Spolupráce s agenturami

Spolupráce s agenturami nebo agenty napomáhá zejména k zahraniční propagaci anglických programů vyučovaných na Masarykově univerzitě. K navázání fungujícího partnerství je potřeba podniknout několik kroků. Nejdříve je důležité zvážit, zda je agentura z cílové země, zda není nijak podezřelá, jakým způsobem komunikuje, atd. V případě, že agentura splňuje předchozí kritéria a váš předvýběr, zašlete prosím agentuře nebo agentovi dotazník k vyplnění a poté jej přesměrujte na kontaktní osobu z CZS, která bude s agenturou dále jednat. Před uzavřením zprostředkovatelské smlouvy je důležité zejména vyjasnění podmínek, za kterých bude spolupráce probíhat a kontrola ze strany právního odboru.

Seznam studijních programů, které MU nabízí v angličtině, najdete tady.

Kontaktujte nás

Jakub Motyčka

tel: +420 549 49 5273