Mezivládní dohody – kvóty

Ministerstvo školství každoročně přiděluje stipendijní místa, takzvané kvóty, pro studenty Masarykovy univerzity. Díky těmto kvótám mohou studenti absolvovat letní jazykový kurz v zahraničí nebo studovat až dva semestry na partnerských univerzitách v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezinárodní dohody.

Mezi tyto země patří Čína, Chorvatsko, Makedonie, Slovensko a Slovinsko. Podrobnější informace o zemích a typech pobytů najdete v Přehledu kvót pro Masarykovu univerzitu (najdete v sekci Dokumenty) nebo na stránkách Akademické agentury DZS MŠMT.

Kromě mobilit přes přidělené kvóty pro Masarykovu univerzitu můžete využít také tzv. výběrových řízení, které ministerstvo školství vyhlašuje každoročně pro studenty všech vysokých škol v České republice.

Podmínky účasti

  • Hlásit se mohou všichni studenti MU. Studenti s jiným občanstvím než českým se mohou hlásit jen do států Evropské unie. Pokud se chtějí hlásit do země mimo EU, měli by se nejprve informovat na zastupitelském úřadě cílové země a na CZS MU/DZS, jaké jsou jejich skutečné možnosti.
  • Více informací o termínech a podmínkách pro jednotlivé země najdete na stránkách Akademické informační agentury DZS MŠMT.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Uzávěrky

  • Určuje fakulta (zpravidla listopad)
  • O náhradu jízdného žádejte nejpozději do konce října kalendářního roku, v němž byly jízdenky zakoupeny.
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů