Erasmus+ Evropa

Pracovníci Masarykovy univerzity mají možnost získat grant na školení v zahraničí přes program Erasmus+. Náplní pobytu může být pozorování zkušeného pracovníka (job-shadowing), praktické/odborné školení, studijní návštěva, workshop či seminář na vysokoškolské instituci či v jiné organizaci (firmě, neziskové organizaci, jakékoli organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží).  

Aktivita podporuje jak profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků MU, tak rozvoj zainteresovaných institucí. Z tohoto programu není možné hradit konference.

Školení je možné absolvovat v těchto zemích:

 • ve 28 členských státech Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie – zatím nedohodnuto)
 • v zemích Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • v Turecku a Makedonii
 • v Srbsku (výjezdy možné od druhé poloviny srpna 2019)

Podmínky účasti

 • Účastnit se může zaměstnanec MU s pracovní smlouvou. Je možné vyslat i pracující na DPP, DPČ (dle priorit fakulty/HS).
 • Náplň školení v zahraničí musí být v souladu s pracovní náplní zaměstnance na MU.
 • Náplní pobytu může být pozorování zkušeného pracovníka (job-shadowing), praktické/odborné školení, studijní návštěva, workshop či seminář na vysokoškolské instituci či jiné organizaci (firmy, neziskové organizace, …). 
 • Zaměstnanec musí mobilitu absolvovat v zemi odlišné od země vysílající organizace a od země bydliště zaměstnance.
  • V případě výjezdu do země původu pracovníka je nutné prokázat, že pracovník dlouhodobě pobývá na území ČR, což lze doložit následujícími dokumenty:
   • pracovní smlouva, příp. DPČ na dobu min. 1 rok
   • potvrzení o studiu na dobu delší než 1 rok
   • jiný dokument (daňový domicil v ČR, nájemní smlouva apod.)
 • Program umožňuje délku školení 2 dny až 2 měsíce. Od 15. dne je příspěvek na pobytové náklady výrazně nižší. O počtu přidělených dní zaměstnanci rozhoduje výběrová komise na základě kritérií fakulty/HS a přidělené kvóty fakultě/HS.
 • Z programu není možné hradit konference.
 • Jazykové kurzy nejsou prioritou programu, po schválení CZS mohou být financovány pouze odborně zaměřené kurzy vzhledem k náplni práce zaměstnance.

 • Kombinace výuky a školení je možná pouze v rámci aktivity Erasmus+ výuková mobilita.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Před nominací

Nikola Maráková

tel: +420 549 49 6793

Po nominaci

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Uzávěrky

 • I. kolo: březen
 • II. (doplňkové) kolo: říjen
 • Přesný termín sdělí fakulta/HS
 • Výjezdy po 10. prosinci
  Výjezdy plánované po 10. 12. je nutné dopředu konzultovat s koordinátorem na CZS. Z důvodu finanční uzávěrky na konci kalendářního roku nebudou, až na výjimky, schvalovány.
Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Contact us

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka