Stálé zastoupení ČR v Bruselu hledá stážisty z řad vysokoškolských studentů, kteří budou vypomáhat během předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v období od června do prosince 2022, případně krátce před jeho začátkem. U některých stáží mohou být zahájeny přípravy a zaškolování už od března. 

Seznam nabízených pozic: 

Studenti MU mohou na stáž získat stipendium z programu Erasmus+ ve výši 750 EUR na měsíc (cca 19 tisíc korun/měsíc). Přihlášky se podávají do pátku 31. prosince přes online přihlášku, její součástí je životopis a motivační dopis (v angličtině). Nejlepší kandidáty vyberou fakulty v půlce ledna, poté budou následovat pohovory s vládními institucemi. 

Protože se proces podaní přihlášky na stáž v rámci předsednictví mírně liší od běžné přihlášky na Erasmus+ stáž, věnujte prosím pozornost následujícím instrukcím:

 • v kroku 1 a 2 přihlášky vyplňte své kontaktní údaje a údaje o studiu
 • v kroku 3 vyplňte do kolonek týkajících se přijímající instituce vybrané oddělení, kam se hlásíte (např. právní oddělení, Horizontální agenda CZ PRES apod.)
 • do kolonek s kontaktními údaji na přijímající instituci uveďte opět název vybraného oddělení (jako výše) a uveďte obecný e-mail CZS Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., jako telefon uveďte +420 777 497 956
 • u informací o počtu ECTS kreditů prozatím uveďte 0 kreditů, údaje budou aktualizovány po výběrovém řízení 

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

hledáte nové způsoby, jak zaujmout své studenty, oslovit zahraniční studenty, kteří se zajímají o váš obor? Máte zájem o mezinárodní spolupráci a virtuální výuku? Nedávné události ukázaly, jak mohou virtuální výměny znalostí přesáhnout hranice a pomoci studentům učit se odlišným způsobem a navazovat kontakty navzdory teritoriální vzdálenosti.

Mnozí z vás již projevili zájem o nové příležitosti v oblasti mobility a inovace ve vzdělávání, které přinesla aliance univerzit EDUC. EDUC nabízí rozmanité možnosti mezinárodních programů mobilit. Vaše kurzy se mohou rozšířit i do zahraniční prostřednictvím virtuálních mobilit, online kurzů, virtuálních kurzů a dalších forem. Vedle toho vám EDUC pomůže při tvorbě přístupů vhodných pro virtuální výuku a otevře vám nové příležitosti.

Díky projektu budete mít příležitost:

 • připojit se ke komunitě vyučujících
 • získat technickou a samozřejmě i
 • finanční podporu na tvorbu kurzu,
 • přístup ke zdrojům pro online výuku a podporu mobilit vyučujících.

Abychom vás mohli podpořit, potřebujeme vědět některé důležité informace o vás a vašem již realizovaném projektu nebo jeho návrhu. V odkazu najdete dotazník, na základě kterého budeme projekty vybírat: https://www.survio.com/survey/d/S3N2R1R1I2C5I8G6M

Deadline: 16. února 2021

Podpoříme vybrané projekty zaměřené na:

 • přizpůsobení nebo vývoj online obsahu pro použití v alianci EDUC (videa pro tzv. blended learning, nahrávání vyučovacích hodin, překlady nebo titulky atd.);
 • rozšiřování mezinárodních zkušeností studentů prostřednictvím virtuální mobility (MOOC, online spolupráce studentů atd.);
 • výuka pro širší obecenstvo v oblasti vašeho působení, projekty zaměřené na virtuální kurzy, synchronní a asynchronní;
 • spolupráce s ostatními vyučujícími, rozvoj a zlepšování pedagogických dovedností prostřednictvím aliance EDUC.

Povinnými kritérii jsou:

 • projekty zahrnující alespoň jednu formu virtuální mobility zaměřené na studenty EDUC zde
 • kurzy nebo jiné zdroje vytvořené ve vašem projektu, které budou k dispozici studentům alespoň jedné další partnerské univerzity v EDUC;
 • zahrnutí cizího jazyka do projektu (angličtina nebo jazyk partnerské univerzity);
 • na projektu budete spolupracovat s dalším vyučujícím v rámci partnerských EDUC univerzit.

Dobrovolnými kritérii jsou:

 • Do projektu budou vybrány spolupráce maximálně tří učitelů v řídící univerzitě s jedním učitelem na univerzitě přispívající a jednou kontaktní osobou z přispívající univerzity.
 • Projekt zahrnuje aktivity podporující spolupráci mezi studenty.
 • Můžeme také podpořit již probíhající podobný/překrývající se projekt v rámci jiné místní nebo evropské strategické iniciativy.

V závislosti na množství přihlášených projektů budou zvážena následující kritéria: nabídnuté množství forem virtuální mobility, množství zapojených EDUC univerzit, množství zapojených studentů z EDUC univerzit.

Termíny:

 • do 16. února: vyplnění online dotazníku;
 • 17. února - 27. února: posuzování návrhů, hledání vhodných partnerů na univerzitách, zpětná vazba;
 • 2. března: vyhlášení prvního výběru projektů;
 • 2. - 31. března: posouzení proveditelnosti projektů a jejich zdokonalování ve spolupráci s vašimi partnery a EDUC pedagogickými inženýry;
 • 31. března: podání plné žádosti;
 • 15. dubna: konečný výběr projektů;
 • Květen: příprava vybraných projektů k nasazení v letech 2021-2022.

Za přijetí či odmítnutí projektů zodpovídá výběrová komise EDUC. Z důvodu omezených kapacit bude podpořen pouze omezený počet projektů.

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme.

TEAM EDUC

V souvislosti s aktuální bezpečnostní situací v Číně a s ohledem na aktuální informace se Centrum zahraniční spolupráce MU rozhodlo vyzvat k přerušení pobytu a k návratu zpět do České republiky studenty MU nacházející se na studijním pobytu v Číně a odložení nástupu do jarního semestru 2020 (platí pro studenty, kteří dosud do Číny neodjeli). 

Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě níže uvedených informací: 

 1. Vláda ČR rozhodla s platností od 9. února 2020 o ukončení přímých letů mezi ČR a Čínou na dobu neurčitou. Toto omezení se zatím nedotýká nepřímých letů či letů např. na letiště do Vídně a následnou dopravu do ČR. 

 1. Dochází k rušení velkého množství letů z/do Číny, včetně letů tranzitních přes některá čínská letiště. Dále jsou při příletech i odletech na mezinárodních i vnitrostátních letištích v řadě států/území v Asii zaváděna preventivní opatření v podobě zdravotních kontrol, zejména plošné měření teploty, a to především u pasažérů cestujících z Číny, ale i z dalších zemí v JV Asii, které evidují potvrzené případy nákazy.  

 1. To se týká zejména států/území: Filipíny, Hongkong, Indie, Indonésie, Japonsko, Kambodža, Korejská republika, Macao, Malajsie, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Singapur, Thajsko, Tchaj-wan, Vietnam. 

 1. Předpokládá se ale, že budou dále zaváděna další restriktivní opatření, která mohou komplikovat vnitrostátní i mezinárodní dopravu z Číny a pohyb v rámci větších měst. 

 1. Mnoho partnerských institucí v kontinentální Číně a Hong Kongu se rozhodlo odložit začátek semestru o několik týdnů či dokonce na neurčito do odvolání. Nebude tedy probíhat výuka, umožněna registrace do předmětů a v některých případech jsou uzavřeny přímo kampusy univerzit. 

 1. Rovněž MZV ČR doporučuje českým občanům návrat v co nejkratším možném termínu zpět do České republiky. 

Existuje totiž důvodná obava, že vzhledem k přijatým opatřením nebude semestr na partnerských univerzitách v nejbližších termínech obnoven a zároveň může být pozdější návrat do ČR velmi komplikovaný. V případě, že se studenti rozhodnou na studijním pobytu zůstat i přesto, že semestr na partnerských univerzitách nebude zahájen, nebude moci MU dále hradit pobytové stipendium. 

Aktuální výzva platí pro všechny studenty, kteří mají evidován svůj zahraniční pobyt v Číně v podzimním nebo jarním semestru ak. roku 2019/2020. CZS MU doporučuje jarní semestr 2020 absolvovat na Masarykově univerzitě v běžném studijním režimu. 

S praktickými otázkami návratu by se měli studenti obracet na své fakultní či univerzitní koordinátory, kteří se budou snažit nalézt vhodné řešení či pomoc, aby se předčasné ukončení studijního pobytu nepromítlo negativně do dalšího studia. 

CZS MU doporučuje také sledovat oficiální informace místních autorit, ministerstva zahraničí, ministerstva zdravotnictví, státního zdravotního úřadu a oficiálních zahraničních zdrojů (WHO, ECDC) ohledně dalších aktuálních doporučení. 

V případě nutnosti jsou k dispozici následující kontakty: 

 1. Nouzová linka Velvyslanectví ČR v Pekingu (+86-139-1175-2207) 

 1. Generální konzulát Šanghaj (+86-139-1887-3144) 

 1. Generální konzulát Chengdu (+86-156-8099-8104) 

 1. Generální konzulát Hongkong (+852-915-272-46) 

 1. Infolinka SZÚ (+420 724 810 106, každý den 9–21 hodin) 

 1. krizový kontakt Centra zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity: 

 1. telefon: +420 777 46 56 56; možné také přes SMS, WhatsApp, Viber 

 1. e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přestože Velká Británie opustila program Erasmus+, Masarykova univerzita bude nadále pokračovat ve spolupráci s britskými univerzitami, ať už v rámci Turingova programu (přijíždějící studenti z UK) nebo v rámci partnerských smluv. Podobným způsobem MU dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s různými univerzitami, například s univerzitami v USA, Brazílii, Japonsku, Izraeli, Rusku nebo Austrálii. Severní Irsko zůstává součástí programu Erasmus+ i po Brexitu. 

Informace pro: 

 • Studenty, kteří jsou aktuálně na Erasmus+ pobytu v UK: studium i stipendium zůstávají beze změn, pobyt je možné bez problémů dokončit 
 • Studenty, kteří se do UK chystají vyjet na studijní pobyt (jsou nominováni CZS MU):všechny již schválené výjezdy mohou proběhnout v původně plánovaném režimu. Vašeho studia ani přiděleného stipendia se změny nedotknou. Pro výjezdy delší než 6 měsíců je nyní třeba zajistit si studijní vízum, vydání by nemělo trvat déle než tři týdny.
 • Studenty, kteří se do UK chystají vyjet na stáž: všichni studenti, kteří vyjíždějí na stáže od roku 2021, musí žádat o víza bez ohledu na délku stáže. Podrobné informace o procesu a všech potřebných dokumentech najdete zde. Myslete prosím na to, že vyřízení žádosti může trvat i několik týdnů.
 • Studenty, kteří chtějí studovat v UK v ak. roce 2021/22 (podávání přihlášek v r. 2021): Masarykova univerzita má v současnosti schválené grantové smlouvy pro výjezdy do UK přes program Erasmus+ i pro příští akademický rok 2021/2022, studenti se tak na studijní pobyty a stáže do UK mohou stále hlásit přes Erasmus+ Evropa. Přihláška se zakládá v IS OISu v rámci programu Erasmus+ SMS (studijní pobyty). Výběrové řízení na program Erasmus+ Evropa (studijní pobyty) je v režii kateder/fakult MU, pro více informací kontaktujte oborového koordinátora na vaší katedře/fakultě. Výběrové řízení na stáže přes Erasmus+ probíhá na CZS. 
 • Studenty, kteří chtějí vyjet do UK v ak. roce 2022/23 a dalších ak. rocích: CZS MU vnímá velký zájem studentů MU o studijní pobyty v UK a nadále je plánuje finančně podporovat. CZS aktuálně jedná o tom, z jakého výměnného programu budou výjezdy studentů financovány – do UK bude pravděpodobně možné vyjíždět přes program partnerských univerzit mimo EU, popř. v rámci programu Erasmus+ Evropa, který bude v novém programovém období 2021–2027 umožňovat spolupráci s tzv. partnerskými zeměmi programu Erasmus+ (zeměmi mimo EU).   

Pro bližší informace o mobilitách od ak. roku 2022/23 prosím sledujte v následujících měsících web CZS a stránky Domu zahraniční spolupráce MŠMT, který je zároveň i národní agenturou pro program Erasmus+. 

Kontaktní osoba: Nikola Maráková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

AKTUALIZOVÁNO 29. 1. 2020

DOPORUČENÍ PRO STUDENTY VYJÍŽDĚJÍCÍ NA STUDIJNÍ POBYT V ČÍNĚ:

 1. CZS velmi intenzivně monitoruje situaci šíření nákazy nového typu koronaviru v Číně a sleduje doporučení Ministerstva zahraničních věcí (MZV) ČR, české ambasády v Číně a také oficiálních zahraničních zdrojů, rovněž jsme v kontaktu s našimi studenty v Číně a čínskými partnerskými univerzitami;
 2. V některých městech provincie Hubei byla zcela přerušena nebo značně omezena doprava a v rámci této provincie jsou přijímány další preventivní opatření.

K 27.1.2020 čínské úřady vyhlásily první stupeň ohrožení veřejného zdraví ve všech provinciích a správních oblastech a MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti, zvýšené hygieny, nezdržovat se v místech s velkou koncentrací osob, nenavštěvovat tržnice a používat preventivně ústní roušky;

 1. Aktuálně kvůli situaci došlo ke zrušení několika studijních pobytů, další prozatím pokračují bez zásadnějších omezení;
 2. V několika případech se čínské univerzity rovnou rozhodly odložit začátek jarního semestru 2020 na blíže neurčené datum či pobyty v jarním semestru 2020 v Číně zrušit (ISEP). O této skutečnosti jsou studenti vždy informováni svým fakultním či univerzitním koordinátorem.

Na základě výše uvedených skutečností a informačních zdrojů proto CZS DOPORUČUJE ODLOŽIT nástup na zahraniční pobyt v Číně, dokud nebude situace pod kontrolou.

Individuální praktické náležitosti související s pobytem a jeho případným odložením budou s Vámi řešit příslušní univerzitní a fakultní koordinátoři.

DOPORUČENÍ PRO STUDENTY NACHÁZEJÍCÍ SE V ČÍNĚ:

 1. Zvážení individuálního bezpečnostního rizika ponechává CZS na jednotlivých studentech, v několika případech již došlo k přerušení studijního pobytu v Číně. V případě přerušení či nutné asistence, kontaktujte CZS či svého fakultního koordinátora.
 2. Buďte v pravidelném kontaktu se svými rodinnými příslušníky. Mějte na paměti, že mediální obraz nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a proto je dobré situaci podrobně vysvětlit.
 3. Pokud jste tak ještě neučinili, registrujte se v databázi Ministerstva zahraničí ČR DROZD.
 4. Sledujte pravidelně zpravodajství a řiďte se pokyny místních úřadů, i těch, které se týkají například v obecné rovině doporučení k základní hygieně (mytí rukou, nošení ústní roušky), vyhýbání se místům s velkou koncentrací osob a vyhýbání se kontaktu se zvířaty apod.

V případě nutnosti jsou k dispozici následující kontakty:

 1. Nouzová linka Velvyslanectví ČR v Pekingu (+86-139-1175-2207)
 2. Generální konzulát Šanghaj (+86-139-1887-3144)
 3. Generální konzulát Chengdu (+86-156-8099-8104)
 4. Generální konzulát Hongkong (+852-915-272-46)
 5. krizový kontakt Centra zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity:
  1. telefon: +420 777 46 56 56; možné také přes SMS, WhatsApp, Viber
  2. e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Detailní informace o vývoji situace a rady na cestování po Číně můžete nalézt na těchto stránkách:

 1. Světová zdravotnická organizace (WHO)
 2. Overseas Security Advisory Council (OSAC)
 3. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
 4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
 5. Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV)
 6. Státní ústav zdraví

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte nás či Vašeho univerzitního/fakultního koordinátora.