Spolupráce v programech EU (Erasmus+)

Hlavním pilířem zahraniční spolupráce jsou tradičně aktivity realizované v rámci evropských vzdělávacích programů (Erasmus+, Erasmus+ ICM), podporující především mobilitu studentů, učitelů a administrativních pracovníků.

V této sekci najdete informace týkající se navázání nové spolupráce v rámci evropského Erasmu+ (země Evropské unie a země Evropského hospodářského prostoru) a mimoevropského Erasmu+ ICM.

Evropský Erasmus+

Mezinárodní výměna přes program Erasmus je na Masarykově univerzitě možná už více než 20 let. Za tu dobu přes Erasmus vyjelo přes 13 tisíc studentů Masarykovy univerzity a více než 6 tisíc jich na Masarykovu univerzitu přijelo.

Pokud má vaše fakulta nebo katedra zájem navázat spolupráci se zahraniční univerzitou, obraťte se prosím na erasmus.agreements@czs.muni.cz.

Nahoru  ▲