Mezivládní dohody – kvóty

Pobyty v rámci mezivládních dohod  - kvóty - jsou stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přiděluje na daný akademický rok Masarykově univerzitě na základě bilaterálních (tzv. kulturních) dohod mezi ČR a partnerskou zemí.

V akademickém roce 2016/17 se program týká těchto zemí: Čína, Itálie, Řecko

Podrobnosti o mezivládních dohodách najdete na stránce Akademické informační agentury zde nebo v přehledu kvót pro MU zde.

Finanční podmínky

Náklady na pobyt a stravu jsou hrazeny v rámci smlouvy zpravidla hostitelskou zemí.

 

Náhrada jízdních výdajů:

Pedagogičtí a vědečtí pracovníci, kteří byli na pobyt řádně nominováni a zahraniční stranou k pobytu přijati,  mohou požádat CZS o vyřízení refundace jízdních výdajů. Proplácí se pouze mezinárodní doprava do místa pobytu a zpět, respektive do hlavního města přijímající země, je-li v dané mezinárodní smlouvě takto mezinárodní doprava definována, a zpět. Vysílaná osoba je povinna použít v souladu se zásadou hospodárnosti ekonomický způsob dopravy.

Termín podání žádosti o refundaci na CZS : nejpozději do 25.10. kalendářního roku, v němž byly nebo budou letenky/jízdenky zakoupeny.

Uskuteční-li se zahraniční pobyt v průběhu listopadu a prosince je nutné požádat o refundaci nejpozději do 25.10. a dodat na CZS kopie jízdenek, letenek a dokladu o zaplacení letenky, pokud nelze jízdenku zakoupit předem, je nutno cenu odhadnout.

Po vyúčtování cesty pracovníkem zasílají ekonomická oddělení fakult na CZS vnitrofakturu, a to do 15 dnů po ukončení pracovní cesty.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Zita Hrabovská

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Dokumenty

Před pobytem

V průběhu pobytu

Po ukončení pobytu

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka