Individuální kontrakty (Cotutelles)

Individuální kontrakty zahrnují spolupráci mezi dvěma institucemi a konkrétním studentem. MU tuto úroveň spolupráce dělí na

  • Studium pod dvojím vedením (nazýváno také cotutelle), kde dohoda o spolupráci vede ke společné akademické supervizi na úrovni doktorského studia a kde reguluje odpovědnosti spolupracujících institucí s přihlédnutím k hodnocení a obhajobě disertační práce,
  • Evropský doktorát, kde po splnění podmínek spolupráce definovaných Evropskou asociací univerzit dojde na základě dohody o spolupráci k udělení titulu Doctor Europaeus.

Akreditace

Spolupráce v rozsahu individuálního kontraktu probíhá v rámci akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na některé z fakult MU a na spolupracující instituci.

Nahoru  ▲