Erasmus+ Evropa

Pedagogičtí pracovníci Masarykovy univerzity mohou přes program Evropské unie Erasmus+ vyjet na dvoudenní až dvouměsíční výukový pobyt na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Na tento pobyt od MU obdrží grant pokrývající ubytování, stravování, kapesné, místní dopravu, pojištění a cestovní výdaje. Po dobu výukového pobytu není možné se zúčastnit konference.

Přes program Erasmus+ je možné vycestovat na výukový pobyt do těchto zemí:

 • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Kandidátské země: Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko, Turecko

Podmínky účasti

 • Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.
 • Zapojit se může pedagogický zaměstnanec vysoké školy včetně zaměstnanců na částečný nebo zkrácený úvazek.
 • Pedagogický zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice (může být i DPP, DPČ –  v dohodě musí být schválená možnost výjezdu na pracovní cestu a nárok na čerpání cestovních náhrad, jinak by se jednalo o neoprávněné čerpání poskytnutých prostředků).
 • Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně. Výukové pobyty se konají v délce minimálně dva po sobě jdoucí dny a maximálně dva měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu) na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE. Výukové pobyty jsou podmíněny existencí a platností inter-institucionální smlouvy mezi jednotlivými pracovišti.
 • Mobilita musí proběhnout v programové zemi, která se liší od země, v níž se nachází vysílající organizace, a od země bydliště pracovníka.
 • Po dobu výukového pobytu není možné se zúčastnit konference.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Věra Honzíková

tel: +420 549 49 4553

Uzávěrky

 • Termíny přihlášek pro akademický rok 2019/2020 jsou v kompetenci fakult MU
 • I. výzva: únor
  Podrobné informace vám sdělí koordinátor na katedře/ústavu
Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka