Další možnosti

Zde najdete informace o dalších možnostech zahraničních stáží prostřednictvím programů, které CZS přímo neadministruje. 

GFPS

Studentská organizace GFPS-CZ zprostředkovává v Německu studijní pobyty na 5 měsíců, placené praktikum na 5 měsíců, letní jazykový kurz na 2 týdny, workshopy a kontakt na „městské skupiny“ v Německu a Polsku. 

Více informací o programu najdete zde: www.gfps.cz 

 

Základní informace

GFPS-CZ je studentská organizace působící v oblasti setkávání mládeže a organizace multikulturních projektů již 15 let. Sdružuje především studenty se společným zájmem rozvíjet přátelské vztahy se sousedními státy, zejména Německem a Polskem.

GFPS-CZ úzce spolupracuje s partnerskou organizací GFPS, e. V. v Německu a GFPS-Polska. Finanční stránku existence zabezpečuje z velké části Česko-německý fond budoucnosti a německá GFPS e. V.. Zastřešující organizací GFPS-CZ je sdružení Initiative Mittel- und Osteuropa (InMOE) se sídlem v Berlíně. Nově spolupracuje GFPS také se studenty z Běloruska.

Smyslem aktivit sdružení GFPS-CZ je přispět k prohloubení vztahů mezi třemi zeměmi, které žijí po staletí vedle sebe a vytvářejí společnou kulturu střední Evropy. Setkáními, semináři i stipendijními programy chtějí přispět k mezikulturní výměně mezi třemi středoevropskými státy. Především by se ale nemělo zapomínat na to, že ať stát či studentská organizace jako GFPS jsou především lidé a myšlenky. 

GFPS-CZ zprostředkovává studijní pobyty na německých univerzitách, placená praktika v německých organizacích, letní dvoutýdenní česko-německé tandemové jazykové kurzy, workshopy, kontakt na „městské skupiny“ v Německu a Polsku.

 

Podmínky účasti

Program je určen pro studenty denního studia jakéhokoli oboru. Členství v organizaci GFPS, účast na workshopech a další aktivity v rámci organizace ale nejsou omezeny věkem ani statusem studenta.

 

Finanční rámec

Výše měsíčního stipendia je

Pro studenty: cca 600 €

Pro praktikanty: závisí na druhu praktika

Cena letního dvoutýdenního česko-německého tandemového jazykového kurzu je cca 4200 Kč pro české účastníky (250 € pro německé účastníky).

 

Tabulka termínů

Atktuální termíny najdete na webu organizace GFPS.

 

Před odjezdem

CZS (program GFPS) vyžaduje po studentovi MU podat žádost o uznání předmětů/ kreditů ze zahraničního pobytu, viz čl. 9, od.1. směrnice rektora č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (více informací najdete na webových stránkách CZS věnovaných pobytům v zahraničí-Uznávání předmětů ze studijních a pracovních pobytů studentů MU).

Odkazy pro další informace: studiumpraktikumjazykový kurz.

 

Postup během pobytu

Studijní pobyt: studijní povinnosti + doprovodný program během semestru
Placené praktikum: tři dny práce a dva dny studia týdně + doprovodný program během semestru
Letní jazykový kurz: dopoledne jazykový kurz, odpoledne tandem

 

Postup po příjezdu

V rámci studijního pobytu absolvuje student povinně dva semináře s GFPS. Prvním jsou na začátku semestru „Dny města“, což je víkendový seminář, kde má student možnost poznat ostatní stipendisty z Polska Německa a Běloruska a zároveň si užít bohatý program nabízený organizátory. 

Setkání se členy GFPS a s ostatními stipendisty dává vzniknout mnoha příležitostem k cestování a poznávání jiné kultury. 
Závěrečným seminářem je „Forum“, na kterém studenti formou krátkých referátů představí své projekty. Po ukončení semestru tak student nemusí odevzdávat další materiály o průběhu studia.

 

Kontaktní osoba na CZS

Martin Vašek vasek@czs.muni.cz tel: +420 549 49 7785

Nahoru  ▲

Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka