Mezivládní dohody – kvóty

Pobyty v rámci mezivládních dohod  - kvóty - jsou stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přiděluje na daný akademický rok Masarykově univerzitě na základě bilaterálních (tzv. kulturních) dohod mezi ČR a partnerskou zemí.

V akademickém roce 2016/17 se program týká těchto zemí: Čína, Itálie, Řecko

Podrobnosti o mezivládních dohodách najdete na stránce Akademické informační agentury zde nebo v přehledu kvót pro MU zde.

Finanční podmínky

Náklady na pobyt a stravu jsou hrazeny v rámci smlouvy zpravidla hostitelskou zemí.

 

Náhrada jízdních výdajů:

Pedagogičtí a vědečtí pracovníci, kteří byli na pobyt řádně nominováni a zahraniční stranou k pobytu přijati,  mohou požádat CZS o vyřízení refundace jízdních výdajů. Proplácí se pouze mezinárodní doprava do místa pobytu a zpět, respektive do hlavního města přijímající země, je-li v dané mezinárodní smlouvě takto mezinárodní doprava definována, a zpět. Vysílaná osoba je povinna použít v souladu se zásadou hospodárnosti ekonomický způsob dopravy.

Termín podání žádosti o refundaci na CZS : nejpozději do 25.10. kalendářního roku, v němž byly nebo budou letenky/jízdenky zakoupeny.

Uskuteční-li se zahraniční pobyt v průběhu listopadu a prosince je nutné požádat o refundaci nejpozději do 25.10. a dodat na CZS kopie jízdenek, letenek a dokladu o zaplacení letenky, pokud nelze jízdenku zakoupit předem, je nutno cenu odhadnout.

Po vyúčtování cesty pracovníkem zasílají ekonomická oddělení fakult na CZS vnitrofakturu, a to do 15 dnů po ukončení pracovní cesty.

Nahoru  ▲

Kontaktujte nás

Zita Hrabovská

Zita Hrabovská

tel: +420 549 494 870

Dokumenty

Před pobytem

V průběhu pobytu

Po ukončení pobytu

Ostatní dokumenty

Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka