Mezinárodní spolupráce

Zahraniční pobyty studentů a zaměstnanců vnímáme jako důležitý nástroj posilující kvalitu studia, proto se dlouhodobě zaměřujeme na zvyšování podílu studentů i akademiků, kteří se do mobilitních programů zapojují. 

Pokud chcete navázat spolupráci s Masarykovou univerzitou v mobilitních programech, potřebné informace najdete v sekcích Spolupráce v programech EU (Erasmus+, Erasmus+ ICM) nebo Spolupráce mimo programy MU. Zajímají-li vás aktuálně uzavřené partnerské smlouvy se zahraničními institucemi, najdete je v sekci Přehled smluv.

V sekci Spolupráce s agenturami najdete informace týkající se nabídek zastupování Masarykovy univerzity, náboru studentů, propagace a dalších forem spolupráce se zástupci agentur (agenty).