Erasmus+ Evropa

Pracovníci Masarykovy univerzity mají možnost získat grant na školení v zahraničí přes program Erasmus+. Náplní pobytu může být pozorování zkušeného pracovníka (job-shadowing), praktické/odborné školení, studijní návštěva, workshop či seminář na vysokoškolské instituci či v jiné organizaci (firmě, neziskové organizaci, jakékoli organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží).  

Aktivita podporuje jak profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků MU, tak rozvoj zainteresovaných institucí. Z tohoto programu není možné hradit konference.

Školení je možné absolvovat v těchto zemích:

 • ve 28 členských státech Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, v r. 2020/2021 i Velká Británie)
 • v zemích Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • v Turecku a Makedonii
 • v Srbsku (výjezdy možné od druhé poloviny srpna 2019)

Podmínky účasti

 • Účastnit se může zaměstnanec MU s pracovní smlouvou. Je možné vyslat i pracující na DPP, DPČ (dle priorit fakulty/HS).
 • Náplň školení v zahraničí musí být v souladu s pracovní náplní zaměstnance na MU.
 • Náplní pobytu může být pozorování zkušeného pracovníka (job-shadowing), praktické/odborné školení, studijní návštěva, workshop či seminář na vysokoškolské instituci či jiné organizaci (firmy, neziskové organizace, …). 
 • Zaměstnanec musí mobilitu absolvovat v zemi odlišné od země vysílající organizace a od země bydliště zaměstnance.
  • V případě výjezdu do země původu pracovníka je nutné prokázat, že pracovník dlouhodobě pobývá na území ČR, což lze doložit následujícími dokumenty:
   • pracovní smlouva, příp. DPČ na dobu min. 1 rok
   • potvrzení o studiu na dobu delší než 1 rok
   • jiný dokument (daňový domicil v ČR, nájemní smlouva apod.)
 • Program umožňuje délku školení 2 dny až 2 měsíce. Od 15. dne je příspěvek na pobytové náklady výrazně nižší. O počtu přidělených dní zaměstnanci rozhoduje výběrová komise na základě kritérií fakulty/HS a přidělené kvóty fakultě/HS.
 • Z programu není možné hradit konference.
 • Jazykové kurzy nejsou prioritou programu, po schválení CZS mohou být financovány pouze odborně zaměřené kurzy vzhledem k náplni práce zaměstnance.

 • Kombinace výuky a školení je možná pouze v rámci aktivity Erasmus+ výuková mobilita.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Před nominací

Nikola Maráková

tel: +420 549 49 6793

Po nominaci

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Uzávěrky

 • I. kolo: březen
 • II. (doplňkové) kolo: říjen
 • Přesný termín sdělí fakulta/HS
 • Výjezdy po 10. prosinci
  Výjezdy plánované po 10. 12. je nutné dopředu konzultovat s koordinátorem na CZS. Z důvodu finanční uzávěrky na konci kalendářního roku nebudou, až na výjimky, schvalovány.
Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Úřední hodiny

Kontaktní hodiny jsou až do začátku nového ak. roku zrušeny. V červenci a srpnu mohou studenti přijít podepsat Účastnickou smlouvu Erasmus+ jen po sjednání schůzky. V ostatních případech nás prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka