EDUC Gap Year ve Francii

Program EDUC Gap Year otevírá magisterským studentům MU jedinečnou možnost rozšířit si vzdělání a studovat až dva semestry odlišný obor na Université Rennes 1 a Université Paris Nanterre. Rozšiřující studium ve Francii je podpořeno stipendiem od francouzské národní agentury (ANR) a aliance EDUC, jejímž členem je i MU.

Cílem programu je umožnit studentům získat znalosti z dalších vědních disciplín rozšiřujících jejich vzdělání získané na MU, osvojit si nové schopnosti důležité pro budoucí zaměstnání, získat mezinárodní a kulturní zkušenost a rozvíjet jazykové schopnosti.

EDUC Gap Year lze začít v podzimním semestru nebo jarním semestru ak. roku 2021/2022. V případě, že se rozhodnete vyjet na dva semestry, můžete buďto strávit oba semestry na jedné univerzitě, nebo na každé univerzitě jeden semestr (uveďte to do přihlášky).

Podmínky účasti

 • Studium v akreditovaném prezenčním nebo kombinovaném studijním programu MU.
 • Program je přístupný jen pro studenty magisterského stupně. V době konání mobility musí mít student ukončený minimálně první semestr navazujícího magisterského studia. Studenti dlouhých magisterských programů (5- nebo 6-leté magisterské studium) musí mít dokončeno v době mobility minimálně 6 semestrů.
 • Student se hlásí na jeden semestr trvající pobyt (podzim 2021 nebo jaro 2022), nebo na roční pobyt (dva semestry), a to buď na celý pobyt uskutečněný na jedné škole, nebo na kombinaci pobytu na dvou různých školách (na každé jeden semestr) – uveďte svůj plán v motivačním dopise.
 • Podmínkou účasti je zvolení takových předmětů a kurzů, které se budou odlišovat od současného programu/oboru studia na MU. Absolvované kurzy budou uznávány pouze jako volitelné předměty.
 • Student musí prokázat znalost cizího jazyka, v němž bude studovat. Silně doporučen je francouzský jazyk alespoň na úrovni B2, protože nabídka kurzů vyučovaných v angličtině může být značně omezená. Student díky tomu získá přístup k mnohem širšímu výběru kurzů, které může začít studovat na vstupní úrovni mimo svoje běžné studijní zaměření. Student musí doložit oficiální certifikát nebo potvrzení o dosažené jazykové úrovni z MU (pro každý jazyk výuky).
 • Student musí ze zahraničí přivézt min. 30 ECTS za semestr.
 • Stipendium je poskytováno přijímající univerzitou (univerzitami). Podmínky jsou stanoveny ve smlouvě o pobytech EDUC Gap Year.
 • Tento program vyžaduje po studentovi MU, aby si po skončení pobytu podal žádost o uznání předmětů/kreditů ze zahraničního pobytu; více informací najdete tady.
 • Student musí dodat všechny dokumenty požadované před zahájením studia i po jeho ukončení (jejich nedodání se považuje za nesplnění podmínek přidělení stipendia).
 • Studium na domovské fakultě MU nesmí být přerušeno ani ukončeno během celé doby čerpání stipendia.
 • Po absolvování programu student obdrží EDUC certifikát a výpis studijních výsledků (Transcript of Records), aby mohl žádat o uznání předmětů na MU.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Martin Vašek

tel: +420 549 49 7785

Uzávěrky

 • 10. května 2021

Dokumenty

Úřední hodiny

Kontaktní hodiny jsou až do odvolání zrušeny, studenti mohou přijít jen po sjednání schůzky. V ostatních případech nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka