• “Díky programu Erasmus+ jsem si vyzkoušel žít delší dobu v Paříži, což byl vždy můj sen.”

  “Díky programu Erasmus+ jsem si vyzkoušel žít delší dobu v Paříži, což byl vždy můj sen.”

  – Jan Dohnal, student PrFErasmus+ Evropa

Erasmus+ je výměnný program Evropské unie, díky němuž mohou studenti Masarykovy univerzity studovat na nejrůznějších evropských univerzitách. Každá katedra a fakulta má v nabídce různé partnerské univerzity v Evropě. Prozkoumejte interaktivní mapu na dosveta.muni.cz a zjistěte, kam můžete v rámci svého oboru vycestovat za studiem. Přečtěte si také zkušenosti studentů s programem Erasmus a partnerskými univerzitami.

Na studijní pobyt přispívá Masarykova univerzita studentům finanční podporou ve výši od 480 do 600 eur na měsíc v závislosti na tom, do jaké země studenti vyjíždějí.

Studijní pobyty se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+ (dále jen programová země). Jedná se o následující země:

 • 27 členských států Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko)
 • země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • také Turecko, SrbskoSeverní Makedonie, Švýcarsko
 • pobyty ve Velké Británii: Pokud má katedra/fakulta platnou interinstitucionální smlouvu s univerzitou ve Velké Británii, je možné Erasmus+ studijní pobyt realizovat i v následujících letech. U pobytů kratších než 6 měsíců není vyžadováno vízum.

ERASMUS ID kód Masarykovy univerzity je CZ BRNO05.

Podmínky účasti

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit student, který:

 • je řádně zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na MU – prezenční, kombinované i distanční formy studia
 • je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu, v jakémkoliv ročníku
 • je po celé období pobytu řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci v oboru, který pobyt zaštiťuje, studium nesmí v daném oboru na vysílající instituci před ukončením pobytu v zahraničí přerušit ani ukončit
 • byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení
 • splňuje Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ (najdete v sekci Dokumenty)
 • studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na studijní pobyt do země svého původu (tj. Country of Origin), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero-grant studenta, tj. bez nároku na přidělení stipendia
 • nevyjíždí do země svého trvalého pobytu (tj. Country of Residence)
 • nestuduje v ČR pod programem Erasmus+ / Erasmus Mundus / Erasmus+ ICM

Podmínky studijní pobytů:

 • studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných interinstitucionálních smluv uzavřených mezi příslušnou fakultou/katedrou MU a zahraniční institucí
 • student může v každém stupni studia (Bc., Mgr., Ph.D.) vyjet v maximální délce 12 měsíců (pozor na dlouhé magisterské programy, více v Kvalifikačních podmínkách, které najdete v Dokumentech), předchozí mobility (studijní i pracovní pobyty) se v daném stupni studia sčítají
  • Přestože jsou opakované studijní pobyty studentů v rámci programu Erasmus+ možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení pro daný akademický rok.
 • délka studijního pobytu je min. 2 a max. 12 měsíců
  • Od akademického roku 2020/2021 je možné realizovat také online mobility nebo kombinované mobility (kombinace online a fyzické mobility). Tyto mobility budou plně uznány do studia. U kombinované mobility je nutné, aby fyzická část mobility splňovala požadavek na minimální délku mobility dle pravidel Erasmus+ (2 měsíce). V případě situace způsobené vyšší mocí (řádně odůvodněné a doložené) se může délka fyzické mobility zkrátit nebo může být zrušena a nahrazena prodloužením doby virtuální mobility.
  • Období online mobility není ze strany program Erasmus+ finančně podpořeno, finanční podpora je přiznána pouze za období fyzické mobility.
 • podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské instituci

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Před nominací

Mária Káčeriková

tel: +420 549 49 4800

Pracovní dny: po, út, čt
Kontaktní osoba před nominací,
Nominace na partnerské univerzity

Po nominaci

Karolína Košábková

tel: +420 549 49 5734

Příjmení studentů A–L

Oldřiška Schüllerová

tel: +420 549 49 7976

Příjmení studentů M–Ž

Uzávěrky

 • Uzávěrka přihlášek:
  únor
 • Termíny přihlášek jsou v kompetenci fakult MU
 • Podrobné informace vám sdělí koordinátor na katedře/ústavu
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů