Speciální grant pro krátkodobé mobility

Speciální grant pro krátkodobé mobility s celkovou délkou do 28 dní (včetně) je určen pro studenty, kteří si sami domluví studijní nebo pracovní pobyt na zahraniční instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu, a domácí fakulta s výjezdem souhlasí, tj. podepíše "Learning agreement/Training Agreement". 

Student může vycestovat se souhlasem fakulty na vlastní náklady nebo s podporou – speciálním grantem, o který se můžete přihlásit na Centru zahraniční spolupráce MU. Program se týká pobytů ve všech zemích světa.

Pojem freemover

Termín „freemover“ nemá žádný formální status. Tento koncept se vztahuje k počátkům programu Sokrates/Erasmus – tehdy označoval studenty, kteří z programu dostali finanční podporu mimo rámec specifických výměnných dohod mezi jednotlivými univerzitními katedrami.

Tehdejší myšlenkou bylo povzbudit co nejvíce studentů, aby měli šanci studovat na jiné univerzitě. Když však došlo k významnému nárůstu v počtu studentů, tento druh mobility v rámci programu E/S byl zrušen.

Avšak termín byl vytvořen a s ním i určité povědomí v akademickém světě. Nyní je užíván volně jako označení pro studenta, který je přijat k výměnnému pobytu ke studiu na univerzitě/instituci v jiné zemi, obvykle na semestr, někdy i na rok, ale i na kratkodobé mobility, mimo jakýkoliv řádný nebo standardní program (např. Erasmus, bilaterální dohody mezi dvěma univerzitami). Jedinou výjimkou je program CEEPUS, kde je „freemover“ forma mobility stále ještě nabízená a realizována.

Student žádající o přijetí na zahraniční univerzitě si nemůže svou žádost nijak vynutit; naopak, přijetí na univerzitě je výrazem dobré vůle na její straně. To samozřejmě znamená, že každá univerzita má odlišná pravidla.

Některé freemovery vůbec nepřijímají (nebo přijmout nemohou). Jiné, zvlášť ty, které mají zájem zvýšit počet zahraničních studentů na své instituci, je vítají. V některých případech VŠ požadují školné.

Ve všech případech záleží na rozhodnutí univerzity, zda má zájem studenta přijmout či ne. Tato příležitost je často využívána, když má student zájem navštívit instituci kvůli nějaké specializaci, která je tam nabízena nebo kvůli vyučujícímu, který je předním expertem ve svém oboru.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Martin Vašek

Martin Vašek

tel: +420 549 49 7785

Uzávěrky

  • Uzávěrka 2. výzvy 2017
    31. 8. 2017
Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka