STELLA Junior

Stella Junior je program skupiny univerzit Compostela (CGU), díky němuž se mohou studenti MU přihlásit na pracovní stáž zveřejněnou v databázi nabídek zahraničních pracovních pobytů, která je dostupná na webu CGU v sekci Stella Junior. Minimální délka stáže je 10 dní.

Program Stella Junior jednoročně uděluje několik jednorázových stipendií ve výši 400 EUR na tyto zahraniční stáže. Stipendia jsou přidělována na základě výběru řídícím výborem STELLA Junior. Do programu se mohou hlásit pouze studenti MU, kteří jsou zapsáni v řádné formě studia po celou dobu pobytu v zahraničí.

  • Přihláška se podává jednou ročně, součástí jsou následující dokumenty (podrobněji na daném webu): 
    • Online application form. This form must be compulsorily filled in online and in English for the application to be accepted.
    • Declaration of responsibility.
  • Po přijetí mohou být požadovány další dokumenty jako jsou mobility agrement a work plan. 
  • Student je povinen evidovat svůj pobyt v IS, a také si výsledky tohoto pobytu dát uznat na MU jako součást svého studia, vizte Uznávání pobytů na MU.

Pracovní stáž zprostředkovanou přes databázi Stella Junior můžete financovat také z jiných stipendijních programů, například přes Erasmus+ stáž.

Kontaktujte nás

Jarmila Strýčková

tel: +420 777 128 340

Uzávěrky

  • 9. dubna 2024 (12 hodin španělského času)
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů