Tata Institute of Social Sciences

Základní informace

 • Délka pobytu: Semestr na Tata Institute of Social Sciences (TISS) začíná v první polovině června a končí v polovině října, studium tedy lze pojmout jako letní školu.
 • Informace o univerzitě: http://www.tiss.edu
 • Informace o výuce: Tematicky je studium zaměřeno na rozvojová studia, sociální práci a související společenskovědní obory. Výuka probíhá ve skupinách tvořených zahraničními a indickými studenty. Součástí některých kurzů je také vícedenní terénní výzkum na indickém venkově.
 • Zájemcům doporučujeme před podáním přihlášky osobní konzultaci

 

Podmínky účasti

 • určeno studentům magisterských a doktorských programů společenskovědních oborů – tedy zejména fakulty FSS, FF, ESF, PedF
 • studium musí být součástí studentova studijního plánu na MU, tzn. že studium na MU nesmí být přerušeno a studijní program na zahraniční univerzitě musí korespondovat s domácím studiem tak, aby mohl být odsouhlasen oborovým koordinátorem na MU (tj. proděkanem pro studium, vedoucím katedry, odpovědnou osobou za zahraniční studia)
 • Vybraní studenti budou ubytováni v hostelu TISS, který leží přímo v kampusu univerzity ve čtvrti Chembur.

 

Jak se přihlásit?

 • Zájemci o tuto nabídku musí kontaktovat administrátory této výměny, kterými jsou RNDr. Petr Daněk z Geografického ústavu PřF MU (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a RNDr. Naďa Johanisová z Katedry environmentálních studií FSS MU (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
 • V případě zájmu o toto studium pošlete přihlášku (s uvedením Vašich kontaktů), životopis a motivační dopis (obojí v angličtině) Petru Daňkovi na Geografický ústav PřF MU (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a Nadi Johanisové na Katedru environmentálních studií FSS MU (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Na ně se můžete obracet také s dotazy.

 

Finanční podmínky 

 • Studium v Indii bude finančně podpořeno ze strany MU grantem v celkové výši 20 tisíc Kč (student obdrží stipendium ve výši 40 tisíc Kč, ale nedílnou součástí programu je ponechání příspěvku pro přijíždějícího indického studenta ve výši 20 tisíc Kč).
 • Ze strany TISS budou studenti přijíždějící v rámci smlouvy s MU osvobozeni od povinnosti platit poplatek za studium ve výši 3100 USD.

 

Náklady studenta

 • letenka
 • strava
 • vízum
 • ubytování na TISS

Uzávěrky

 • Termín přihlášek
  do 31. ledna kalendářního roku, v němž proběhne studijní pobyt
 • Výsledky řízení
  zveřejnění nejpozději do 10. února daného roku

Dokumenty

Obecné informace

Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů