Erasmus+ Evropa

Pedagogičtí pracovníci Masarykovy univerzity mohou přes program Evropské unie Erasmus+ vyjet na dvoudenní až dvouměsíční výukový pobyt na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Na tento pobyt od MU obdrží grant pokrývající ubytování, stravování, kapesné, místní dopravu, pojištění a cestovní výdaje. Po dobu výukového pobytu není možné se zúčastnit konference.

Přes program Erasmus+ je možné vycestovat na výukový pobyt do těchto zemí:

 • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, v r. 2021/2022 i Velká Británie
 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Kandidátské země: Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko, Turecko

Podmínky účasti

 • Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.
 • Zapojit se může pedagogický zaměstnanec vysoké školy včetně zaměstnanců na částečný nebo zkrácený úvazek.
 • Pedagogický zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice (může být i DPP, DPČ – v dohodě musí být schválená možnost výjezdu na pracovní cestu a nárok na čerpání cestovních náhrad, jinak by se jednalo o neoprávněné čerpání poskytnutých prostředků).
 • Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně. Výukové pobyty se konají v délce minimálně dva po sobě jdoucí dny a maximálně dva měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu) na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE. Výukové pobyty jsou podmíněny existencí a platností inter-institucionální smlouvy mezi jednotlivými pracovišti.
 • Mobilita musí proběhnout v programové zemi, která se liší od země, v níž se nachází vysílající organizace, a od země bydliště pracovníka.
  • V případě výjezdu do země původu pracovníka je nutné prokázat, že pracovník dlouhodobě pobývá na území ČR, což lze doložit následujícími dokumenty:
   • pracovní smlouva, příp. DPČ na dobu min. 1 rok
   • potvrzení o studiu na dobu delší než 1 rok
   • jiný dokument (daňový domicil v ČR, nájemní smlouva apod.)
 • Po dobu výukového pobytu není možné se zúčastnit konference.
 • Nové možnosti pro průběh ONLINE mobilit Erasmus+ STA/STT od akademického roku 2021/2022:
  • Realizace mobility, při které by výuka/školení probíhala výhradně online, je možná, pokud účastník do země fyzicky vycestuje a jeho účast v místě aktivity v zemi přijímající instituce je odůvodněná a doložitelná podpůrnými dokumenty (např. cestovní doklady, doklad o zaplacení ubytování atd.). V takovém případě se jedná o uznatelnou fyzickou mobilitu, při které vzniká nárok na grant. Obzvláště je to odůvodněné, pokud přetrvává vliv COVID-19.
  • Takovou mobilitu musí schválit přímý nadřízený zaměstnance. Odůvodnění zasílá zaměstnanec e-mailem příslušnému koordinátorovi na CZS (osoba PO NOMINACI) v době podání dokumentu Mobility Agreement ke schválení mobility.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Před nominací

Nikola Maráková

tel: +420 549 49 6793

Po nominaci

Věra Honzíková

tel: +420 549 49 4553

Uzávěrky

 • Orientační termíny (termíny přihlášek jsou v kompetenci fakult MU)
  I. výzva: březen
 • II. (doplňková) výzva: říjen
 • Podrobné informace vám sdělí koordinátor na katedře/ústavu
 • Výjezdy po 10. prosinci
  Výjezdy plánované po 10. 12. je nutné dopředu konzultovat s koordinátorem na CZS. Z důvodu finanční uzávěrky na konci kalendářního roku nebudou, až na výjimky, schvalovány.
Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Úřední hodiny

Kontaktní hodiny jsou až do odvolání zrušeny, studenti mohou přijít jen po sjednání schůzky. V ostatních případech nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří PetrželkaCookies