Erasmus+ Evropa

Pracovníci Masarykovy univerzity mají možnost získat grant na školení v zahraničí přes program Erasmus+. Náplní pobytu může být pozorování zkušeného pracovníka (job-shadowing), praktické/odborné školení, studijní návštěva, workshop či seminář na vysokoškolské instituci či jiné organizaci (firmy, neziskové organizace, …). . Z tohoto programu není možné hradit konference.

Cílem školení je získávat znalosti nebo konkrétní know-how ze zkušeností a příkladů dobré praxe dostupných v zahraničí, praktické dovednosti, které mají význam pro současné zaměstnání a profesní rozvoj, a také přispívat k posilování spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky.

Školení je možné absolvovat v těchto zemích:

 • ve 28 členských státech Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie – zatím nedohodnuto)
 • v zemích Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • v Turecku a Makedonii
 • v Srbsku (výjezdy možné od druhé poloviny srpna 2019)

Podmínky účasti

 • Účastnit se může zaměstnanec MU s pracovní smlouvou. Je možné vyslat i pracující na DPP, DPČ (dle priorit fakulty/HS).
 • Náplň školení v zahraničí musí být v souladu s pracovní náplní zaměstnance na MU.
 • Náplní pobytu může být pozorování zkušeného pracovníka (job-shadowing), praktické/odborné školení, studijní návštěva, workshop či seminář na vysokoškolské instituci či jiné organizaci (firmy, neziskové organizace, …). 
 • Zaměstnanec musí mobilitu absolvovat v zemi odlišné od země vysílající organizace a od země bydliště zaměstnance.
 • Program umožňuje délku školení 2 dny až 2 měsíce. Od 15. dne je příspěvek na pobytové náklady výrazně nižší. O počtu přidělených dní zaměstnanci rozhoduje výběrová komise na základě kritérií fakulty/HS a přidělené kvóty fakultě/HS.
 • Z programu není možné hradit konference.
 • Jazykové kurzy nejsou prioritou programu, po schválení CZS mohou být financovány pouze odborně zaměřené kurzy vzhledem k náplni práce zaměstnance.

 • Kombinace výuky a školení je možná pouze v rámci aktivity Erasmus+ výuková mobilita.

Nahoru  ▲

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka