• “Kalifornie byla vždycky můj sen. Díky ISEPu a stipendiu od Muni jsem tam studoval za stejné náklady jako v Česku.”

  “Kalifornie byla vždycky můj sen. Díky ISEPu a stipendiu od Muni jsem tam studoval za stejné náklady jako v Česku.”

  – Vladimír Eliáš, absolvent FIISEP (International Student Exchange Program)

Masarykova univerzita je jako jediná veřejná univerzita v Česku součástí mezinárodní sítě ISEP, která studentům umožňuje studovat za stejné náklady jako v Česku téměř na 150 univerzitách v USA a na desítkách dalších univerzit v 50 státech světa – například v Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu a v různých zemích Latinské Ameriky, Asie a Afriky.

Seznam hostitelských univerzit najdete na stránkách organizace ISEP. Na studijní pobyt ve Spojených státech amerických lze navázat stejně dlouhou pracovní stáží (Academic Training), díky které můžou studenti legálně pracovat v USA v oboru jejich studia – více informací najdete tady. MU v rámci programu ISEP nepodporuje studium na evropských univerzitách, mobilita po Evropě je možná přes program Erasmus+MU navíc nepodporuje studium v rámci programu ISEP Direct, pouze ISEP Exchange.

Závěrečné zprávy studentů MU jsou k dispozici v databázi závěrečných zpráv CZS a v IS OIS (od r. 2019). 

Podmínky účasti

 • Program ISEP je určen studentům prezenčního studia bakalářských a magisterských oborů na MU.
 • Zájemce musí být v době uzávěrky přihlášky ve druhém až čtvrtém ročníku studia na MU (tzn. 2., 3. i 4. ročníku bakalářského studia, 1. ročníku magisterského studia, popřípadě 2. až 4. ročníku „dlouhého“ magisterského studia). Je možné vycestovat i při překročení standardní doby studia.
 • Standardní délka studijního pobytu je jeden semestr. Na studijní pobyt ve Spojených státech amerických můžete navázat stejně dlouhou pracovní stáží (Academic Training), která vám umožní legálně pracovat v USA v oboru vašeho studia. Více informací najdete tady.
 • Programu se za všechna svoje studia na MU můžete účastnit pouze jednou.
 • Student je povinen získat za jeden semestr studia 20 ECTS na hostitelské instituci, případně ekvivalent v kreditovém systému zahraniční univerzity.
 • Daný program vyžaduje po studentovi MU, aby si po skončení pobytu podal žádost o uznání předmětů/kreditů ze zahraničního pobytu. Více informací najdete tady.
 • V případě studia právnických a lékařských a farmaceutických oborů na MU doporučujeme pečlivé zvážení účasti v programu pro mobilitu do USA (ale i jiných zemí) a konzultaci s akademickým koordinátorem na domovské fakultě z důvodů jiného systému vzdělávání v těchto oborech (v případě souhlasu domácí fakulty studenta MU je i tento pobyt proveditelný).
 • Pokud se student hlásí ke studiu v zahraničí v rámci magisterského stupně studia (NMgr nebo 4. a 5. ročník dlouhého magisterského studia), doporučujeme pečlivý výběr přijímacích institucí (zkontrolujte v katalozích dostupnost, počet a náplň kurzů) a následnou konzultaci s akademickým koordinátorem na domovské katedře / fakultě ještě před uzavřením online CZS přihlášky.
 • Student musí mít po celou dobu studia ISEP v zahraničí aktivní prezenční studium daného studijního oboru na MU, tzn. studium na MU nesmí být ukončeno, přerušeno ani převedeno do jiné formy než prezenční.
 • MU v rámci programu ISEP podporuje studium pouze na univerzitách mimo Evropu. (Mobilita po Evropě je možná přes program Erasmus+.)

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Před nominací

Gabriela Složilová

tel: +420 549 49 4800

Po nominaci

Věra Honzíková

tel: +420 549 49 4553

Uzávěrky

 • 28. srpna
  doplňkové kolo pro pobyt na Novém Zélandu
 • 15. prosince
  pobyty na podzim a jaro
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů