Evidence pobytů a uznávání předmětů ze zahraničních pobytů

Zde najdete všechny důležité informace týkající se evidence zahraničních pobytů a uznávání jejich výsledků na MU pro různé aktéry tohoto procesu.

Důležité normy a dokumenty, kterými se evidence a uznávání výsledků zahraničních pobytů na MU řídí.

Tyto dokumenty jsou dále doplněny opatřeními děkanů jednotlivých fakult MU týkající se určení "pověřených osob" daných pracovišť (viz dále odkazy na stránky jednotlivých fakult).

 

Přehledné informace o nastavení uznávání výsledků pobytů na jednotlivých fakultách MU včetně pověřených osob fakult MU

Právnická fakulta Filozofická fakulta Fakulta informatiky
Lékařská fakulta Pedagogická fakulta Fakulta sociálních studií
Přírodovědecká fakulta Ekonomicko-správní fakulta Fakulta sportovních studií

Pro studenty

Všeobecné informace o uznávání výsledků zahraničních pobytů na MU

MU vyžaduje po studentovi MU podat žádost o uznání předmětů/ kreditů ze zahraničního pobytu, viz čl. 9, od.1. směrnice rektora č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity při účasti v akademickém mobilitním programu v délce trvání min. 14 dni a více.

 

Administrace mobilitních programů na MU

Jednotlivé mobilitní programy, přes které studenti MU vyjíždějí (ať už administrovaných na MU nebo jinde) mohou dále klást na studenty další požadavky (např. přihlášky, finanční smlouvy a další dokumenty), které musí student taktéž splnit k tomu, aby naplnil regule těchto programů.

Jednotlivé fakulty MU mohou také stanovit další požadavky ohledně výjezdu studentů přes různé mobilitni programy.

Tyto požadavky nad rámec směrnice rektora č. 8/2011 nebo Metodického pokynu ředitelky CZS  jsou nebo mohou být od těchto nezávislé.

 

Jednotlivé kroky nutné pro uznání evidenci pobytu v zahraničí a následné uznání výsledků pobytu (předmětů/kreditů ze zahraničí)

Níže najdete rozcestník zvlášť pro zahraniční studijní a pracovní pobyt, který odkazuje na přehled jednotlivých kroků, které můsí student MU provést, aby úspěšně dokončil administrativní požadavky podle výše zmíněných pravidel pro zahraniční pobyt (týka se všech mobilit/ zahraničních pobytů studentů s délkou více než 14 dnů bez ohledu na typ mobilitního programu).

Jednotlivé kroky jsou vázány na typ pobytu, tj. zvolte odpovídající typ pro Vaši mobilitu:

 

1) Studijní pobyt

Potřebné formuláře k pobytům jsou k dispozici zde (berte v úvahu program, přes který vyjíždíte, bud Erasmus+ nebo ostatní).

 

2) Pracovní pobyt

Potřebné formuláře k pobytům jsou k dispozici zde (berte v úvahu program, přes který vyjíždíte, bud Erasmus+ nebo ostatní).

Nahoru  ▲

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka