Vážení kolegové, vážené kolegyně,

hledáte nové způsoby, jak zaujmout své studenty, oslovit zahraniční studenty, kteří se zajímají o váš obor? Máte zájem o mezinárodní spolupráci a virtuální výuku? Nedávné události ukázaly, jak mohou virtuální výměny znalostí přesáhnout hranice a pomoci studentům učit se odlišným způsobem a navazovat kontakty navzdory teritoriální vzdálenosti.

Mnozí z vás již projevili zájem o nové příležitosti v oblasti mobility a inovace ve vzdělávání, které přinesla aliance univerzit EDUC (European Digital UniverCity). EDUC nabízí rozmanité možnosti mezinárodních programů mobilit. Vaše kurzy se mohou rozšířit i do zahraniční prostřednictvím virtuálních mobilit, online kurzů, virtuálních kurzů a dalších forem. Vedlo toho vám EDUC pomůže při tvorbě přístupů vhodných pro virtuální výuku a otevře vám nové příležitosti.

Abychom vás mohli podpořit, potřebujeme vědět některé důležité informace o vás a vašem již vymyšleném projektu nebo jeho návrhu. V odkaze najdete dotazník, na základě kterého budeme projekty vybírat: https://www.survio.com/survey/d/educcall.

Od září 2020 budeme podporovat vybrané projekty zaměřené na:

 • přizpůsobení nebo vývoj online obsahu pro použití v alianci EDUC (videa pro tzv. blended learning, nahrávání vyučovacích hodin, překlady nebo titulky atd.);
 • rozšiřování mezinárodních zkušeností prostřednictvím virtuální mobility (MOOC, online spolupráce studentů atd.);
 • projekty zaměřené na virtuální kurzy, synchronní a asynchronní výuku pro širší obecenstvo v oblasti vašeho působení;
 • spolupráce s ostatními vyučujícími, rozvoj a zlepšování pedagogických dovedností prostřednictvím aliance EDUC.

Díky projektu budete mít příležitost připojit se ke komunitě vyučujících a získat technickou a samozřejmě i finanční podporu na tvorbu kurzu, přístup ke zdrojům pro online výuku a podporu mobilit vyučujících.

Povinnými kritérii jsou:

 • projekty zahrnující alespoň jednu formu virtuální mobility zaměřené na studenty EDUC uvedené zde;
 • kurzy nebo jiné zdroje vytvořené ve vašem projektu, které budou k dispozici studentům alespoň jedné další partnerské univerzity v EDUC;
 • zahrnutí cizího jazyka do projektu (angličtina nebo jazyk partnerské univerzity);

Dobrovolnými kritérii jsou:

 • projekty přednostně zahrnující spolupráci s jiným učitelem v alianci EDUC;
 • v závislosti na počtu projektů mohou být uplatněna i kritéria počtu zapojených studentů na univerzitách EDUC, počet zapojených EDUC vyučujících, forma virtuální mobility (zohlednění v celkové struktuře mobilit);
 • můžeme také podpořit již probíhající podobný/překrývající se projekt v rámci jiné místní nebo evropské strategické iniciativy.

Termíny:

 • do 15. června: vyplnění online dotazníku
 • 15. června-30. září: posuzování návrhů, hledání vhodných partnerů na univerzitách, zpětná vazba
 • konec září 2020: konečný výběr projektů a informování
 • říjen 2020: zahájení vybraných projektů

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme.

TEAM EDUC

V souvislosti s aktuální bezpečnostní situací v Číně a s ohledem na aktuální informace se Centrum zahraniční spolupráce MU rozhodlo vyzvat k přerušení pobytu a k návratu zpět do České republiky studenty MU nacházející se na studijním pobytu v Číně a odložení nástupu do jarního semestru 2020 (platí pro studenty, kteří dosud do Číny neodjeli). 

Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě níže uvedených informací: 

 1. Vláda ČR rozhodla s platností od 9. února 2020 o ukončení přímých letů mezi ČR a Čínou na dobu neurčitou. Toto omezení se zatím nedotýká nepřímých letů či letů např. na letiště do Vídně a následnou dopravu do ČR. 

 1. Dochází k rušení velkého množství letů z/do Číny, včetně letů tranzitních přes některá čínská letiště. Dále jsou při příletech i odletech na mezinárodních i vnitrostátních letištích v řadě států/území v Asii zaváděna preventivní opatření v podobě zdravotních kontrol, zejména plošné měření teploty, a to především u pasažérů cestujících z Číny, ale i z dalších zemí v JV Asii, které evidují potvrzené případy nákazy.  

 1. To se týká zejména států/území: Filipíny, Hongkong, Indie, Indonésie, Japonsko, Kambodža, Korejská republika, Macao, Malajsie, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Singapur, Thajsko, Tchaj-wan, Vietnam. 

 1. Předpokládá se ale, že budou dále zaváděna další restriktivní opatření, která mohou komplikovat vnitrostátní i mezinárodní dopravu z Číny a pohyb v rámci větších měst. 

 1. Mnoho partnerských institucí v kontinentální Číně a Hong Kongu se rozhodlo odložit začátek semestru o několik týdnů či dokonce na neurčito do odvolání. Nebude tedy probíhat výuka, umožněna registrace do předmětů a v některých případech jsou uzavřeny přímo kampusy univerzit. 

 1. Rovněž MZV ČR doporučuje českým občanům návrat v co nejkratším možném termínu zpět do České republiky. 

Existuje totiž důvodná obava, že vzhledem k přijatým opatřením nebude semestr na partnerských univerzitách v nejbližších termínech obnoven a zároveň může být pozdější návrat do ČR velmi komplikovaný. V případě, že se studenti rozhodnou na studijním pobytu zůstat i přesto, že semestr na partnerských univerzitách nebude zahájen, nebude moci MU dále hradit pobytové stipendium. 

Aktuální výzva platí pro všechny studenty, kteří mají evidován svůj zahraniční pobyt v Číně v podzimním nebo jarním semestru ak. roku 2019/2020. CZS MU doporučuje jarní semestr 2020 absolvovat na Masarykově univerzitě v běžném studijním režimu. 

S praktickými otázkami návratu by se měli studenti obracet na své fakultní či univerzitní koordinátory, kteří se budou snažit nalézt vhodné řešení či pomoc, aby se předčasné ukončení studijního pobytu nepromítlo negativně do dalšího studia. 

CZS MU doporučuje také sledovat oficiální informace místních autorit, ministerstva zahraničí, ministerstva zdravotnictví, státního zdravotního úřadu a oficiálních zahraničních zdrojů (WHO, ECDC) ohledně dalších aktuálních doporučení. 

V případě nutnosti jsou k dispozici následující kontakty: 

 1. Nouzová linka Velvyslanectví ČR v Pekingu (+86-139-1175-2207) 

 1. Generální konzulát Šanghaj (+86-139-1887-3144) 

 1. Generální konzulát Chengdu (+86-156-8099-8104) 

 1. Generální konzulát Hongkong (+852-915-272-46) 

 1. Infolinka SZÚ (+420 724 810 106, každý den 9–21 hodin) 

 1. krizový kontakt Centra zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity: 

 1. telefon: +420 777 46 56 56; možné také přes SMS, WhatsApp, Viber 

 1. e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děsí tě vyplňování přihlášek na Erasmus?
Neboj, my ti s tím pomůžeme
Vyber si, kam chceš, v rozpisu níže se podívej, kdy se můžeš zastavit do kanceláře mobilitního týmu a nech si poradit, co a jak!

úterý 19. 2. 13:00 – 16:00
čtvrtek 21. 2. 9:00 – 12:00
úterý 26. 2. 13:00 – 16:00
čtvrtek 28. 2. 9:00 – 12:00

AKTUALIZOVÁNO 29. 1. 2020

DOPORUČENÍ PRO STUDENTY VYJÍŽDĚJÍCÍ NA STUDIJNÍ POBYT V ČÍNĚ:

 1. CZS velmi intenzivně monitoruje situaci šíření nákazy nového typu koronaviru v Číně a sleduje doporučení Ministerstva zahraničních věcí (MZV) ČR, české ambasády v Číně a také oficiálních zahraničních zdrojů, rovněž jsme v kontaktu s našimi studenty v Číně a čínskými partnerskými univerzitami;
 2. V některých městech provincie Hubei byla zcela přerušena nebo značně omezena doprava a v rámci této provincie jsou přijímány další preventivní opatření.

K 27.1.2020 čínské úřady vyhlásily první stupeň ohrožení veřejného zdraví ve všech provinciích a správních oblastech a MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti, zvýšené hygieny, nezdržovat se v místech s velkou koncentrací osob, nenavštěvovat tržnice a používat preventivně ústní roušky;

 1. Aktuálně kvůli situaci došlo ke zrušení několika studijních pobytů, další prozatím pokračují bez zásadnějších omezení;
 2. V několika případech se čínské univerzity rovnou rozhodly odložit začátek jarního semestru 2020 na blíže neurčené datum či pobyty v jarním semestru 2020 v Číně zrušit (ISEP). O této skutečnosti jsou studenti vždy informováni svým fakultním či univerzitním koordinátorem.

Na základě výše uvedených skutečností a informačních zdrojů proto CZS DOPORUČUJE ODLOŽIT nástup na zahraniční pobyt v Číně, dokud nebude situace pod kontrolou.

Individuální praktické náležitosti související s pobytem a jeho případným odložením budou s Vámi řešit příslušní univerzitní a fakultní koordinátoři.

DOPORUČENÍ PRO STUDENTY NACHÁZEJÍCÍ SE V ČÍNĚ:

 1. Zvážení individuálního bezpečnostního rizika ponechává CZS na jednotlivých studentech, v několika případech již došlo k přerušení studijního pobytu v Číně. V případě přerušení či nutné asistence, kontaktujte CZS či svého fakultního koordinátora.
 2. Buďte v pravidelném kontaktu se svými rodinnými příslušníky. Mějte na paměti, že mediální obraz nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a proto je dobré situaci podrobně vysvětlit.
 3. Pokud jste tak ještě neučinili, registrujte se v databázi Ministerstva zahraničí ČR DROZD.
 4. Sledujte pravidelně zpravodajství a řiďte se pokyny místních úřadů, i těch, které se týkají například v obecné rovině doporučení k základní hygieně (mytí rukou, nošení ústní roušky), vyhýbání se místům s velkou koncentrací osob a vyhýbání se kontaktu se zvířaty apod.

V případě nutnosti jsou k dispozici následující kontakty:

 1. Nouzová linka Velvyslanectví ČR v Pekingu (+86-139-1175-2207)
 2. Generální konzulát Šanghaj (+86-139-1887-3144)
 3. Generální konzulát Chengdu (+86-156-8099-8104)
 4. Generální konzulát Hongkong (+852-915-272-46)
 5. krizový kontakt Centra zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity:
  1. telefon: +420 777 46 56 56; možné také přes SMS, WhatsApp, Viber
  2. e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Detailní informace o vývoji situace a rady na cestování po Číně můžete nalézt na těchto stránkách:

 1. Světová zdravotnická organizace (WHO)
 2. Overseas Security Advisory Council (OSAC)
 3. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
 4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
 5. Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV)
 6. Státní ústav zdraví

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte nás či Vašeho univerzitního/fakultního koordinátora.

Program Erasmus je skvělá příležitost pro studenty, kteří se nebojí vycestovat do zahraničí, ať už za studiem nebo na stáž. Letos slaví 30. narozeniny a to už je pořádný důvod k oslavám! ISC MU, ISC VUT a ISC Mendelu společně se zahraničními studenty každé z univerzit proto během podzimního semestru pořádají celou řadu akcí, kterými výročí Erasmu oslaví a zároveň tak motivují ostatní studenty, kteří o výjezdu do zahraničí teprve uvažují.

Pilotní akcí celých oslav bude slavná Flag Parade, která se bude konat 18. října. Studenti připravují velkolepý průvod městem a další doprovodné akce. Kromě Flag Parade se chystá například výstava fotek studentů, kteří už na zahraničním pobytu byli nebo sportovní klání mezi zahraničními studenty všech zúčastněných univerzit.

FB událost: https://www.facebook.com/events/109288456445219/?fref=ts

Úřední hodiny

Kontaktní hodiny jsou až do odvolání zrušeny, studenti mohou přijít jen po sjednání schůzky. V ostatních případech nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka