Evidence pobytů a uznávání předmětů ze zahraničních pobytů

Zde najdete všechny důležité informace týkající se evidence zahraničních pobytů a uznávání jejich výsledků na MU pro různé aktéry tohoto procesu.

Důležité normy a dokumenty, kterými se evidence a uznávání výsledků zahraničních pobytů na MU řídí

Tyto dokumenty jsou dále doplněny opatřeními děkanů jednotlivých fakult MU, které se týkají určení „pověřených osob“ daných pracovišť (vizte níže odkazy na stránky jednotlivých fakult).

 

Přehledné informace o nastavení uznávání výsledků pobytů na jednotlivých fakultách MU včetně pověřených osob fakult MU

Pro studenty

Všeobecné informace o uznávání výsledků zahraničních pobytů na MU

MU vyžaduje po studentovi MU podat žádost o uznání předmětů/kreditů ze zahraničního pobytu (vizte čl. 9, od. 1. směrnice rektora č. 8/2011: Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity) při účasti v akademickém mobilitním programu v délce trvání minimálně 14 dní a více.

 

Administrace mobilitních programů na MU

Jednotlivé mobilitní programy, přes které studenti MU vyjíždějí (ať už administrovaných na MU nebo jinde), mohou dále klást na studenty další požadavky (např. přihlášky, finanční smlouvy a další dokumenty), které musí student rovněž splnit, aby naplnil regule těchto programů.

Jednotlivé fakulty MU mohou také stanovit další požadavky ohledně výjezdu studentů přes různé mobilitní programy.

Tyto požadavky nad rámec směrnice rektora č. 8/2011 nebo Metodického pokynu ředitele CZS jsou nebo mohou být od těchto nezávislé.

 

Jednotlivé kroky nutné pro evidenci pobytu v zahraničí a následné uznání výsledků pobytu (předmětů/kreditů ze zahraničí)

Jednotlivé kroky nutné pro evidenci pobytu v zahraničí a následné uznání výsledků pobytu (předmětů/kreditů ze zahraničí) najdete výše podle povahy zahraničního pobytu (studijní pobyt nebo praktický pobyt). 

Nahoru  ▲