Program vztahů s tradičními univerzitami

Masarykova univerzita má uzavřené speciální dohody s vybranými partnerskými univerzitami ve střední Evropě, díky nimž mohou pracovníci MU vycestovat na pětidenní pobyt. Cílem tohoto programu je podpořit pobyty, které vedou k navazování nových kontaktů a k rozšiřování spolupráce s novými partnery na partnerských univerzitách.

Pracovníci mohou v rámci tohoto programu vycestovat na partnerské univerzity v těchto zemích: Německo (Greifswald, Regensburg), Maďarsko (Pécs), Polsko (Poznaň, Wroclaw) a Slovensko (Bratislava).

Dohody

  • Pracovníci MU mohou díky speciálním doložkám v relevantních bilaterálních dohodách vycestovat na několikadenní pobyty na vybrané univerzity ve střední Evropě.
  • Program funguje na základě reciprocity – přijímající univerzita zpravidla poskytuje stravné a ubytování a domácí fakulta proplácí jízdní výdaje. Pro nominované zahraniční akademiky CZS MU zase zajišťuje ubytování (zpravidla v Garni na Vinařské) a vyplácí stravné v hotovosti.
  • Výhodou tohoto typu pobytu je, že není potřeba na hostitelské univerzitě realizovat žádnou výuku a je tedy možné cestu využít třeba i jako návštěvu k navázání prvotního kontaktu.
  • Do programu jsou zapojeny následující univerzity (v závorce jsou uvedeny počty dohodnutých kvót):
  • Každá fakulta obdrží kvóty (člověkodny) celkově pro všechny univerzity, na které nominuje vyučující.
  • Délka výměnného pobytu by měla být max. 5 dní včetně cesty. Kvóty pro jednotlivé fakulty jsou navýšeny tak, aby vznikla určitá „rezerva“ pro přerozdělení a doplnění uvolněných míst – tuto finalizaci provede CZS.
  • Kontaktní osoby zahraničních oddělení fakult zasílají 1× ročně Centru zahraniční spolupráce nominace spolu s pracovními plány vyučujících.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Uzávěrky

  • Většinou přelom kalend. roku
    Termín pro vyučující vyhlašuje zahraniční oddělení fakulty/CJV.
Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult