Erasmus+ Evropa

Pracovníci Masarykovy univerzity mohou přes program Erasmus+ získat finanční podporu na školení v zahraničí. Náplní pobytu může být stínování pracovníka na zahraniční univerzitě, praktické či odborné školení, workshop, seminář na univerzitě nebo v jiné instituci, firmě, neziskové či jakékoli jiné organizaci působící na trhu práce nebo ve školství, vzdělávání, profesní přípravě a při práci s mládeží.

Aktivita podporuje jak profesní růst akademických a neakademických pracovníků MU, tak rozvoj zapojených institucí. Program nepodporuje konference!

Na školení lze vycestovat do těchto zemí:

 • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, v r. 2021/2022 i Velká Británie
 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Kandidátské země: Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko, Turecko

Podmínky účasti

 • Náplň školení v zahraničí musí být v souladu s pracovní náplní zaměstnance na MU.
 • Přihlásit se může jakýkoli pracovník, který má na MU uzavřenou pracovní smlouvu. Pokud je to prioritou hospodářského střediska/ fakulty, může vyslat i pracujícího na DPČ nebo DPP, v dohodě však musí být možnost vyslání na pracovní cestu ujednána.
 • Náplní pobytu může být pozorování (stínování) pracovníka, praktické či odborné školení, workshop nebo seminář na zahraniční univerzitě nebo v jiné instituci, firmě, neziskové či jakékoli jiné organizaci působící na trhu práce nebo ve školství, vzdělávání, profesní přípravě.
 • Mobilita musí proběhnout v programové zemi, která se liší od země, v níž se nachází vysílající organizace, a od země bydliště pracovníka.
  • V případě výjezdu do země původu pracovníka je nutné prokázat, že pracovník dlouhodobě pobývá na území ČR, což lze doložit následujícími dokumenty:
   • pracovní smlouva, příp. DPČ na dobu min. 1 rok
   • potvrzení o studiu na dobu delší než 1 rok
   • jiný dokument (daňový domicil v ČR, nájemní smlouva apod.)
 • Program umožňuje délku školení 2 dny až 2 měsíce. Od 15. dne je však příspěvek výrazně nižší. Při delším školení je třeba počítat s tím, že při výpočtu grantu se započítávají jen dny školení bez víkendů. O počtu přidělených dní rozhoduje výběrová komise fakulty/HS a CZS.
 • Z programu není možné hradit konference.
 • Jazykové kurzy nejsou prioritou programu. Se schválením CZS se lze účastnit pouze odborně zaměřených jazykových kurzů v souladu s pracovní náplní zaměstnance
 • Kombinace výuky na zahraniční univerzitě a školení je možná pouze v rámci programu Erasmus+ výuková mobilita.
 • Nové možnosti pro průběh ONLINE mobilit Erasmus+ STA/STT od akademického roku 2021/2022:
  • Realizace mobility, při které by výuka/školení probíhala výhradně online, je možná, pokud účastník do země fyzicky vycestuje a jeho účast v místě aktivity v zemi přijímající instituce je odůvodněná a doložitelná podpůrnými dokumenty (např. cestovní doklady, doklad o zaplacení ubytování atd.). V takovém případě se jedná o uznatelnou fyzickou mobilitu, při které vzniká nárok na grant. Obzvláště je to odůvodněné, pokud přetrvává vliv COVID-19.
  • Takovou mobilitu musí schválit přímý nadřízený zaměstnance. Odůvodnění zasílá zaměstnanec e-mailem příslušnému koordinátorovi na CZS (osoba PO NOMINACI) v době podání dokumentu Mobility Agreement ke schválení mobility.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Před nominací

Nikola Maráková

tel: +420 549 49 6793

Po nominaci

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Uzávěrky

 • Orientační termíny (termíny přihlášek jsou v kompetenci fakult MU)
  I. výzva: březen
 • II. (doplňková) výzva: říjen
 • Sběr přihlášek na následující akademický rok probíhá v březnu. Přesný termín Vám sdělí vaše fakulta/HS (viz Seznam kontaktních osob v Dokumentech).
 • Výjezdy po 10. prosinci
  Výjezdy plánované po 10. 12. je nutné dopředu konzultovat s koordinátorem na CZS. Z důvodu finanční uzávěrky na konci kalendářního roku nebudou, až na výjimky, schvalovány.
Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Úřední hodiny

Kontaktní hodiny jsou až do odvolání zrušeny, studenti mohou přijít jen po sjednání schůzky. V ostatních případech nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka