Přestože Velká Británie opustila program Erasmus+, Masarykova univerzita bude nadále pokračovat ve spolupráci s britskými univerzitami, ať už v rámci Turingova programu (přijíždějící studenti z UK) nebo v rámci partnerských smluv. Podobným způsobem MU dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s různými univerzitami, například s univerzitami v USA, Brazílii, Japonsku, Izraeli, Rusku nebo Austrálii. Severní Irsko zůstává součástí programu Erasmus+ i po Brexitu. 

Informace pro: 

  • Studenty, kteří jsou aktuálně na Erasmus+ pobytu v UK: studium i stipendium zůstávají beze změn, pobyt je možné bez problémů dokončit 
  • Studenty, kteří se do UK chystají vyjet na studijní pobyt (jsou nominováni CZS MU):všechny již schválené výjezdy mohou proběhnout v původně plánovaném režimu. Vašeho studia ani přiděleného stipendia se změny nedotknou. Pro výjezdy delší než 6 měsíců je nyní třeba zajistit si studijní vízum, vydání by nemělo trvat déle než tři týdny.
  • Studenty, kteří se do UK chystají vyjet na stáž: všichni studenti, kteří vyjíždějí na stáže od roku 2021, musí žádat o víza bez ohledu na délku stáže. Podrobné informace o procesu a všech potřebných dokumentech najdete zde. Myslete prosím na to, že vyřízení žádosti může trvat i několik týdnů.
  • Studenty, kteří chtějí studovat v UK v ak. roce 2021/22 (podávání přihlášek v r. 2021): Masarykova univerzita má v současnosti schválené grantové smlouvy pro výjezdy do UK přes program Erasmus+ i pro příští akademický rok 2021/2022, studenti se tak na studijní pobyty a stáže do UK mohou stále hlásit přes Erasmus+ Evropa. Přihláška se zakládá v IS OISu v rámci programu Erasmus+ SMS (studijní pobyty). Výběrové řízení na program Erasmus+ Evropa (studijní pobyty) je v režii kateder/fakult MU, pro více informací kontaktujte oborového koordinátora na vaší katedře/fakultě. Výběrové řízení na stáže přes Erasmus+ probíhá na CZS. 
  • Studenty, kteří chtějí vyjet do UK v ak. roce 2022/23 a dalších ak. rocích: CZS MU vnímá velký zájem studentů MU o studijní pobyty v UK a nadále je plánuje finančně podporovat. CZS aktuálně jedná o tom, z jakého výměnného programu budou výjezdy studentů financovány – do UK bude pravděpodobně možné vyjíždět přes program partnerských univerzit mimo EU, popř. v rámci programu Erasmus+ Evropa, který bude v novém programovém období 2021–2027 umožňovat spolupráci s tzv. partnerskými zeměmi programu Erasmus+ (zeměmi mimo EU).   

Pro bližší informace o mobilitách od ak. roku 2022/23 prosím sledujte v následujících měsících web CZS a stránky Domu zahraniční spolupráce MŠMT, který je zároveň i národní agenturou pro program Erasmus+. 

Kontaktní osoba: Nikola Maráková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.