Stipendia MU na výzkumné pobyty

Fakultní stipendia pro povinné zahraniční výzkumné pobyty doktorských studentů na MU:

Každý doktorský student musí v rámci svého studia na MU absolvovat zahraniční výzkumný pobyt v délce jednoho měsíce. K financování těchto zahraničních výzkumných činností doktorandů slouží rozpočty jednotlivých fakult, nikoliv rozpočty CZS, které jsou určeny primárně na akademické pobyty doktorských studentů. Výzkumné činnosti doktorandů v zahraniční nelze financovat ani z programu Erasmus+ nebo Erasmus+ stáž.

Pro více informací o stipendiích na výzkumnou činnost v zahraničí se prosím obracejte přímo na pracovníky fakultních oddělení pro doktorské studium. Kontakty najdete na muni.cz nebo v Portálu pro zaměstnance MU.

 

Akademické pobyty doktorských studentů na MU:

Na zahraniční akademické pobyty mohou doktorští studenti využít níže uvedené stipendijní fondy CZS. Tato stipendia jsou určená pro akademické pobyty doktorských studentů a podobně jako u studijních pobytů pro ně platí povinnost vyplnit Learning Agreement, získat na zahraniční univerzitě 20 kreditů za semestr a povinnost uznat si absolvované předměty v zahraničí do studia na MU. 

Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů