Mezivládní dohody – kvóty

Ministerstvo školství každoročně přiděluje stipendijní místa, takzvané kvóty, pro akademické pracovníky Masarykovy univerzity v rámci mezivládních dohod. Díky těmto bilaterálním dohodám, které má Česká republika uzavřené s partnerskými zeměmi, mohou v současnosti vyučující vyjet na zahraniční pobyt do Číny (přehled kvót najdete na stránkách AIA DZS nebo v přehledu kvót pro MU v sekci Dokumenty).

Kromě kvót přidělených pro Masarykovu univerzitu se můžete přihlásit také do tzv. výběrových řízení, které vyhlašuje ministerstvo školství každý rok pro pracovníky všech vysokých škol v České republice.

Finanční podmínky

Náklady na pobyt a stravu jsou hrazeny v rámci smlouvy zpravidla hostitelskou zemí.

 

Náhrada jízdních výdajů:

 • Pedagogičtí a vědečtí pracovníci, kteří byli na pobyt řádně nominováni a zahraniční stranou k pobytu přijati, žádají CZS o vyřízení refundace jízdních výdajů, pokud MŠMT refundaci na daný výjezd nabízí. Proplácí se pouze mezinárodní doprava do místa pobytu a zpět, respektive do hlavního města přijímající země, je-li v dané mezinárodní smlouvě takto mezinárodní doprava definována, a zpět. Místní dopravu MŠMT nerefunduje.
 • Vysílaná osoba je povinna použít v souladu se zásadou hospodárnosti ekonomický způsob dopravy.
 • Termín podání žádosti o refundaci na CZS: nejpozději do 25. října kalendářního roku, v němž byly nebo budou letenky/jízdenky zakoupeny.
 • Uskuteční-li se zahraniční pobyt v průběhu listopadu a prosince, je nutné požádat o refundaci nejpozději do 25. října a dodat na CZS kopie jízdenek, letenek a dokladu o zaplacení letenky. Pokud nelze jízdenku zakoupit předem, je nutno cenu odhadnout.
 • Po vyúčtování cesty pracovníkem zasílají ekonomická oddělení fakult na CZS vnitrofakturu, a to do 15 dnů po ukončení pracovní cesty.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Uzávěrky

 • Application
  The deadlines are set by the faculty foreign department and the Language Centre. Normally this is in October or the beginning of November for the next academic year.
 • Payment of travel expenses
  Submission of request to the CZS: no later than by 25 October in the calendar year in which the tickets were or will be bought.
Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Úřední hodiny

Kontaktní hodiny jsou až do odvolání zrušeny, studenti mohou přijít jen po sjednání schůzky. V ostatních případech nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka