Evidence zahraničních pobytů a uznávání předmětů – pracovní pobyt pro pověřenou osobu

Před odjezdem

 • Pověřená osoba studentovi, který vycestuje v rámci studia na MU na zahraniční pobyt administrovaný MU nebo jiným subjektem, podepisuje formulář pracovního plánu (Training Agreement, TA).
 • Pracovní plán popisuje délku a náplň studentovy stáže v zahraničí, na základě kterého pověřená osoba studentovi uděluje počet kreditů (1–30 ECTS za semestrální pobyt) v případě úspěšného absolvování podle plánu. Dále vepisuje informace o předmětu MU, za který se bude pobyt po návratu uznávat (viz seznam níže), včetně počtu kreditů.
 • V případě dvousemestrálních pobytů se studentům uznává za každý semestr jeden předmět pokrývající zahraniční pracovní pobyt (vizte seznam předmětů dále). Předměty vypsané níže se mohou zapisovat opakovaně.
 • Pověřená osoba podpisem pracovního plánu souhlasí s náplní výjezdu a kreditovou hodnotou udělenou za jeho úspěšné absolvování.

 

Během pobytu

 • Pověřená osoba nemá žádné formální povinnosti.

 

Po návratu

 • Pověřená osoba podepisuje Potvrzení o realizaci pracovního pobytu. Pověřená osoba podpisem souhlasí s absolvovaným plánem studenta a v případě jeho splnění potvrzuje původní počet kreditů, které budou studentovi uděleny v Pracovním plánu. V případě změn v pracovním plánu, popř. délky pobytu může dojít ke změně udělených kreditů.
 • Pověřená osoba kontroluje název předmětu, který student žádá uznat jako výstup pracovního pobytu a kontroluje počet udělených kreditů.
 • Pověřená osoba v žádném případě neukončuje předmět Zahraniční pracovní pobyt studentovi v IS jako řádně zapsaný předmět (k žádnému předmětu spojenému se zahraničním pracovním pobytem). Studentovi je předmět uznán po jeho podání v IS (a doložení všech potřebných dokumentů) na základě přiložených dokumentů.
 • Student po příjezdu na MU nahrává vyžadované dokumenty do evidence zahraničního pobytu v IS MU (aplikace Stáže a pobyty v sekci Student v IS MU), tj. Pracovní plán a Potvrzení o realizaci pracovního pobytu se všemi podpisy.
 • Po vložení vyžadovaných dokumentů umožní aplikace studentovi zadání žádosti o uznání daného předmětu zaznamenaného na přiložených dokumentech do IS MU (předmět Zahraniční pracovní pobyt, popř. jeho ekvivalent z předmětové nabídky oboru studenta na MU).
 • Pověřená osoba (v případě, že neplní také funkci administrátora) již nemá žádné další povinnosti směrem k uznávání výsledků studia.
 • Všechny další kroky provádí administrátor/SO dané fakulty, tj. potvrzení správnosti vložených informací a následné převedení do absolvovaných předmětů studenta.

 

Seznam předmětů Zahraniční pracovní pobyt na jednotlivých fakultách* 

Fakulta MU (Kód) Název předmětu
Fakulta sociálních studií FSS190 Zahraniční pracovní pobyt (bakalářské programy)
  FSS490 Zahraniční pracovní pobyt (magisterské programy)
  FSS990 Zahraniční pracovní pobyt (doktorské programy)
Filozofická fakulta Prac_pobyt Zahraniční pracovní pobyt
Přírodovědecká fakulta XD110 Zahraniční pracovní pobyt
Právnická fakulta MVV38K Zahraniční pracovní pobyt 
Fakulta sportovních studií z002 Zahraniční pracovní pobyt
Lékařská fakulta VZZPP015 Zahraniční pracovní pobyt (neplatí pro PhD)
Ekonomicko-správní fakulta XPX_ZAST Zahraniční pracovní pobyt
Pedagogická fakulta Xx0001 Zahraniční pracovní pobyt
Fakulta informatiky SPRAC Zahraniční pracovní pobyt

* (některé obory mohou mít vlastní předmět pokrývající zahraniční pracovní pobyt)

Do světa

Kam můžu vyrazit?

Jazyková příprava

Jazyková příprava

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Úřední hodiny

Kontaktní hodiny jsou až do odvolání zrušeny, studenti mohou přijít jen po sjednání schůzky. V ostatních případech nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka