Mezinárodní sítě

Kromě programu Erasmus+ využíváme možnosti, které nabízejí další mezinárodní mobilitní schémata (např. Ceepus, Aktion, finanční mechanismy EHP/Norska). Masarykova univerzita je také členem v těchto mezinárodních univerzitních sítích:

 • Utrechtská síť: Utrechtská síť je společenství 32 evropských univerzit, které spolupracují na širokém spektru aktivit. Masarykova univerzita je členem sítě od roku 1996. Mezi aktivity sítě patří internacionalizace vyššího vzdělávání, zejména studentské mobility, výměny pracovníků, internacionalizace osnov, společné studijní programy a letní školy.
  • Díky Utrechtské síti je Masarykova univerzita členem i těchto mezinárodních sítí:
   • MAUI (Mid-America Universities International)
   • AEN (Australian-European Network)
   • REARI – RJ (Brazilian Universities; International Relations Network of Rio de Janeiro Higher Education Institutions)
 • Compostela Group of Universities: Skupinu Compostela Group of Universities (CGU) tvoří více než 70 univerzit z celého světa.
 • ISEP (International Student Exchange Program): mezinárodní síť ISEP spojuje přes 150 univerzit v USA a dalších 150 univerzit ve více než 50 státech světa.
 • The Hague Network: Mezinárodní síť The Hague Network sdružuje sedm evropských univerzit, které spolu navázaly strategické partnerství.
 • EDUC (European Digital UniverCity): Konsorcium EDUC tvoří šest evropských univerzit (Università degli Studi di Cagliari, Université Paris Nanterre, University of Pécs, Universität Potsdam, Université de Rennes 1 a Masarykova univerzita), které podaly žádost v rámci výzvy Evropské komise nazvané „Evropská univerzita“. Cílem konsorcia je intenzivně spolupracovat zejména v oblasti různých typů výuky (e-learning, blended learning, Collaborative Online International Learning – COIL, …) a v oblasti výměny pedagogů a studentů (včetně studentů se speciálními potřebami).