Fulbrightova komise

J. William Fulbright Commission je mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA. Fulbrightova komise vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím Fulbrightova programu.

Aktivity Fulbrightovy komise

  • Správa stipendijních programů: Hlavní náplní práce Fulbrightovy komise je administrace stipendií a grantů Fulbrightova a některých dalších programů pro studium, výzkum a výuku v USA. Správa programů zahrnuje jak aktivity spojené s přihlašováním, výběrovým řízením a pobytem v USA pro české občany, tak péči o americké stipendisty pobývající v rámci programu v České republice.
  • Informace o možnostech vzdělávacích výměn s USA: Poradenské středisko Fulbrightovy komise je hlavním zdrojem komplexních, nezkreslených a aktuálních informací o možnostech studia a výzkumu v USA, včetně informací o testech pro studium v USA (TOEFL, GRE, GMAT, SAT), v České republice. Zároveň se snaží působit jako zdroj informací pro americké zájemce o studium či výzkum v České republice a asistuje také zástupcům amerických škol a vzdělávacích organizací.

Čeští studenti, vědci a vysokoškolští profesoři, učitelé, ale i lékaři nebo pracovníci s praxí ve státní správě, neziskovém sektoru apod. mohou u Fulbrightovy komise získat finanční podporu pro své studijní, výzkumné a výukové pobyty v USA v rámci níže uvedených stipendijních programů.

Ve všech programech jsou stipendia udělována na základě výběrového řízení, které se pro každý program koná jednou ročně, obvykle na podzim nebo v zimě (viz jednotlivé programy) pro pobyt v následujícím akademickém roce. Uchazeči musí dodat podklady pro výběrové řízení do doby uvedené uzávěrky.

Přihlášky do jednotlivých programů je možné podávat ve všech oborech - humanitních či přírodovědných a technických (s výjimkou MBA a klinické medicíny). Vítány jsou přihlášky v oboru amerických studií i přihlášky zaměřující se na multikulturní či mezioborové aspekty dané problematiky. Základním kritériem výběru pro všechny programy je kvalita uchazeče a jeho projektu.

Ve všech programech (při srovnatelných kvalitách projektu) bude dána přednost těm uchazečům, kteří ještě neměli možnost dlouhodobě pobývat v USA.

Pro vědce a pedagogy

Fulbrightovo stipendium pro pobyt vědců a přednášejících 

Stipendium je určeno pro výzkumné pracovníky a univerzitní přednášející s dosaženým titulem Ph.D. a úspěšnou vědeckou či pedagogickou praxí a pokrývá tří- až desetiměsíční pobyt.

Uzávěrka přihlášek: 1. října

 

Fubright New Century Scholars Program 

Cílem programu New Century Scholars (NSC) je podpořit mezinárodní, interdisciplinární výzkum zaměřený na celosvětově významné aktuální problémy. Žadatelé o stipendium musí být předními odborníky v daném oboru. Pro akademický rok 2009/10 bylo vybráno téma "The University as Innovation Driver and Knowledge Center".

Uzávěrka přihlášek: 1. listopadu

 

Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědce (seniorská kategorie) 

Stipendium je určeno vědeckým pracovníkům všech oborů, kteří jsou vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti a současně jejich zaměření není jen výhradně odborné. Příští stipendisté by měli být také aktivními účastníky akademického života svých institucí, aktivními občany ve svých komunitách.

Uzávěrka přihlášek: 1. prosince

 

Fulbright-Schumanův program: Granty pro postdoktorský výzkum 

Granty jsou určeny pro výzkum zabývající se Evropskou unií nebo vztahy mezi EU a USA. Pro všechny země EU tento program spravuje belgicko-lucemburská Fulbrightova komise.

Uzávěrka přihlášek: 1. března

 

Fulbright-Schumanův program: Granty pro přednášející 

Granty pro jednosemestrální přednáškový pobyt zabývající se Evropskou unií, vztahy EU a USA, integrací nebo politickou ekonomií. Pro všechny země EU tento program spravuje belgicko-lucemburská Fulbrightova komise.

Uzávěrka přihlášek: 1. března

 

Scholar-in-Residence 

Cílem Fulbrightova programu Scholar-In-Residence (SIR) je získat pro méně známé univerzity v USA hostujícího přednášejícího ze zahraničí. V současné době má zájem o hostování odborníka z ČR v oboru business administration and management pro zimni semestr 2009 Mount Wachusett Community College.

Uzávěrka přihlášek: 20. března

Nahoru  ▲

Uzávěrky

  • Uzávěrky přihlášek se liší dle různých typů programů, více informací najdete v textu.
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka