Freemovers

Program pro freemovery je určený studentům, kteří si sami domluví studijní nebo výzkumný pobyt na zahraniční univerzitě mimo jakýkoliv výměnný program Masarykovy univerzity (např. Erasmus+), případně mimo jakékoliv mezivládní, meziuniverzitní nebo mezifakultní dohody.

Freemoveři si mohou vybírat z univerzit po celém světě, se studijním pobytem však musí souhlasit domácí fakulta/katedra i zahraniční univerzita. Každá zahraniční univerzita má různá pravidla pro přijímání freemoverů – některá je nepřijímá vůbec, jiná požaduje zaplatit školné, další freemovery otevřeně vítá.

Zkušenosti studentů, kteří díky stipendiu pro freemovery studovali na nejrůznějších zahraničních univerzitách, jsou k dispozici tady.

Podmínky účasti

 • Studium v akreditovaném prezenčním nebo kombinovaném studijním programu MU.
 • Program je přístupný pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského stupně. V době podání přihlášky musí být student ukončený minimálně první semestr bakalářského studia.
 • Podmínkou účasti je kompatibilita studijních programů na MU a na vybrané zahraniční vysoké škole. Domácí fakulta musí studentovi potvrdit, že studentovi budou absolvované kurzy uznány jako součást studijního plánu.
 • Student musí prokázat znalost cizího jazyka, v němž bude studovat. Neplatí pro studenty doktorského studijního programu, pokud bude komunikačním jazykem pobytu angličtina. 
 • Student musí ze zahraničí přivézt 20 ECTS za semestr, v případě krátkodobé přípravy závěrečné práce může být počet získaných kreditů nižší, student musí splnit studijní požadavky domácí fakulty.
 • Vycestovat s tímto stipendiem můžete jedenkrát v bakalářském, jedenkrát v magisterském a jedenkrát v doktorském studiu. Při případném nedostatku jiných vhodných zájemců může být stipendium poskytnuto opakovaně.
 • Stipendium se neposkytuje ke studiu v zemi původu/trvalého bydliště studenta.
 • Stipendium se nepřiděluje na prodloužení pobytu, který začal v rámci jiného programu (např. Erasmus+, CEEPUS apod.).
 • Daný program vyžaduje po studentovi MU, aby si po skončení pobytu podal žádost o uznání předmětů/kreditů ze zahraničního pobytu; více informací najdete tady.
 • Student musí dodat všechny dokumenty požadované před zahájením studia i po jeho ukončení, jejich nedodání se považuje za nesplnění podmínek přidělení stipendia.
 • Studium nesmí být na domovské fakultě MU přerušeno ani ukončeno během celé doby pobírání stipendia a v době výplaty stipendia.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Uzávěrky

 • Aktuálně není vyhlášený žádný termín pro podávání přihlášek.
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Středa 12—15
V ostatních dnech jen po sjednání schůzky.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří PetrželkaCookies