Partneři

Masarykova univerzita klade velký důraz na systematický rozvoj mezinárodní spolupráce se zahraničními institucemi v celosvětovém měřítku. V souladu se Strategií internacionalizace na období 2021–2028 (vizte Strategický záměr MU) se věnujeme rozšiřování spektra příležitostí pro zahraniční pobyty studentů a akademických pracovníků, rozvoji nabídky studijních programů a kurzů v cizích jazycích a dalším činnostem směřujícím ke zvyšování počtu zahraničních studentů a akademiků na MU.

V této sekci najdete informace o mezinárodní spolupráci se zahraničními univerzitami v rámci programů a projektů Evropské unie (Erasmus+, Erasmus+ ICM apod.), ale i mimo programy EU. Tato sekce obsahuje také přehled existujících partnerských smluv se zahraničními univerzitami, informace o společných studijních programech a o mezinárodních vzdělávacích sítích, kterých jsme členem.

Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů