• “Kalifornie byla vždycky můj sen. Díky ISEPu a stipendiu od Muni jsem tam studoval za stejné náklady jako v Česku.”

  “Kalifornie byla vždycky můj sen. Díky ISEPu a stipendiu od Muni jsem tam studoval za stejné náklady jako v Česku.”

  – Vladimír Eliáš, absolvent FIISEP (International Student Exchange Program)

Masarykova univerzita je jako jediná veřejná univerzita v Česku součástí mezinárodní sítě ISEP, která studentům umožňuje studovat za stejné náklady jako v Česku téměř 150 univerzitách v USA a na desítkách dalších univerzit v 50 státech světa – například v Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu a v různých zemích Latinské Ameriky, Asie a Afriky.

Seznam hostitelských univerzit najdete na stránkách organizace ISEP. Na studijní pobyt ve Spojených státech amerických lze navázat stejně dlouhou pracovní stáží (Academic Training), díky které můžou studenti legálně pracovat v USA v oboru jejich studia – více informací najdete tady. MU v rámci programu ISEP nepodporuje studium na evropských univerzitách, mobilita po Evropě je možná přes program Erasmus+. MU navíc nepodporuje studium v rámci programu ISEP Direct, pouze ISEP Exchange.

Závěrečné zprávy studentů MU jsou k dispozici v databázi závěrečných zpráv CZS a v IS OIS (od r. 2019). 

Podmínky účasti

 • Program ISEP je určen studentům prezenčního studia bakalářských a magisterských oborů na MU.
 • Zájemce musí být v době uzávěrky přihlášky ve druhém až čtvrtém ročníku studia na MU (tzn. 2., 3. i 4. ročníku bakalářského studia, 1. ročníku magisterského studia, popřípadě 2. až 4. ročníku „dlouhého“ magisterského studia).
 • Minimální délka studijního pobytu je jeden semestr, maximální dva. Na studijní pobyt ve Spojených státech amerických můžete navázat stejně dlouhou pracovní stáží (Academic Training), která vám umožní legálně pracovat v USA v oboru vašeho studia. Více informací najdete tady.
 • Programu se za všechna svoje studia na MU můžete účastnit pouze jednou.
 • Student je povinen získat za každý semestr studia 20 ECTS, případně ekvivalent v kreditovém systému hostitelské univerzity. CZS vyžaduje po studentovi MU podat po příjezdu z pobytu žádost o uznání předmětů/kreditů ze zahraničního pobytu. Více informací najdete tady.
 • V případě studia právnických a lékařských a farmaceutických oborů na MU doporučujeme pečlivé zvážení účasti v programu pro mobilitu do USA (ale i jiných zemí) a konzultaci s akademickým koordinátorem na domovské fakultě z důvodů jiného systému vzdělávání v těchto oborech (v případě souhlasu domácí fakulty studenta MU je i tento pobyt proveditelný).
 • Pokud se student hlásí ke studiu v zahraničí v rámci magisterského stupně studia (NMgr nebo 4. a 5. ročník dlouhého magisterského studia), doporučujeme pečlivý výběr přijímacích institucí (zkontrolujte v katalozích dostupnost, počet a náplň kurzů) a následnou konzultaci s akademickým koordinátorem na domovské fakultě/ katedře ještě před uzavřením online CZS přihlášky.
 • Student musí mít po celou dobu studia ISEP v zahraničí aktivní prezenční studium daného studijního oboru na MU, tzn. studium na MU nesmí být ukončeno, přerušeno ani převedeno do jiné formy než prezenční.
 • MU v rámci programu ISEP podporuje studium pouze na univerzitách mimo Evropu. (Mobilita po Evropě je možná přes program Erasmus+.)
 • MU podporuje studium pouze v rámci programu ISEP Exchange, ne ISEP Direct.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Před nominací

Erin Anna Smith

tel: +420 773 772 672

communication in English only

Po nominaci

Martin Vašek

tel: +420 549 49 7785

Uzávěrky

 • 15. prosince
  pobyty na podzim a jaro
 • 1. června
  pobyt na jaro
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Úřední hodiny

Kontaktní hodiny jsou až do odvolání zrušeny, studenti mohou přijít jen po sjednání schůzky. V ostatních případech nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka