Freemovers

Program pro freemovery je určený studentům, kteří si sami domluví studijní nebo výzkumný pobyt na zahraniční univerzitě mimo jakýkoliv výměnný program Masarykovy univerzity (např. Erasmus+), případně mimo jakékoliv mezivládní, meziuniverzitní nebo mezifakultní dohody.

Freemoveři si mohou vybírat z univerzit po celém světě, se studijním pobytem však musí souhlasit domácí fakulta/katedra i zahraniční univerzita. Každá zahraniční univerzita má různá pravidla pro přijímání freemoverů – některá je nepřijímá vůbec, jiná požaduje zaplatit školné, další freemovery otevřeně vítá.

Zkušenosti studentů, kteří díky stipendiu pro freemovery studovali na nejrůznějších zahraničních univerzitách, jsou k dispozici tady.

Podmínky účasti

 • Studium v akreditovaném prezenčním nebo kombinovaném studijním programu MU.
 • Program je přístupný pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského stupně. V době podání přihlášky musí být student ukončený minimálně první semestr bakalářského studia.
 • Podmínkou účasti je kompatibilita studijních programů na MU a na vybrané zahraniční vysoké škole. Domácí fakulta musí studentovi potvrdit, že studentovi budou absolvované kurzy uznány jako součást studijního plánu.
 • Student musí prokázat znalost cizího jazyka, v němž bude studovat. Neplatí pro studenty doktorského studijního programu, pokud bude komunikačním jazykem pobytu angličtina. 
 • Student musí ze zahraničí přivézt 20 ECTS za semestr, v případě krátkodobé přípravy závěrečné práce může být počet získaných kreditů nižší, student musí splnit studijní požadavky domácí fakulty.
 • Vycestovat s tímto stipendiem můžete jedenkrát v bakalářském, jedenkrát v magisterském a jedenkrát v doktorském studiu. Při případném nedostatku jiných vhodných zájemců může být stipendium poskytnuto opakovaně.
 • Stipendium se neposkytuje ke studiu v zemi původu/trvalého bydliště studenta.
 • Stipendium se nepřiděluje na prodloužení pobytu, který začal v rámci jiného programu (např. Erasmus+, CEEPUS apod.).
 • Daný program vyžaduje po studentovi MU, aby si po skončení pobytu podal žádost o uznání předmětů/kreditů ze zahraničního pobytu; více informací najdete tady.
 • Student musí dodat všechny dokumenty požadované před zahájením studia i po jeho ukončení, jejich nedodání se považuje za nesplnění podmínek přidělení stipendia.
 • Studium nesmí být na domovské fakultě MU přerušeno ani ukončeno během celé doby pobírání stipendia a v době výplaty stipendia.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Uzávěrky

 • 15. prosince 2022
  pro pobyty v kal. roce 2023
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů