Masaryk Distinguished Chair v Izraeli

Program je určen pro akademiky a vědce, kteří jsou občany České republiky a jsou zaměstnáni na vysokoškolské instituci v České republice. Žadatelé musí předložit návrh výzkumných aktivit, včetně časového harmonogramu jejich realizace a měřitelných plánovaných výstupů. Žadatelé musí být rovněž schopni doložit svou předchozí publikační a pedagogickou činnost.

Cílem programu je podpora výzkumných pobytů českých akademiků a vědců v Izraeli, na hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya (www.idc.ac.il).

Obsahem pobytů jsou primárně výzkumné aktivity (pokud možno doplněné o přednáškovou činnost na IDC) v oblasti humanitních a společensko-vědních oborů (např. politické vědy, mezinárodní vztahy, právo, sociologie, ekonomie, psychologie, mediální studia a žurnalistika, hebraistika, historie a kulturální studia).

Další informace o programu na stránkách Interdisciplinary Center (IDC) Herzlia.

Finanční podmínky

Finanční podpora je určena k úhradě pobytových nákladů (paušální částka na týden pobytu ve výši 500 USD), ubytování (poskytuje přímo IDC Herzliya), pojištění a cestovních nákladů (1x letenka ČR – Izrael a zpět). Výběrová komise má právo krátit délku pobytu dle rozpočtu dostupného na financování programu.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Šárka Prokopová

Šárka Prokopová

tel: +420 549 49 6386

Uzávěrky

  • Termín pro předkládání žádostí je obvykle v listopadu pro celý následující kalendářní rok.
Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka