Spolupráce mimo programy EU

Studenti Masarykovy univerzity mohou zamířit na studijní pobyt na desítky partnerských univerzit mimo Evropu. Pokud má vaše katedra nebo fakulta zájem navázat spolupráci s univerzitami mimo Evropu (tedy mimo program Evropské unie Erasmus+), požádejte zahraniční univerzitu o vyplnění tohoto dotazníku, na základě kterého poté zahraniční univerzitu kontaktujeme.