Erasmus+ krátkodobé pobyty

Erasmus+ je výměnný program Evropské unie, díky němuž mohou studenti Masarykovy univerzity studovat nebo pracovat na nejrůznějších evropských univerzitách a institucích.

Krátkodobé pobyty se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+ (dále jen programová země). Jedná se o následující země:

 • 27 členských států Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko)
 • země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • také Turecko, SrbskoSeverní Makedonie, Švýcarsko
 • pobyty ve Velké Británii:
  • studijní pobyty: Pokud má katedra/fakulta platnou interinstitucionální smlouvu s univerzitou ve Velké Británii, je možné Erasmus+ studijní pobyt realizovat i v následujících letech.
  • Praktické stáže: Všichni studenti vyjíždějící na stáž do VB potřebují získat víza. K jejich získání je potřeba tzv. Certificate of Sponsorship. Pokud není studentovi zahraniční instituce schopna vystavit tento certifikát, není možné stáž ze zdrojů programu Erasmus+ finančně podpořit.

ERASMUS ID kód Masarykovy univerzity je CZ BRNO05.

Podmínky účasti

Krátkodobého pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit student, který:

 • je řádně zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na MU – prezenční, kombinované i distanční formy studia
 • je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu, v jakémkoliv ročníku
 • je po celé období pobytu řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci v oboru, který pobyt zaštiťuje, studium nesmí v daném oboru na vysílající instituci před ukončením pobytu v zahraničí přerušit ani ukončit
 • byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení
 • splňuje Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ (najdete v sekci Dokumenty)
 • studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na studijní pobyt do země svého původu (tj. Country of Origin), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero-grant studenta, tj. bez nároku na přidělení stipendia
 • nevyjíždí do země svého trvalého pobytu (tj. Country of Residence)
 • nestuduje v ČR pod programem Erasmus+ / Erasmus Mundus / Erasmus+ ICM

Opakované výjezdy na pobyty v rámci programu Erasmus+:

 • Krátkodobé pobyty v rámci programu Erasmus+ se sčítají se studijními pobyty a pracovními stážemi přes ostatní Erasmus programy (Erasmus+ Evropa, Erasmus+ ICM, Erasmus Mundus) v rámci jednoho studijního cyklu.
 • Student může přes Erasmus+ programy absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž (nebo jejich kombinaci) v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský).
 • Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt/praktickou stáž ve výši 24 měsíců.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Před nominací

Gabriela Složilová

tel: +420 549 49 4800

Pracovní dny: po, út, čt
Kontaktní osoba před nominací,
Nominace na partnerské univerzity

Po nominaci

Jarmila Strýčková

tel: +420 777 128 340

Uzávěrky

 • Termíny přihlášek jsou v kompetenci fakult MU
 • Podrobné informace vám sdělí koordinátor na fakultě/katedře
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů