Speciální grant pro krátkodobé pobyty

Studenti, kteří chtějí vyjet do zahraničí na krátkodobý studijní, výzkumný nebo pracovní pobyt či letní školu mimo jakýkoliv výměnný program, mohou využít finanční podpory ze Speciálního grantu CZS pro krátkodobé pobyty. Domácí fakulta musí s výjezdem souhlasit, tedy podepsat Learning Agreement/Training Agreement. Na pobyt je možné vycestovat do jakékoliv země světa, délka trvání pobytu je omezena 30 dny (včetně).

Podmínky účasti

 • Studium v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu MU, v době podání přihlášky ukončen minimálně první semestr bakalářského studia na MU.
 • Kompatibilita studijních programů na MU a na vybrané zahraniční vysoké škole, tzn. fakulta potvrdí, že studentovi budou absolvované kurzy uznány jako součást studijního plánu na MU (Learning Agreement, Training Agreement).
 • Studium nesmí být na domovské fakultě MU přerušeno ani ukončeno během celé doby pobírání stipendia a v době výplaty stipendia.
 • Minimální počet kreditů získaných za tento pobyt je 1 ECTS, ale počet získaných kreditů by měl odpovídat délce pobytu a jeho náplni.
 • Daný program vyžaduje po studentovi MU, aby si po skončení pobytu podal žádost o uznání předmětů/kreditů ze zahraničního pobytu. Více informací najdete tady. Nedodání požadovaných dokumentů pro uznání předmětů se považuje za nesplnění podmínek přidělení stipendia a stipendium musí být vráceno.
 • Stipendium se neposkytuje ke studiu v zemi původu/trvalého bydliště studenta.
 • V rámci jedné výzvy může student podat pouze jednu přihlášku.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Martin Vašek

tel: +420 549 49 7785

Uzávěrky

 • Přihlášky na pobyty v roce 2018 již není možné podávat.
 • Pobyty v roce 2019:
  bude upřesněno
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka