Fulbrightova komise

J. William Fulbright Commission je mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA. Fulbrightova komise vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím Fulbrightova programu.

Aktivity Fulbrightovy komise

  • Správa stipendijních programů: Hlavní náplní práce Fulbrightovy komise je administrace stipendií a grantů Fulbrightova a některých dalších programů pro studium, výzkum a výuku v USA. Správa programů zahrnuje jak aktivity spojené s přihlašováním, výběrovým řízením a pobytem v USA pro české občany, tak péči o americké stipendisty pobývající v rámci programu v České republice.
  • Informace o možnostech vzdělávacích výměn s USA: Poradenské středisko Fulbrightovy komise je hlavním zdrojem komplexních, nezkreslených a aktuálních informací o možnostech studia a výzkumu v USA, včetně informací o testech pro studium v USA (TOEFL, GRE, GMAT, SAT), v České republice. Zároveň se snaží působit jako zdroj informací pro americké zájemce o studium či výzkum v České republice a asistuje také zástupcům amerických škol a vzdělávacích organizací.

Čeští studenti, vědci a vysokoškolští profesoři, učitelé, ale i lékaři nebo pracovníci s praxí ve státní správě, neziskovém sektoru apod. mohou u Fulbrightovy komise získat finanční podporu pro své studijní, výzkumné a výukové pobyty v USA v rámci níže uvedených stipendijních programů.

Ve všech programech jsou stipendia udělována na základě výběrového řízení, které se pro každý program koná jednou ročně, obvykle na podzim nebo v zimě (viz jednotlivé programy) pro pobyt v následujícím akademickém roce. Uchazeči musí dodat podklady pro výběrové řízení do doby uvedené uzávěrky.

Přihlášky do jednotlivých programů je možné podávat ve všech oborech - humanitních či přírodovědných a technických (s výjimkou MBA a klinické medicíny). Vítány jsou přihlášky v oboru amerických studií i přihlášky zaměřující se na multikulturní či mezioborové aspekty dané problematiky. Základním kritériem výběru pro všechny programy je kvalita uchazeče a jeho projektu.

Ve všech programech (při srovnatelných kvalitách projektu) bude dána přednost těm uchazečům, kteří ještě neměli možnost dlouhodobě pobývat v USA.

Pro vědce a pedagogy

Fulbrightovo stipendium pro pobyt vědců a přednášejících 

Stipendium je určeno pro výzkumné pracovníky a univerzitní přednášející s dosaženým titulem Ph.D. a úspěšnou vědeckou či pedagogickou praxí a pokrývá tří- až desetiměsíční pobyt.

Uzávěrka přihlášek: 1. října

 

Fubright New Century Scholars Program 

Cílem programu New Century Scholars (NSC) je podpořit mezinárodní, interdisciplinární výzkum zaměřený na celosvětově významné aktuální problémy. Žadatelé o stipendium musí být předními odborníky v daném oboru. Pro akademický rok 2009/10 bylo vybráno téma "The University as Innovation Driver and Knowledge Center".

Uzávěrka přihlášek: 1. listopadu

 

Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědce (seniorská kategorie) 

Stipendium je určeno vědeckým pracovníkům všech oborů, kteří jsou vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti a současně jejich zaměření není jen výhradně odborné. Příští stipendisté by měli být také aktivními účastníky akademického života svých institucí, aktivními občany ve svých komunitách.

Uzávěrka přihlášek: 1. prosince

 

Fulbright-Schumanův program: Granty pro postdoktorský výzkum 

Granty jsou určeny pro výzkum zabývající se Evropskou unií nebo vztahy mezi EU a USA. Pro všechny země EU tento program spravuje belgicko-lucemburská Fulbrightova komise.

Uzávěrka přihlášek: 1. března

 

Fulbright-Schumanův program: Granty pro přednášející 

Granty pro jednosemestrální přednáškový pobyt zabývající se Evropskou unií, vztahy EU a USA, integrací nebo politickou ekonomií. Pro všechny země EU tento program spravuje belgicko-lucemburská Fulbrightova komise.

Uzávěrka přihlášek: 1. března

 

Scholar-in-Residence 

Cílem Fulbrightova programu Scholar-In-Residence (SIR) je získat pro méně známé univerzity v USA hostujícího přednášejícího ze zahraničí. V současné době má zájem o hostování odborníka z ČR v oboru business administration and management pro zimni semestr 2009 Mount Wachusett Community College.

Uzávěrka přihlášek: 20. března

Nahoru  ▲

Uzávěrky

  • Uzávěrky přihlášek se liší dle různých typů programů, více informací najdete v textu.
Zahraniční oddělení fakult

Zahraniční oddělení fakult

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka