Program vztahů s tradičními univerzitami

Masarykova univerzita má uzavřené speciální dohody s vybranými partnerskými univerzitami ve střední Evropě, díky nimž mohou pracovníci MU vycestovat na pětidenní pobyt, na univerzitu ve Vídni dokonce na měsíc. Cílem tohoto programu je podpořit pobyty, které vedou k navazování nových kontaktů a k rozšiřování spolupráce s novými partnery na partnerských univerzitách.

Pracovníci mohou v rámci tohoto programu vycestovat na partnerské univerzity v těchto zemích: Německo (Greifswald, Regensburg), Maďarsko (Pécs), Polsko (Poznaň, Wroclaw), Rakousko (Vídeň) a Slovensko (Bratislava).

Dohody

 • Pracovníci MU mohou díky speciálním doložkám v relevantních bilaterálních dohodách vycestovat na několikadenní pobyty na vybrané univerzity ve střední Evropě.
 • Program funguje na základě reciprocity – přijímající univerzita zpravidla poskytuje stravné a ubytování a domácí fakulta proplácí jízdní výdaje. Pro nominované zahraniční akademiky CZS MU zase zajišťuje ubytování (zpravidla v Garni na Vinařské) a vyplácí stravné v hotovosti.
 • Výhodou tohoto typu pobytu je, že není potřeba na hostitelské univerzitě realizovat žádnou výuku a je tedy možné cestu využít třeba i jako návštěvu k navázání prvotního kontaktu.
 • Do programu jsou zapojeny následující univerzity (v závorce jsou uvedeny počty dohodnutých kvót):
 • Každá fakulta obdrží kvóty (člověkodny) celkově pro všechny univerzity (kromě Vídně), na které nominuje vyučující.
 • Délka výměnného pobytu by měla být max. 5 dní včetně cesty. Kvóty pro jednotlivé fakulty jsou navýšeny tak, aby vznikla určitá „rezerva“ pro přerozdělení a doplnění uvolněných míst – tuto finalizaci provede CZS.
 • Kontaktní osoby zahraničních oddělení fakult zasílají 1× ročně Centru zahraniční spolupráce nominace spolu s pracovními plány vyučujících.
 • Výzkumné pobyty ve Vídni obsazuje Odbor výzkumu RMU, přihlášky sbírá a administruje CZS MU (zaměstnanci podávají přihlášky na zahraniční oddělení fakulty, kde pracují).

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Uzávěrky

 • Většinou přelom kalend. roku
  Termín pro vyučující vyhlašuje zahraniční oddělení fakulty/CJV.
Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Středa 12—15
V ostatních dnech jen po sjednání schůzky.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří PetrželkaCookies