European Digital UniverCity (EDUC)

Aliance EDUC (European Digital UniverCity), jejíž členy tvoří kromě MU také univerzity v Německu, Francii, Itálii, Maďarsku, Norsku a Španělsku, otevírá studentům MU nové možnosti mezinárodního vzdělávání v nejrůznějších formátech, od širší nabídky zahraničních výjezdů či krátkodobých letních škol až po virtuální mobility na partnerských univerzitách.

EDUC je součástí prestižní sítě evropských univerzit a jeho cílem je propojit osm univerzit, které mají v součtu přes 150 tisíc studentů a 20 tisíc zaměstnanců, v jednu společnou evropskou univerzitu. Více informací o EDUCu najdete na webu educalliance.eu.

EDUC nabízí studentům MU následující příležitosti mezinárodního vzdělávání:

Meziuniverzitní online kurzy

  • Virtuální mobility a online kurzy vyučované v rámci meziuniverzitního kampusu jsou studentům dostupné od akademického roku 2021/2022. Studentům se otevírá možnost studovat online kurzy v rámci osmi univerzit a setkávat se se zahraničními studenty a vyučujícími. Seznam meziuniverzitních předmětů najdete v EDUC katalogu kurzů
  • Některé kurzy je možné zapsat si přímo skrze IS MU. V tomto případě je v informacích o předmětu uvedeno, že se kurz vyučuje na MU a partnerské univerzitě a není zde odkaz na online přihlášku. Po ukončení bude kurz uznán automaticky v IS.
  • Ostatní kurzy vyžadují vyplnění online přihlášky. Před začátkem kurzu Vám koordinátoři kurzu/vyučující zašlou všechny potřebné informace ke studiu. Tyto předměty je možné si nechat uznat na Vaší domovské fakultě (získat za ně ECTS). V tomto případě je vyžadováno vyplnění Learning Agreement v IS OIS na začátku kurzu. Podrobný postup je uveden v dokumentu Návod na vyplnění LA online v sekci Dokumenty. Dále je potřeba kurzy evidovat v IS.
  • Více informací včetně možnosti přihlašování, prerekvizit, počtu kreditů apod. se dozvíte v popisu jednotlivých kurzů.
  • Po celou délku studia kurzu musejí být účastníci studenty MU.
  • Zahraniční studenti (Erasmus, Exchange, semestrální atd.) mají právo účastnit se online kurzů v alianci EDUC. Pokud je předmět vyučován partnerskou univerzitou (tedy ne MU), nebude součástí studia studentů na MU a nebude tedy uveden ve výpisu známek MU (Transcript of Recors), ani nemůže být zahrnut do Learning Argeement. Student na konci kurzu obdrží od hostitelské univerzity EDUC certifikát o absolvování kurzu, který může předat své domovské univerzitě a použít jej k uznání. Je na domovské univerzitě, zda student získá kredity.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Kristýna Hutová

tel: +420 608 313 226

EDUC Gap semestr, online kurzy

Mai Hoa Nguyenová

tel: +420 549 49 8900

Hybridní kurz Initiation to Research and Critical Thinking

Uzávěrky

  • EDUC Gap semestr:
    15. března 2024