Masaryk Distinguished Chair v Izraeli

Program je určen pro akademiky a vědce, kteří jsou občany České republiky a jsou zaměstnáni na vysokoškolské instituci v České republice. Žadatelé musí předložit návrh výzkumných aktivit, včetně časového harmonogramu jejich realizace a měřitelných plánovaných výstupů. Žadatelé musí být rovněž schopni doložit svou předchozí publikační a pedagogickou činnost. Ve výzvě 2018 je program otevřený i pro studenty doktorského studia.

Cílem programu je podpora výzkumných pobytů českých akademiků, vědců a doktorandů v Izraeli, na hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya (www.idc.ac.il).

Obsahem pobytů jsou primárně výzkumné aktivity (je možné doplnit o přednáškovou činnost na IDC) v oblasti humanitních a společensko-vědních oborů (např. politické vědy, mezinárodní vztahy, právo, sociologie, ekonomie, psychologie, mediální studia a žurnalistika, hebraistika, historie a kulturální studia).

Další informace o programu na stránkách Interdisciplinary Center (IDC) Herzlia.

Finanční podmínky

Držitel stipendia obdrží paušální částku ve výši 500 USD na týden pobytu.

V rámci programu je plně hrazena jedna cesta z ČR do Izraele a zpět (Úhrada na základě skutečných nákladů. Cestovní náklady zahrnují všechny náklady a všechny dopravní prostředky využité při cestě z výchozího bodu do místa určení a zpět. Vyžaduje se využití nejlevnějšího způsobu dopravy.)

Ubytování je poskytnuto zdarma přímo IDC Herzliya.

Účastník je povinen zajistit si pojištění a uhradit ostatní cestovní náklady.

Výběrová komise má právo krátit délku pobytu dle rozpočtu dostupného na financování programu.

Finanční a administrativní podpora je po vybrání stipendisty zajištěna přímo IDC Herzliya. 

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Šárka Prokopová

Šárka Prokopová

tel: +420 549 49 6386

Uzávěrky

  • 30. listopadu 2018
    sběr žádostí na pobyt v celém kalendářním roce 2019
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka