Mezivládní dohody – kvóty

Ministerstvo školství vyhlašuje na každý akademický rok studijní pobyty, které se uskutečňují na základě dohod s jednotlivými zeměmi. Tyto pobyty se dělí na tvz. kvóty a výběrová řízení (dříve “kvóty a konkurzy”).

Pobyty v rámci mezivládních dohod (kvót) jsou stipendijní místa, která jsou MU přidělena na akademický rok v rámci mezinárodní bilaterální smlouvy mezi ČR a partnerskou zemí. Jsou nabízeny letní jazykové kurzy i semestrální pobyty.

Cílovými zeměmi jsou Čína, Chorvatsko, Makedonie, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko nebo Švédsko. Pozor, termín pro přihlašování na mobility do Ruska je dřívější, než případě ostatních zemí!

Studenti MU s jiným občanstvím než českým by se nejprve měli informovat na zastupitelském úřadu cílové země, jaké jsou jejich skutečné možnosti.

Podrobnější informace o mezivládních dohodách a kvótách najdete na stránkách Akademické informační agentury Domu zahraniční spolupráce MŠMT nebo v přehledu kvót pro MU zde.

Vyrozumění MŠMT: zašlete scan kontaktní osobě CZS do 14 dní od obdržení.

Finanční podmínky

Studenti vybraní na studijní pobyt v rámci kvót obdrží stipendium odpovídající životním nákladům v dané zemi. Toto stipendium poskytuje většinou ministerstvo školství hostitelské země, případně MŠMT ČR. Účastníci letních škol mívají kurz, ubytování a stravu zdarma.

Mimo to mají stipendisté možnost požádat na domácí univerzitě (na CZS MU) o vyplacení náhrad jízdních výdajů. Při nákupu jízdenky/letenky je třeba uplatňovat zásady hospodárnosti. Refundovat je možné pouze takové cesty, při nichž je použit přiměřený druh dopravy, tj. do okolních států bezprostředně sousedících s ČR vlak II. třídy či autobus). Proplácí se pouze mezinárodní doprava, tj. jedna cesta tam a zpět z České republiky do místa pobytu, v některých případech do hlavního města přímající země (je-li v dané mezinárodní smlouvě takto mezinárodní doprava definována).  Je třeba využít studentských slev a služeb cestovních kanceláří, které nabízejí zvýhodněné letenky pro studenty. Z Vídně/Bratislavy je možné letět, pokud letenka není dražší než z Prahy.  

DŮLEŽITÉ: Proplaceny mohou být jen jízdenky, které studenti předloží do 25.10. kalendářního roku, kdy je zakoupili, není tedy možné předložit k proplacení jízdenky, které byly zakoupeny v roce jiném! V krajním případě, že nebude možné zakoupit jízdenku dříve, je možné podat žádost o předfinancování cesty a stanovit cenu odhadem.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Zita Hrabovská

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Uzávěrky

  • Určuje fakulta (zpravidla říjen/listopad)
  • O náhradu jízdného žádejte nejpozději do konce října kalendářního roku, v němž byly jízdenky zakoupeny.
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka