Společné studijní programy

Společně akreditované studijní programy jsou založené na spolupráci dvou a více institucí. Studium je zakončené udělením společného titulu nebo více titulů. Všechny spolupracující instituce jsou zodpovědné za celý program, ne pouze za oddělené části. Takovéto studijní programy jsou vždy nově akreditovány a zúčastněné instituce jsou vázány dohodou o spolupráci.

Masarykova univerzita rozlišuje mezi:

  • Double nebo Multiple Degree: vede k udělení dvou nebo více národně uznávaných diplomů oficiálně vydaných dvěma nebo více institucemi začleněnými ve společném programu.
  • Joint Degree: uděluje se jediný společný diplom vydaný nejméně dvěma z institucí, které nabízejí společný program.

Jak metodicky postupovat v případě přípravy a organizace společně akreditovaných studijních programů, je upraveno Metodickým pokynem, konkrétně ve čtvrté kapitole a v částech, na které se v ní odkazuje.

Akreditace

Fakulta Masarykovy univerzity, která hodlá uskutečňovat společně akreditovaný studijní program ve spolupráci se zahraničními institucemi, musí zajistit akreditaci daného studijního programu. Předloží Akreditační komisi žádost o akreditaci tohoto studijního programu, která musí být vytvořena v souladu náležitostmi a standardy Akreditační komise a v návaznosti na Metodický pokyn „Akreditace studijních programů a oborů habilitačních a jmenovacích řízení na MU“. Součástí žádosti o akreditaci je podepsaná dohoda o spolupráci mezi všemi spolupracujícími institucemi.

Žádost o akreditaci je rektorovi MU předložena k podpisu prostřednictvím Studijního odboru na rektorátu Masarykovy univerzity (bakalářské, magisterské a navazující magisterské programy) nebo Odboru pro výzkum na rektorátu Masarykovy univerzity (doktorské programy).

Nahoru  ▲

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Contact us

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka