O nás

Centrum zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity poskytuje metodickou podporu a zároveň koordinuje aktivity Masarykovy univerzity v oblasti zahraniční spolupráce. CZS MU administruje mezinárodní výměnné pobyty studentů, učitelů, výzkumníků i ostatních pracovníků a udržuje bilaterální vztahy se zahraničními univerzitami. Kromě toho CZS MU také koordinuje přípravu anglických studijních programů pro zahraniční studenty, rozšiřuje v zahraničí povědomí o programech vyučovaných v angličtině a připravuje a publikuje propagační materiály.

Pro více informací o Masarykově univerzitě navštivte www.muni.cz nebo se podívejte na výroční zprávy

Centrum zahraniční spolupráce je aktivní v šesti hlavních oblastech:

  • propagace, navazování a podpora vzájemných vztahů se zahraničními univerzitami

  • mezinárodní mobilita (studentů, učitelů a neakademických pracovníků)

  • příprava a vedení cizojazyčných programů (krátkodobé i semestrální programy – např. TESOL, CESP, letní školy)

  • odborné poradenství při přípravě mezinárodních projektů v Programu celoživotního učení Erasmus+ a v jiných mezinárodních programech (Ceepus, Aktion, atd.)

  • prezentace MU na vysokoškolských konferencích a veletrzích v zahraničí

  • aktivity v rámci mezinárodních sítí vysokých škol (Utrecht Network, Compostela Group of Universities, ISEP)

Nahoru  ▲

Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů