
  • 31. října – začátek pobytů od 1. ledna následujícího roku
  • Výjezdy po 10. prosinci
    Výjezdy plánované po 10. prosinci dopředu konzultujte s kontaktní osobou programu na CZS. Z důvodů finanční uzávěrky na konci kalendářního roku nemůžeme pobyty, až na výjimky, schvalovat.
Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult