Mezivládní dohody – kvóty

Ministerstvo školství každoročně přiděluje stipendijní místa, takzvané kvóty, pro studenty Masarykovy univerzity. Díky těmto kvótám mohou studenti absolvovat letní jazykový kurz v zahraničí nebo studovat až dva semestry na partnerských univerzitách v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezinárodní dohody.

Mezi tyto země patří Čína, Chorvatsko, Makedonie, Malta, Rusko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko. Podrobnější informace o zemích a typech pobytů najdete v Přehledu kvót pro Masarykovu univerzitu (najdete v sekci Dokumenty) nebo na stránkách Akademické agentury DZS MŠMT.

Kromě mobilit přes přidělené kvóty pro Masarykovu univerzitu můžete využít také tzv. výběrových řízení, které ministerstvo školství vyhlašuje každoročně pro studenty všech vysokých škol v České republice.

Podmínky účasti

  • Hlásit se mohou všichni studenti MU. Studenti s jiným občanstvím než českým se mohou hlásit jen do států Evropské unie. Pokud se chtějí hlásit do země mimo EU, měli by se nejprve informovat na zastupitelském úřadě cílové země a na CZS MU/DZS, jaké jsou jejich skutečné možnosti.
  • Více informací o termínech a podmínkách pro jednotlivé země najdete na stránkách Akademické informační agentury DZS MŠMT.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Uzávěrky

  • Určuje fakulta (zpravidla říjen/listopad)
  • O náhradu jízdného žádejte nejpozději do konce října kalendářního roku, v němž byly jízdenky zakoupeny.
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Úřední hodiny

Kontaktní hodiny jsou až do odvolání zrušeny, studenti mohou přijít jen po sjednání schůzky. V ostatních případech nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka