Mezivládní dohody – výběrová řízení

Ministerstvo školství vyhlašuje na každý akademický rok studijní pobyty, které se uskutečňují na základě dohod s jednotlivými zeměmi. Tyto pobyty se dělí na tvz. kvóty a výběrová řízení (dříve “kvóty a konkurzy”).

Výběr probíhá centrálně na MŠMT, kam se hlásí uchazeči ze všech vysokých škol.

Hlásit se mohou všichni studenti MU, avšak studenti s jiným občanstvím než českým by se nejprve měli informovat na zastupitelském úřadu cílové země, jaké jsou jejich skutečné možnosti.

Více informací o termínech a podmínkách pro jednotlivé země najdete na stránkách Akademické informační agentury.

Finanční podmínky

Studenti vybraní na studijní pobyt v rámci mezinárodní dohody obdrží stipendium odpovídající životním nákladům v dané zemi. Toto stipendium poskytuje většinou ministerstvo školství hostitelské země, příp. MŠMT ČR.

Na domácí univerzitě – na CZS MU – je možno požádat o vyplacení náhrad jízdních výdajů. Při nákupu jízdenky/letenky je třeba uplatňovat zásady hospodárnosti. Proplácí se pouze mezinárodní doprava, tj. jedna cesta z České republiky do místa pobytu, resp. hlavního města přímající země (je-li v dané mezinárodní smlouvě takto mezinárodní doprava definována, a zpět. Je třeba využít možných slevZ Vídně/Bratislavy je možno letět, není-li letenka dražší než z Prahy

DŮLEŽITÉ: Proplaceny mohou být jen jízdenky, které studenti předloží v kalendářním roce, kdy je zakoupili (není tedy možné předložit k proplacení jízdenky, které byly zakoupeny v roce jiném!). Poslední možnost požádat o proplacení v daném kalendářním roce je 25. 10. V krajním případě, pokud nebude možné zakoupit jízdenku dříve, je možné podat žádost o předfinancování cesty a stanovit cenu odhadem.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Zita Hrabovská

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Uzávěrky

  • podle zemí, říjen až únor
    viz AIA
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka