Erasmus+ Evropa

Pedagogičtí pracovníci Masarykovy univerzity mohou přes program Evropské unie Erasmus+ vyjet na dvoudenní až dvouměsíční výukový pobyt na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Na tento pobyt od MU obdrží grant pokrývající ubytování, stravování, kapesné, místní dopravu, pojištění a cestovní výdaje. Po dobu výukového pobytu není možné se zúčastnit konference.

Přes program Erasmus+ je možné vycestovat na výukový pobyt do těchto zemí:

 • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, v r. 2020/2021 i Velká Británie
 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Kandidátské země: Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko, Turecko

Podmínky účasti

 • Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.
 • Zapojit se může pedagogický zaměstnanec vysoké školy včetně zaměstnanců na částečný nebo zkrácený úvazek.
 • Pedagogický zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice (může být i DPP, DPČ – v dohodě musí být schválená možnost výjezdu na pracovní cestu a nárok na čerpání cestovních náhrad, jinak by se jednalo o neoprávněné čerpání poskytnutých prostředků).
 • Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně. Výukové pobyty se konají v délce minimálně dva po sobě jdoucí dny a maximálně dva měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu) na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE. Výukové pobyty jsou podmíněny existencí a platností inter-institucionální smlouvy mezi jednotlivými pracovišti.
 • Mobilita musí proběhnout v programové zemi, která se liší od země, v níž se nachází vysílající organizace, a od země bydliště pracovníka.
  • V případě výjezdu do země původu pracovníka je nutné prokázat, že pracovník dlouhodobě pobývá na území ČR, což lze doložit následujícími dokumenty:
   • pracovní smlouva, příp. DPČ na dobu min. 1 rok
   • potvrzení o studiu na dobu delší než 1 rok
   • jiný dokument (daňový domicil v ČR, nájemní smlouva apod.)
 • Po dobu výukového pobytu není možné se zúčastnit konference.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Před nominací

Nikola Maráková

tel: +420 549 49 6793

Po nominaci

Věra Honzíková

tel: +420 549 49 4553

Uzávěrky

 • Orientační termíny (termíny přihlášek jsou v kompetenci fakult MU)
  I. výzva: březen
 • II. (doplňková) výzva: říjen
 • Podrobné informace vám sdělí koordinátor na katedře/ústavu
 • Výjezdy po 10. prosinci
  Výjezdy plánované po 10. 12. je nutné dopředu konzultovat s koordinátorem na CZS. Z důvodu finanční uzávěrky na konci kalendářního roku nebudou, až na výjimky, schvalovány.
Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Úřední hodiny

Kontaktní hodiny jsou až do začátku nového ak. roku zrušeny. V červenci a srpnu mohou studenti přijít podepsat Účastnickou smlouvu Erasmus+ jen po sjednání schůzky. V ostatních případech nás prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka