• “Díky programu Erasmus+ jsem si vyzkoušel žít delší dobu v Paříži, což byl vždy můj sen.”

  “Díky programu Erasmus+ jsem si vyzkoušel žít delší dobu v Paříži, což byl vždy můj sen.”

  – Jan Dohnal, student PrFErasmus+ Evropa

Erasmus+ je výměnný program Evropské unie, díky němuž mohou studenti Masarykovy univerzity studovat na nejrůznějších evropských univerzitách. Každá katedra a fakulta má v nabídce různé partnerské univerzity v Evropě. Prozkoumejte interaktivní mapu na dosveta.muni.cz a zjistěte, kam můžete v rámci svého oboru vycestovat za studiem. Přečtěte si také zkušenosti studentů s programem Erasmus a partnerskými univerzitami.

Na studijní pobyt přispívá Masarykova univerzita studentům stipendiem ve výši od 420 do 519 eur na měsíc v závislosti na tom, do jaké země studenti vyjíždějí.

Studijní pobyty se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+ (dále jen programová země). Jedná se o následující země:

 • osmadvacet členských států Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie)
 • země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • také o Turecko, Srbsko a Makedonii
 • mobilita do Švýcarska není přes program Erasmus+ možná

ERASMUS ID kód Masarykovy univerzity je CZ BRNO05.

Podmínky účasti

 • Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných interinstitucionálních smluv uzavřených mezi příslušnou fakultou/katedrou MU a zahraniční institucí. Délka studijního pobytu je min. 3 a max. 12 měsíců.
 • Student je vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení a v době výjezdu je zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia prezenční, kombinované či distanční formy studia.
 • Student je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole zapojené do programu Erasmus+.
 • Student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na fakultě/katedře, přes kterou pobyt realizuje, studium nesmí ukončit ani přerušit.
 • Podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské instituci.
 • Student, který chce vycestovat na studijní pobyt do země svého původu (tj. Country of Origin), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení finanční podpory.
 • Studijní pobyt student nemůže absolvovat v zemi svého aktuálního pobytu (tj. Country of Residence).
 • Každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ (najdete v sekci Dokumenty)
 • Program není určen pro studenty, kteří na MU studují s finanční podporou programu Erasmus+.

Od ak.roku 2020/2021 je možné realizovat také online mobility nebo kombinované mobility (kombinace online a fyzické mobility). Tyto mobility budou plně uznány do studia.

 • u kombinované mobility je nutné, aby fyzická část mobility splňovala požadavek na minimální délku mobility dle pravidel Erasmus+ (3 měsíce). V případě situace způsobené vyšší mocí (řádně odůvodněné a doložené) se může délka fyzické mobility zkrátit nebo může být zrušena a nahrazena prodloužením doby virtuální mobility.
 • období online mobility není ze strany program Erasmus+ finančně podpořeno, finanční podpora je přiznána pouze za období fyzické mobility
 • období online mobility i fyzické mobility je v program Erasmus+ započítáváno do celkového limitu 12 měsíců za jeden studijní cyklus

 

Opakované výjezdy na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+

 • Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců studijního pobytu, vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu.
 • Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt/praktickou stáž ve výši 24 měsíců. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají.
 • Přestože jsou opakované studijní pobyty studentů v rámci programu Erasmus+ možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení, které je plně v kompetenci jednotlivých fakult/kateder.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Před nominací

Nikola Maráková

tel: +420 549 49 6793

Po nominaci

Gabriela Složilová

tel: +420 549 49 4800

Příjmení studentů A–Č

Vendula Stará

tel: +420 549 49 6800

Příjmení studentů D–M

Denisa Főldešiová

tel: +420 549 49 3539

Příjmení studentů N–Ž

Uzávěrky

 • Termíny přihlášek jsou v kompetenci fakult MU
 • První kolo: únor
  Druhé kolo: duben/květen

  Podrobné informace vám sdělí koordinátor na katedře/ústavu
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Úřední hodiny

Kontaktní hodiny jsou až do odvolání zrušeny, studenti mohou přijít jen po sjednání schůzky. V ostatních případech nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka