Společné studijní programy

Masarykova univerzita pro usnadnění administrace rozděluje spolupráci se zahraničními partnery na tyto úrovně:

  1. Společně akreditované studijní programy: jsou založeny na spolupráci mezi dvěma nebo více institucemi na společném studijním programu. Avšak studium je zakončeno udělením společného titulu, nebo více titulů, a všechny spolupracující instituce jsou odpovědny za celý program, ne pouze za oddělené části. Takovéto studijní programy jsou vždy nově akreditovány a zúčastněné instituce jsou vázány dohodou o spolupráci. MU rozlišuje mezi:
    • Double nebo Multiple Degree, které vedou k udělení dvou nebo více národně uznávaných diplomů oficiálně vydaných dvěma nebo více institucemi začleněnými ve společném programu.
    • Joint Degree, při kterém je udělen jediný společný diplom vydaný nejméně dvěma z institucí, které nabízejí společný program.
  2. Individuální kontrakty upravují spolupráci mezi dvěma institucemi a konkrétním studentem. MU tuto úroveň spolupráce dělí na:
    • Studium pod dvojím vedením (nazýváno také cotutelle), kde dohoda o spolupráci vede ke společné akademické supervizi na úrovni doktorského studia a kde reguluje odpovědnosti spolupracujících institucí s přihlédnutím k hodnocení a obhajobě disertační práce.
    • Evropský doktorát, kde po splnění podmínek spolupráce definovaných Evropskou asociací univerzit dojde na základě dohody o spolupráci k udělení titulu Doctor Europaeus.

Kontaktujte nás

Kristýna Hutová

tel: +420 608 313 226

bakalářské a magisterské programy

Radka Mrázková

tel: +420 549 49 6237

PHD programy, cotutelle a Evropský doktorát