Individuální kontrakty (Cotutelles)

Individuální kontrakty zahrnují spolupráci mezi dvěma institucemi a konkrétním studentem. MU tuto úroveň spolupráce dělí na

  • Studium pod dvojím vedením (nazýváno také cotutelle), kde dohoda o spolupráci vede ke společné akademické supervizi na úrovni doktorského studia a kde reguluje odpovědnosti spolupracujících institucí s přihlédnutím k hodnocení a obhajobě disertační práce,
  • Evropský doktorát, kde po splnění podmínek spolupráce definovaných Evropskou asociací univerzit dojde na základě dohody o spolupráci k udělení titulu Doctor Europaeus.

Jak metodicky postupovat v případě přípravy a organizace studia v rámci individuálních kontraktů, je upraveno Metodickým pokynem, konkrétně v páté kapitole a v částech, na které se v ní odkazuje.

Akreditace

Spolupráce v rozsahu individuálního kontraktu probíhá v rámci akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na některé z fakult MU a na spolupracující instituci.

Nahoru  ▲

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Středa 12—15
V ostatních dnech jen po sjednání schůzky.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří PetrželkaCookies