Erasmus+ Evropa

Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+.

Program se týká následujících zemí:

  • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
  • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
  • Kandidátské země: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Podmínky účasti

Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

Zapojit se může pedagogický zaměstnanec vysoké školy (včetně zaměstnanců na částečný nebo zkrácený úvazek).

Pedagogický zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice (může být i DPP, DPČ –  v dohodě musí být schválená možnost výjezdu na pracovní cestu a nárok na čerpání cestovních náhrad, jinak by se jednalo o neoprávněné čerpání poskytnutých prostředků).

Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně. Výukové pobyty se konají v délce 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu) na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE. Výukové pobyty jsou podmíněny existencí a platností inter-institucionální smlouvy mezi jednotlivými pracovišti.

Vyučujícím se přidělují finance na dny, kdy probíhá výuková činnost, výše grantu na den závisí na zemi pobytu.

Doba cesty se nezapočítává do výukové části mobility.

CZS může přidělit grant na den cesty v případě, že bezprostředně předchází prvnímu dni výuky nebo následuje ihned po posledním dni výuky a trvá minimálně 5 hodin.

Pracovníci se speciálními potřebami si mohou požádat o zvláštní grant. Žádost se podává před začátkem letního a zimního semestru a schvaluje ji řídící výbor programu Erasmus+.

Nahoru  ▲

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka