Mezivládní dohody – výběrová řízení

Ministerstvo školství vyhlašuje každý akademický rok výběrová řízení na zahraniční studijní nebo výzkumné pobyty v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezivládní dohody. Na tyto až dvousemestrální studijní pobyty se mohou hlásit studenti ze všech vysokých škol v Česku, výběr studentů probíhá centrálně na MŠMT.

Na základě těchto mezivládních dohod mohou studenti studovat například v Albánii, Belgii, Bulharsku, Číně, Egyptě, Estonsku, Francii, Itálii, Izraeli, Japonsku, Koreji, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Mongolsku, Německu, v Peru, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Slovensku, Španělsku, Švýcarsku, na Ukrajině a ve Vietnamu.

Podrobnosti o výběrových řízení MŠMT do jednotlivých zemí a detaily týkající se termínů přihlášek najdete na stránkách Akademické agentury DZS MŠMT.

Kromě výběrových řízení na MŠMT můžete jako studenti Masarykovy univerzity využít také takzvaných kvót, které jsou MU přiděleny v rámci mezivládních dohod.

Podmínky účasti

  • Hlásit se mohou všichni studenti MU. Studenti s jiným občanstvím než českým se mohou hlásit jen do států Evropské unie. Pokud se chtějí hlásit do země mimo EU, měli by se nejprve informovat na zastupitelském úřadě cílové země a na CZS MU/DZS, jaké jsou jejich skutečné možnosti.  
  • Více informací o termínech a podmínkách pro jednotlivé země najdete na stránkách Akademické informační agentury.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Uzávěrky

  • podle zemí, říjen až únor
    více informací na webu AIA
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů