• “Díky programu Erasmus+ jsem si vyzkoušel žít delší dobu v Paříži, což byl vždy můj sen.”

  “Díky programu Erasmus+ jsem si vyzkoušel žít delší dobu v Paříži, což byl vždy můj sen.”

  – Jan Dohnal, student PrFErasmus+ Evropa

Erasmus+ je výměnný program Evropské unie, díky němuž mohou studenti Masarykovy univerzity studovat na nejrůznějších evropských univerzitách. Každá katedra a fakulta má v nabídce různé partnerské univerzity v Evropě. Prozkoumejte interaktivní mapu na dosveta.muni.cz a zjistěte, kam můžete v rámci svého oboru vycestovat za studiem. Přečtěte si také zkušenosti studentů s programem Erasmus a partnerskými univerzitami.

Na studijní pobyt přispívá Masarykova univerzita studentům stipendiem ve výši od 480 do 600 eur na měsíc v závislosti na tom, do jaké země studenti vyjíždějí.

Studijní pobyty se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+ (dále jen programová země). Jedná se o následující země:

 • 27 členských států Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko)
 • země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • také o Turecko, Srbsko a Makedonii
 • mobilita do Švýcarska není přes program Erasmus+ možná

ERASMUS ID kód Masarykovy univerzity je CZ BRNO05.

Podmínky účasti

 • Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných interinstitucionálních smluv uzavřených mezi příslušnou fakultou/katedrou MU a zahraniční institucí. Délka studijního pobytu je min. 3 a max. 12 měsíců.
 • Student je vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení a v době výjezdu je zapsán do bakalářského či pětiletého magisterského studia prezenční, kombinované či distanční formy studia.
 • Student je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole zapojené do programu Erasmus+.
 • Student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na fakultě/katedře, přes kterou pobyt realizuje, studium nesmí ukončit ani přerušit.
 • Podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské instituci.
 • Student, který chce vycestovat na studijní pobyt do země svého původu (tj. Country of Origin), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení finanční podpory.
 • Studijní pobyt student nemůže absolvovat v zemi svého aktuálního pobytu (tj. Country of Residence).
 • Každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ (najdete v sekci Dokumenty)
 • Program není určen pro studenty, kteří na MU studují s finanční podporou programu Erasmus+.

Od ak. roku 2020/2021 je možné realizovat také online mobility nebo kombinované mobility (kombinace online a fyzické mobility). Tyto mobility budou plně uznány do studia.

 • u kombinované mobility je nutné, aby fyzická část mobility splňovala požadavek na minimální délku mobility dle pravidel Erasmus+ (3 měsíce). V případě situace způsobené vyšší mocí (řádně odůvodněné a doložené) se může délka fyzické mobility zkrátit nebo může být zrušena a nahrazena prodloužením doby virtuální mobility.
 • období online mobility není ze strany program Erasmus+ finančně podpořeno, finanční podpora je přiznána pouze za období fyzické mobility
 • období fyzické mobility je v program Erasmus+ započítáváno do celkového limitu 12 měsíců za jeden studijní cyklus

 

Opakované výjezdy na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+

 • Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců studijního pobytu, vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu.
 • Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt/praktickou stáž ve výši 24 měsíců. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají.
 • Přestože jsou opakované studijní pobyty studentů v rámci programu Erasmus+ možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení, které je plně v kompetenci jednotlivých fakult/kateder.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Před nominací

Gabriela Složilová

tel: +420 549 49 4800

kontaktní osoba před nominací,
nominace na partnerské univerzity

Po nominaci

Jarmila Strýčková

tel: +420 777 128 340

Příjmení studentů A–Č

Karolína Košábková

tel: +420 549 49 5734

Příjmení studentů D–M

Denisa Főldešiová

tel: +420 549 49 3539

Příjmení studentů N–Ž

Uzávěrky

 • Termíny přihlášek jsou v kompetenci fakult MU
 • První kolo: únor
  Druhé kolo: duben/květen

  Podrobné informace vám sdělí koordinátor na katedře/ústavu
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Středa 12—15
V ostatních dnech jen po sjednání schůzky.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří PetrželkaCookies