STELLA

Program STELLA umožňuje jak týdenní stáže neakademickým pracovníkům MU na zahraniční univerzitě, tak také různým pracovištím MU nabídnout volné místo pro týdenní stáž pracovníka ze zahraniční univerzity (více viz MUST week).

Členství MU v CGU zajišťuje univerzitě možnost poslat jednu přihlášku neakademických pracovníků (1 kandidát) do tohoto programu s grantem CGU (okolo 1000 EUR).

Organizace programu STELLA:

Z důvodu menší finanční dotace do programu STELLA ze strany CGU v tomto roce bude financováno cca 10 výměnných pobytů z Evropy do Latinské Ameriky a naopak (dohromady 18 mobilit). Vybraní účastnící mobility budou finančně podpořeny grantem ze strany CGU v hodnotě do 1000 EUR. Znamená to tedy, že mobility v rámci Evropy nebudou programem STELLA finančně podpořeny grantem.

Mobilita neakademických pracovníků v rámci univerzit začleněných do Compostela Group na rok 2018.

Podmínky účasti

Každý žadatel musí vyplnit přihlášku na mobility (najdete v sekci Dokumenty). Přihlášku vytiskněte a spolu s motivačním dopisem v AJ (další příloha, volný text, max. 1 stránka A4) a životopisem v AJ (Europass formát, další příloha) doručtě na CZS k datu uzávěrky (text v přihlášce a v přílohách může být stejný). Buď osobně nebo interní poštou na Centrum zahraniční spolupráce, Komenského nám. 2, 602 00 Brno, k rukám Martina Vaška. O Vašem rozhodnutí informujte i svého nadřízeného, který musí s Vaším výjezdem a jeho financováním souhlasit.

Uzávěrka pro mobility uskutečňované v roce 2018 bude 24. dubna 2018. 

Za MU bude vybrán 1 kandidát, a jeden náhradník, kteří budou na mobilitu nominováni. Řídící výbor programu STELLA pak během května daného roku vybere z nominovaných kandidátů z cele CGU přibližně 18 kandidátů, kteří budou finančně podpořeni.

Výběrové řízení na MU

Z přihlášek došlých na CZS bude probíhat výběrové řízení, ze kterého vyjde jeden vybraný kandidát. Přihláška bude dále postoupena Řídícímu výboru programu STELLA k dalšímu posouzení a výběru. Teprve Řídící výbor programu STELLA potvrzuje vybrané a umístěné kandidáty a rozhoduje o výši grantu.

Uskutečnění mobility:

Mobilita v programu STELLA se musí uskutečnit v roce, ke kterému byla podána přihláška, viz specifikace nabídky.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Martin Vašek

Martin Vašek

tel: +420 549 49 7785

Uzávěrky

  • 24. dubna 2018
    Mobility uskutečňované v roce 2018
Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka