Vážení kolegové, vážené kolegyně,

hledáte nové způsoby, jak zaujmout své studenty, oslovit zahraniční studenty, kteří se zajímají o váš obor? Máte zájem o mezinárodní spolupráci a virtuální výuku? Nedávné události ukázaly, jak mohou virtuální výměny znalostí přesáhnout hranice a pomoci studentům učit se odlišným způsobem a navazovat kontakty navzdory teritoriální vzdálenosti.

Mnozí z vás již projevili zájem o nové příležitosti v oblasti mobility a inovace ve vzdělávání, které přinesla aliance univerzit EDUC. EDUC nabízí rozmanité možnosti mezinárodních programů mobilit. Vaše kurzy se mohou rozšířit i do zahraniční prostřednictvím virtuálních mobilit, online kurzů, virtuálních kurzů a dalších forem. Vedle toho vám EDUC pomůže při tvorbě přístupů vhodných pro virtuální výuku a otevře vám nové příležitosti.

Díky projektu budete mít příležitost:

 • připojit se ke komunitě vyučujících
 • získat technickou a samozřejmě i
 • finanční podporu na tvorbu kurzu,
 • přístup ke zdrojům pro online výuku a podporu mobilit vyučujících.

Abychom vás mohli podpořit, potřebujeme vědět některé důležité informace o vás a vašem již realizovaném projektu nebo jeho návrhu. V odkazu najdete dotazník, na základě kterého budeme projekty vybírat: https://www.survio.com/survey/d/S3N2R1R1I2C5I8G6M

Deadline: 16. února 2021

Podpoříme vybrané projekty zaměřené na:

 • přizpůsobení nebo vývoj online obsahu pro použití v alianci EDUC (videa pro tzv. blended learning, nahrávání vyučovacích hodin, překlady nebo titulky atd.);
 • rozšiřování mezinárodních zkušeností studentů prostřednictvím virtuální mobility (MOOC, online spolupráce studentů atd.);
 • výuka pro širší obecenstvo v oblasti vašeho působení, projekty zaměřené na virtuální kurzy, synchronní a asynchronní;
 • spolupráce s ostatními vyučujícími, rozvoj a zlepšování pedagogických dovedností prostřednictvím aliance EDUC.

Povinnými kritérii jsou:

 • projekty zahrnující alespoň jednu formu virtuální mobility zaměřené na studenty EDUC zde
 • kurzy nebo jiné zdroje vytvořené ve vašem projektu, které budou k dispozici studentům alespoň jedné další partnerské univerzity v EDUC;
 • zahrnutí cizího jazyka do projektu (angličtina nebo jazyk partnerské univerzity);
 • na projektu budete spolupracovat s dalším vyučujícím v rámci partnerských EDUC univerzit.

Dobrovolnými kritérii jsou:

 • Do projektu budou vybrány spolupráce maximálně tří učitelů v řídící univerzitě s jedním učitelem na univerzitě přispívající a jednou kontaktní osobou z přispívající univerzity.
 • Projekt zahrnuje aktivity podporující spolupráci mezi studenty.
 • Můžeme také podpořit již probíhající podobný/překrývající se projekt v rámci jiné místní nebo evropské strategické iniciativy.

V závislosti na množství přihlášených projektů budou zvážena následující kritéria: nabídnuté množství forem virtuální mobility, množství zapojených EDUC univerzit, množství zapojených studentů z EDUC univerzit.

Termíny:

 • do 16. února: vyplnění online dotazníku;
 • 17. února - 27. února: posuzování návrhů, hledání vhodných partnerů na univerzitách, zpětná vazba;
 • 2. března: vyhlášení prvního výběru projektů;
 • 2. - 31. března: posouzení proveditelnosti projektů a jejich zdokonalování ve spolupráci s vašimi partnery a EDUC pedagogickými inženýry;
 • 31. března: podání plné žádosti;
 • 15. dubna: konečný výběr projektů;
 • Květen: příprava vybraných projektů k nasazení v letech 2021-2022.

Za přijetí či odmítnutí projektů zodpovídá výběrová komise EDUC. Z důvodu omezených kapacit bude podpořen pouze omezený počet projektů.

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme.

TEAM EDUC