ZRUŠENÍ KONTAKTNÍ VÝUKY NA MU, ZÁKAZ VÝJEZDŮ DO ZAHRANIČÍ NA JARO 2020 a vyhlášení nouzového stavu V ČR

Dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda ČR k prevenci šíření koronaviru COVID-19 pro území České republiky nouzový stav na dobu 30 dní od 12. 3. 2020 14:00. Přesná pravidla platící pro nouzový stav naleznete na webu Masarykovy univerzity.

Vzhledem k tomu, že vláda ČR vydala nová opatření, rozhodl rektor o zrušení kontaktní výuky do 13. dubna. Současně rozhodl preventivně zrušit akademické obřady a hromadné akce pořádané Masarykovou univerzitou. Další konkrétní kroky univerzity jsou specifikovány na webu MU. Toto opatření je vyhlášené s okamžitou platností na dobu od 11. 3. 2020 do 13. 4. 2020.

Rektor MU vydal 11. března kvůli šíření koronaviru mimořádné opatření, které zakazuje vysílat studenty na zahraniční pobyty na jarní semestr 2020 a také přijímat v tomto období na MU zahraniční návštěvy.

STUDIJNÍ POBYTY A PRAKTICKÉ STÁŽE – DOPORUČENÍ CZS MU

V souvislosti s aktuálním vývojem pandemie koronaviru COVID-19 a na základě nových informací a doporučení Krizového štábu Masarykovy univerzity Centrum zahraniční spolupráce (CZS) doporučuje:

 1. všem studentům aktuálně pobývajícím v oblastech se šířícím se onemocněním novým koronavirem ukončit pobyt a vrátit se do ČR. Tato výzva k návratu se týká rizikových oblastí definovaných Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR (seznam níže).
  1. po dobu 14 dní nenavštěvujte výuku či společné prostory univerzity (menzy, knihovny, koleje).
  2. Pečlivě sledujte svůj zdravotní stav a v případě příznaků začínajícího respiračního onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel, dýchací obtíže) zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami, kontaktujte telefonicky svého lékaře či zřízené linky a postupujte dle jejich pokynů.
 2. do rizikových destinací je zakázáno cestovat, dokud přetrvává riziko nákazy virovým onemocněním. Nařízením rektora není možné cestovat na zahraniční pobyty v celém jarním semestru 2020.
 3. v případě probíhajícího pobytu v zahraničí, především v rizikových oblastech, dodržovat základní doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke snížení rizika nákazy.

V případě, že se rozhodnete ukončit zahraniční pobyt:

 1. Kontaktujte ihned svého univerzitního nebo fakultního koordinátora a postupujte dle jeho pokynů.
 2. Po návratu ze zahraničního pobytu dodržujte nezbytná opatření nařízená příslušnými úřady (vláda, ministerstvo zdravotnictví, hygienické stanice), především po návratu z rizikové destinace.
 3. Pro zařazení do jarního semestru na domovské fakultě MU kontaktujte příslušné studijní nebo zahraniční oddělení.
 4. Rozhodnutí ukončit zahraniční pobyt na jakékoli univerzitě/organizaci v zahraničí (tedy nejen v původních rizikových oblastech) se řeší jako zásah vyšší moci a studentům zůstává poměrná část stipendia za dobu pobytu na univerzitě v zahraničí.
 5. Program Erasmus+ (popř. jiný stipendijní program) může studentům proplatit vzniklé náklady související s pobytem v zahraničí, pokud je lze doložit patřičnými doklady o zaplacení. To se vztahuje např. na ubytování zaplacené na celou dobu semestru, předplatné na hromadnou dopravu apod. Konkrétní případy je nutno konzultovat s koordinátorem.

V případě, že se rozhodnete vrátit se domů a pokračovat ve studiu/stáži online (pokud to instituce umožňuje):

 1. Kontaktujte ihned svého univerzitního nebo fakultního koordinátora a o svém rozhodnutí jej informujte. Postupujte dále podle jeho pokynů.
 2. Po návratu ze zahraničního pobytu dodržujte nezbytná opatření nařízená příslušnými úřady (vláda, ministerstvo zdravotnictví, hygienické stanice), především po návratu z rizikové destinace.
 3. Vaše mobilita bude oficiálně ukončena, a tím zaniká nárok na finanční příspěvek (stipendium) určené k pobytu v dané zemi. Nadále však můžete ovšem studovat online kurzy na zahraniční univerzitě, pokud zahraniční univerzita online výuku umožňuje. Podobně platí situace také pro zahraniční stáže.
 4. V platnosti zůstává nařízení univerzity o zákazu výjezdu do zahraničí na jarní semestr 2020. Pokud se tedy rozhodnete výuku/stáž uskutečnit online, je potřeba ji také online ukončit. Návrat na zahraniční instituci a obnovení mobility nebude již v jarním semestru 2020 možný; pokud zahraniční univerzita ještě během semestru přejde na prezenční výuku a přestane nabízet kurzy online – jakkoli se obnovení prezenční výuky jeví v tuto chvíli jako velmi nepravděpodobné – bude semestr ukončen alternativním způsobem tak, abyste nebyli poškozeni.
 5. Rozhodnutí ukončit zahraniční pobyt na jakékoli univerzitě/instituci v zahraničí (tedy nejen v původních rizikových oblastech) se řeší jako zásah vyšší moci a studentům zůstává poměrná část stipendia za dobu pobytu na univerzitě v zahraničí.
 6. Program Erasmus+ (popř. jiný stipendijní program) může studentům proplatit vzniklé náklady související se studijním pobytem v zahraničí, pokud je lze doložit patřičnými doklady o zaplacení. To se vztahuje např. na ubytování zaplacené na celou dobu semestru, předplatné na hromadnou dopravu apod. Konkrétní případy je nutno konzultovat s koordinátorem.
 7. Pro zařazení do jarního semestru na domovské fakultě MU kontaktujte příslušné studijní nebo zahraniční oddělení.

V případě, že se rozhodnete pokračovat v zahraničním pobytu v rizikové oblasti:

 1. Kontaktujte ihned svého univerzitního nebo fakultního koordinátora a o svém rozhodnutí jej informujte.
 2. Uvědomte si, že přijímáte takové rozhodnutí na vlastní riziko a zodpovědnost. Ačkoliv se CZS bude snažit zajistit nezbytnou podporu, nemůže být zodpovědné za případné zdravotní komplikace. Uvědomte si, že pokud se rozhodnete zůstat v rizikové oblasti, může vám přestat platit pojištění. Pokud onemocníte, může se stát, že zaplatíte vysoké výdaje za léčbu. Ověřte si informace u vaší pojišťovny.
 3. Musíte splnit podmínku prokazatelného pobytu na zahraniční instituci, a to především v případě, že univerzita realizuje výuku online. Přítomnost na zahraniční univerzitě je tedy nutno doložit aktuálním potvrzením o přítomnosti vydané např. jejím zahraničním oddělením, potvrzením ubytovatele (koleje) či jiným průkazným dokladem.
  1. Podmínky jednotlivých mobilitních programů, mimo jiné nutnost zisku minimálně 20 ECTS, zůstávají v platnosti.
  2. Během pobytu v zahraničí, především v rizikových destinacích, se řiďte pokyny přijímající instituce, místních úřadů či jiných oficiálních autorit a dodržujte základní pravidla hygieny a prevence nákazy.

Informace a doporučení budou dále aktualizovány v návaznosti na rozhodnutí Krizového štábu MU. Upozorňujeme, že pro studenty i zaměstnance jsou k dispozici kontakty níže.

OBECNÁ DOPORUČENÍ

Účastníci zahraničních pobytů by měli dodržovat následující opatření:

 1. Ve všech případech cest do zahraničí se registrovat do Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (databáze DROZD).
 2. Sledovat oficiální zdroje důležitých informací a také ověřené zpravodajství. Užitečné odkazy jsou uvedeny níže.
 3. Řídit se radami a doporučeními příslušného českého zastupitelského úřadu, místních autorit a přijímající univerzity.
 4. Zvážit aktuální individuální situaci a její rizika (zdravotní, akademická, cestovní).
 5. Pečlivě dodržovat hygienické zásady jako např. mytí rukou, omezení kontaktu s nemocnými lidmi, sledování vlastního zdravotního stavu, vyhýbání se místům s vyšší koncentrací lidí, v případě respiračních problémů také dodržování pravidel hygieny při kašli a kýchání, využívání dezinfekčních prostředků apod. Konkrétní opatření jsou uvedena na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo WHO.
 6. V případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu informovat svého univerzitního/fakultního koordinátora či adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

RIZIKOVÉ OBLASTI

Oblastmi, které Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zahraničí vede jako státy s vysokým rizikem přenosu nákazy (rizikové oblasti k 13. 3. 2020):

 1. Belgie
 2. Čína
 3. Dánsko
 4. Francie
 5. Írán
 6. Itálie
 7. Jižní Korea
 8. Německo
 9. Nizozemsko
 10. Norsko
 11. Rakousko
 12. Španělsko
 13. Švédsko
 14. Švýcarsko
 15. Velká Británie

INFORMAČNÍ ZDROJE

CZS MU doporučuje sledovat informace místních autorit, přijímajících univerzit a příslušné oficiální zdroje:

 1. Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 2. Ministerstvo zdravotnictví
 3. Dům zahraniční spolupráce
 4. World Health Organisation
 5. European Centre for Disease Prevention and Control
 6. Státní zdravotní ústav
 7. Zpravodajství s ověřenými zdroji (např. Česká televize apod.)

KONTAKTY

 1. Masarykova univerzita
  1. Webová stránka https://www.muni.cz/koronavirus
  2. E-mailová adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 2. Centrum zahraniční spolupráce
  1. Webová stránka https://czs.muni.cz/cs/novinky/84-coronavirus
  2. E-mailová adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 1. Nouzové kontakty patřičných českých zastupitelských úřadů v zemi
 2. Infolinka Státního zdravotního ústavu
  1. +420 724 810 106
  2. +420 725 191 367

Psychologické poradenství

Pokud jste aktuálně na zahraničním (studijním nebo praktickém) pobytu přes Masarykovu univerzitu a potřebovali byste si v souvislosti s pandemií kooronaviru promluvit s psychologem, můžete využít online konzultací s psychologem (přes e-mail či Skype). Zájemci prosím kontaktujte Kristýnu Zemkovou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., která vám zprostředkuje kontakt s psychologem.

V souvislosti s aktuální bezpečnostní situací v Číně a s ohledem na aktuální informace se Centrum zahraniční spolupráce MU rozhodlo vyzvat k přerušení pobytu a k návratu zpět do České republiky studenty MU nacházející se na studijním pobytu v Číně a odložení nástupu do jarního semestru 2020 (platí pro studenty, kteří dosud do Číny neodjeli). 

Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě níže uvedených informací: 

 1. Vláda ČR rozhodla s platností od 9. února 2020 o ukončení přímých letů mezi ČR a Čínou na dobu neurčitou. Toto omezení se zatím nedotýká nepřímých letů či letů např. na letiště do Vídně a následnou dopravu do ČR. 

 1. Dochází k rušení velkého množství letů z/do Číny, včetně letů tranzitních přes některá čínská letiště. Dále jsou při příletech i odletech na mezinárodních i vnitrostátních letištích v řadě států/území v Asii zaváděna preventivní opatření v podobě zdravotních kontrol, zejména plošné měření teploty, a to především u pasažérů cestujících z Číny, ale i z dalších zemí v JV Asii, které evidují potvrzené případy nákazy.  

 1. To se týká zejména států/území: Filipíny, Hongkong, Indie, Indonésie, Japonsko, Kambodža, Korejská republika, Macao, Malajsie, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Singapur, Thajsko, Tchaj-wan, Vietnam. 

 1. Předpokládá se ale, že budou dále zaváděna další restriktivní opatření, která mohou komplikovat vnitrostátní i mezinárodní dopravu z Číny a pohyb v rámci větších měst. 

 1. Mnoho partnerských institucí v kontinentální Číně a Hong Kongu se rozhodlo odložit začátek semestru o několik týdnů či dokonce na neurčito do odvolání. Nebude tedy probíhat výuka, umožněna registrace do předmětů a v některých případech jsou uzavřeny přímo kampusy univerzit. 

 1. Rovněž MZV ČR doporučuje českým občanům návrat v co nejkratším možném termínu zpět do České republiky. 

Existuje totiž důvodná obava, že vzhledem k přijatým opatřením nebude semestr na partnerských univerzitách v nejbližších termínech obnoven a zároveň může být pozdější návrat do ČR velmi komplikovaný. V případě, že se studenti rozhodnou na studijním pobytu zůstat i přesto, že semestr na partnerských univerzitách nebude zahájen, nebude moci MU dále hradit pobytové stipendium. 

Aktuální výzva platí pro všechny studenty, kteří mají evidován svůj zahraniční pobyt v Číně v podzimním nebo jarním semestru ak. roku 2019/2020. CZS MU doporučuje jarní semestr 2020 absolvovat na Masarykově univerzitě v běžném studijním režimu. 

S praktickými otázkami návratu by se měli studenti obracet na své fakultní či univerzitní koordinátory, kteří se budou snažit nalézt vhodné řešení či pomoc, aby se předčasné ukončení studijního pobytu nepromítlo negativně do dalšího studia. 

CZS MU doporučuje také sledovat oficiální informace místních autorit, ministerstva zahraničí, ministerstva zdravotnictví, státního zdravotního úřadu a oficiálních zahraničních zdrojů (WHO, ECDC) ohledně dalších aktuálních doporučení. 

V případě nutnosti jsou k dispozici následující kontakty: 

 1. Nouzová linka Velvyslanectví ČR v Pekingu (+86-139-1175-2207) 

 1. Generální konzulát Šanghaj (+86-139-1887-3144) 

 1. Generální konzulát Chengdu (+86-156-8099-8104) 

 1. Generální konzulát Hongkong (+852-915-272-46) 

 1. Infolinka SZÚ (+420 724 810 106, každý den 9–21 hodin) 

 1. krizový kontakt Centra zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity: 

 1. telefon: +420 777 46 56 56; možné také přes SMS, WhatsApp, Viber 

 1. e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děsí tě vyplňování přihlášek na Erasmus?
Neboj, my ti s tím pomůžeme
Vyber si, kam chceš, v rozpisu níže se podívej, kdy se můžeš zastavit do kanceláře mobilitního týmu a nech si poradit, co a jak!

úterý 19. 2. 13:00 – 16:00
čtvrtek 21. 2. 9:00 – 12:00
úterý 26. 2. 13:00 – 16:00
čtvrtek 28. 2. 9:00 – 12:00

AKTUALIZOVÁNO 29. 1. 2020

DOPORUČENÍ PRO STUDENTY VYJÍŽDĚJÍCÍ NA STUDIJNÍ POBYT V ČÍNĚ:

 1. CZS velmi intenzivně monitoruje situaci šíření nákazy nového typu koronaviru v Číně a sleduje doporučení Ministerstva zahraničních věcí (MZV) ČR, české ambasády v Číně a také oficiálních zahraničních zdrojů, rovněž jsme v kontaktu s našimi studenty v Číně a čínskými partnerskými univerzitami;
 2. V některých městech provincie Hubei byla zcela přerušena nebo značně omezena doprava a v rámci této provincie jsou přijímány další preventivní opatření.

K 27.1.2020 čínské úřady vyhlásily první stupeň ohrožení veřejného zdraví ve všech provinciích a správních oblastech a MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti, zvýšené hygieny, nezdržovat se v místech s velkou koncentrací osob, nenavštěvovat tržnice a používat preventivně ústní roušky;

 1. Aktuálně kvůli situaci došlo ke zrušení několika studijních pobytů, další prozatím pokračují bez zásadnějších omezení;
 2. V několika případech se čínské univerzity rovnou rozhodly odložit začátek jarního semestru 2020 na blíže neurčené datum či pobyty v jarním semestru 2020 v Číně zrušit (ISEP). O této skutečnosti jsou studenti vždy informováni svým fakultním či univerzitním koordinátorem.

Na základě výše uvedených skutečností a informačních zdrojů proto CZS DOPORUČUJE ODLOŽIT nástup na zahraniční pobyt v Číně, dokud nebude situace pod kontrolou.

Individuální praktické náležitosti související s pobytem a jeho případným odložením budou s Vámi řešit příslušní univerzitní a fakultní koordinátoři.

DOPORUČENÍ PRO STUDENTY NACHÁZEJÍCÍ SE V ČÍNĚ:

 1. Zvážení individuálního bezpečnostního rizika ponechává CZS na jednotlivých studentech, v několika případech již došlo k přerušení studijního pobytu v Číně. V případě přerušení či nutné asistence, kontaktujte CZS či svého fakultního koordinátora.
 2. Buďte v pravidelném kontaktu se svými rodinnými příslušníky. Mějte na paměti, že mediální obraz nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a proto je dobré situaci podrobně vysvětlit.
 3. Pokud jste tak ještě neučinili, registrujte se v databázi Ministerstva zahraničí ČR DROZD.
 4. Sledujte pravidelně zpravodajství a řiďte se pokyny místních úřadů, i těch, které se týkají například v obecné rovině doporučení k základní hygieně (mytí rukou, nošení ústní roušky), vyhýbání se místům s velkou koncentrací osob a vyhýbání se kontaktu se zvířaty apod.

V případě nutnosti jsou k dispozici následující kontakty:

 1. Nouzová linka Velvyslanectví ČR v Pekingu (+86-139-1175-2207)
 2. Generální konzulát Šanghaj (+86-139-1887-3144)
 3. Generální konzulát Chengdu (+86-156-8099-8104)
 4. Generální konzulát Hongkong (+852-915-272-46)
 5. krizový kontakt Centra zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity:
  1. telefon: +420 777 46 56 56; možné také přes SMS, WhatsApp, Viber
  2. e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Detailní informace o vývoji situace a rady na cestování po Číně můžete nalézt na těchto stránkách:

 1. Světová zdravotnická organizace (WHO)
 2. Overseas Security Advisory Council (OSAC)
 3. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
 4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
 5. Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV)
 6. Státní ústav zdraví

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte nás či Vašeho univerzitního/fakultního koordinátora.

Program Erasmus je skvělá příležitost pro studenty, kteří se nebojí vycestovat do zahraničí, ať už za studiem nebo na stáž. Letos slaví 30. narozeniny a to už je pořádný důvod k oslavám! ISC MU, ISC VUT a ISC Mendelu společně se zahraničními studenty každé z univerzit proto během podzimního semestru pořádají celou řadu akcí, kterými výročí Erasmu oslaví a zároveň tak motivují ostatní studenty, kteří o výjezdu do zahraničí teprve uvažují.

Pilotní akcí celých oslav bude slavná Flag Parade, která se bude konat 18. října. Studenti připravují velkolepý průvod městem a další doprovodné akce. Kromě Flag Parade se chystá například výstava fotek studentů, kteří už na zahraničním pobytu byli nebo sportovní klání mezi zahraničními studenty všech zúčastněných univerzit.

FB událost: https://www.facebook.com/events/109288456445219/?fref=ts

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Contact us

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka