Freemovers

Program pro freemovers je určen pro studenty, kteří si sami domluví studijní pobyt na zahraniční vzdělávací instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu a domácí fakulta s výjezdem souhlasí, tj. podepíše „Learning agreement“. Pobyty pro freemovers se týkají pobytů ve všech zemích světa.

Student může vycestovat se souhlasem fakulty na vlastní náklady nebo s podporou – stipendiem. Jednou z možností financování je stipendium pro „freemovers“, o které se můžete přihlásit na Centru zahraniční spolupráce MU.

Vycestovat s tímto stipendiem můžete jedenkrát v bakalářském, jedenkrát v magisterském a jedenkrát v doktorském studiu. Při případném nedostatku jiných vhodných zájemců, může být stipendium poskytnuto opakovaně.

Stipendium se přiděluje minimálně na měsíc, max. na dobu jednoho semestru. Pokud jedete na kratší dobu, hlaste se na stejném odkaze o speciální stipendium.

Ubytování atd. si student zajišťuje sám. Přijatým studentům na požádání vydáme potvrzení o výši přiznaného stipendia.

Nedodržením podmínek programu zaniká studentovi právo na stipendium na podporu mobility (i na již vyplacené stipendium)!

Pojem freemover

Termín „freemover“ nemá žádný formální status. Tento koncept se vztahuje k počátkům programu Sokrates/Erasmus – tehdy označoval studenty, kteří z programu dostali finanční podporu mimo rámec specifických výměnných dohod mezi jednotlivými univerzitními katedrami.

Tehdejší myšlenkou bylo povzbudit co nejvíce studentů, aby měli šanci studovat na jiné univerzitě. Když však došlo k významnému nárůstu v počtu studentů, tento druh mobility v rámci programu E/S byl zrušen.

Avšak termín byl vytvořen a s ním i určité povědomí v akademickém světě. Nyní je užíván volně jako označení pro studenta, který je přijat ke studiu na univerzitě v jiné zemi, obvykle na semestr, někdy i na rok, mimo jakýkoliv řádný nebo standardní program (např. Erasmus, bilaterální dohody mezi dvěma univerzitami). Jedinou výjimkou je program CEEPUS, kde je „freemover“ forma mobility stále ještě nabízená a realizována.

Student žádající o přijetí na zahraniční univerzitě si nemůže svou žádost nijak vynutit; naopak, přijetí na univerzitě je výrazem dobré vůle na její straně. To samozřejmě znamená, že každá univerzita má odlišná pravidla.

Některé freemovery vůbec nepřijímají (nebo přijmout nemohou). Jiné, zvlášť ty, které mají zájem zvýšit počet zahraničních studentů na své instituci, je vítají. V některých případech VŠ požadují školné.

Ve všech případech záleží na rozhodnutí univerzity, zda má zájem studenta přijmout či ne. Tato příležitost je často využívána, když má student zájem navštívit instituci kvůli nějaké specializaci, která je tam nabízena nebo kvůli vyučujícímu, který je předním expertem ve svém oboru.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Zita Hrabovská

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Uzávěrky

  • První kolo
    15. ledna
  • Druhé kolo
    30. května
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka