Masaryk Distinguished Chair v Izraeli

Program je určen pro akademiky a vědce, kteří jsou občany České republiky a jsou zaměstnáni na vysokoškolské instituci v České republice. Žadatelé musí předložit návrh výzkumných aktivit, včetně časového harmonogramu jejich realizace a měřitelných plánovaných výstupů. Žadatelé musí být rovněž schopni doložit svou předchozí publikační a pedagogickou činnost. Ve výzvě 2018 je program otevřený i pro studenty doktorského studia.

Cílem programu je podpora výzkumných pobytů českých akademiků, vědců a doktorandů v Izraeli, na hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya (www.idc.ac.il).

Obsahem pobytů jsou primárně výzkumné aktivity (je možné doplnit o přednáškovou činnost na IDC) v oblasti humanitních a společensko-vědních oborů (např. politické vědy, mezinárodní vztahy, právo, sociologie, ekonomie, psychologie, mediální studia a žurnalistika, hebraistika, historie a kulturální studia).

Další informace o programu na stránkách Interdisciplinary Center (IDC) Herzlia.

Finanční podmínky

Držitel stipendia obdrží paušální částku ve výši 500 USD na týden pobytu.

V rámci programu je plně hrazena jedna cesta z ČR do Izraele a zpět (Úhrada na základě skutečných nákladů. Cestovní náklady zahrnují všechny náklady a všechny dopravní prostředky využité při cestě z výchozího bodu do místa určení a zpět. Vyžaduje se využití nejlevnějšího způsobu dopravy.)

Ubytování je poskytnuto zdarma přímo IDC Herzliya.

Účastník je povinen zajistit si pojištění a uhradit ostatní cestovní náklady.

Výběrová komise má právo krátit délku pobytu dle rozpočtu dostupného na financování programu.

Finanční a administrativní podpora je po vybrání stipendisty zajištěna přímo IDC Herzliya. 

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Šárka Prokopová

Šárka Prokopová

tel: +420 549 49 6386

Uzávěrky

  • 30. listopadu 2018
    sběr žádostí na pobyt v celém kalendářním roce 2019
Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka