Koronavirus

Poslední aktualizace: 27. května 2020

Dne 12. března 2020 vyhlásila vláda ČR kvůli prevenci šíření koronaviru COVID-19 v ČR nouzový stav, který je prodloužen do 17. května 2020. Přesná pravidla platící pro nouzový stav naleznete na webu Masarykovy univerzity. Vzhledem k opatřením vlády ČR rozhodl rektor o zrušení kontaktní výuky do 15. května.

V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Do zahraničí je nutné vycestovat pouze v případech, kdy je to umožněno jak ze strany České republiky, tak ze strany země, do níž se má daná mobilita uskutečnit.

Centrum zahraniční spolupráce (CZS) na základě informací a doporučení Krizového štábu MU doporučuje:

 • Na mobility započaté po 27. 4. 2020 již nelze aplikovat zásah vyšší moci.
 • Zahraniční výjezdy studentů MU:
  • Pro již započaté mobility studentů: Studentům ukončovat studia na zahraničních univerzitách primárně distanční formou a zpět do zahraničí cestovali jen ve zcela nezbytných případech, pokud je to zásadní podmínka pro úspěšné ukončení studijního pobytu a je nutná fyzická přítomnost na hostitelské instituci.
  • Pro nové mobility zahájené po 11. 5. 2020: Do zahraničí lze vycestovat realizovat pouze v případech, kdy je to umožněno jak ze strany České republiky, tak ze strany země, do níž se má daná mobilita uskutečnit. Účastníkům mobilit, kteří zahraniční pobyt plánují či realizují, se doporučuje pravidelně komunikovat s vysílající i přijímající organizací, a zajistit tak soulad veškerých aktivit s pravidly platnými pro Českou republiku a pro cílovou, popř. tranzitní zemi. Účastník mobility přijímá takové rozhodnutí na vlastní riziko a zodpovědnost. Pro nové mobility je nutné doložit odpovědnému pracovišti MU potvrzení o prezenčních aktivitách (výuce, praxi) na hostitelské instituci. U mobilit začínajících po 11. 5. 2020 a konaných online stále platí, že student neobdrží stipendium podle pravidel programu (financování zero grant, tj. bez stipendia)
 • Zahraniční výjezdy zaměstnanců MU:
  • Pro nové mobility zahájené po 11. 5. 2020: Tuzemské i zahraniční pracovní cesty je možné uskutečnit, ale vedoucím hospodářských středisek je doporučeno nevysílat zaměstnance na zahraniční pracovní cesty vyjma nezbytných případů. Případná omezení jsou plně v gesci vedoucího příslušného HS nebo přímého nadřízeného vyjíždějícího zaměstnance MU.

VARIANTY POKRAČOVÁNÍ STUDENTSKÝCH MOBILIT

Podívejte se na informace Domu zahraniční spolupráce. Tato tabulka DZS platí pouze pro program Erasmus+, konkrétní postupy pro Erasmus+ i pro další výměnné programy na MU najdete níže.

Doporučení pro studenty v zahraničí

Účastníci zahraničních pobytů by měli dodržovat následující opatření:

 1. Ve všech případech cest do zahraničí se registrovat do Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (databáze DROZD).
 2. Sledovat oficiální zdroje důležitých informací a také ověřené zpravodajství. Užitečné odkazy jsou uvedeny v sekci Informační zdroje.
 3. Řídit se radami a doporučeními příslušného českého zastupitelského úřadu, místních autorit a přijímající univerzity.
 4. Zvážit aktuální individuální situaci a její rizika (zdravotní, akademická, cestovní).
 5. Pečlivě dodržovat hygienické zásady jako např. mytí rukou, omezení kontaktu s nemocnými lidmi, sledování vlastního zdravotního stavu, vyhýbání se místům s vyšší koncentrací lidí, v případě respiračních problémů také dodržování pravidel hygieny při kašli a kýchání, využívání dezinfekčních prostředků apod. Konkrétní opatření jsou uvedena na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo WHO.
 6. Pečlivě sledujte svůj zdravotní stav a v případě návratu zpět do ČR:
  • Po dobu 14 dní nenavštěvujte výuku či společné prostory univerzity (menzy, knihovny, koleje).
  • Pečlivě sledujte svůj zdravotní stav a v případě příznaků začínajícího respiračního onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel, dýchací obtíže) zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami, kontaktujte telefonicky svého lékaře či zřízené linky a postupujte dle jejich pokynů.
 7. V případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu informovat svého univerzitního/fakultního koordinátora či adresu emergency@muni.cz.

Nahoru  ▲

Úřední hodiny

Pondělí 12—14
Úterý 9—11
Středa 12—15
Čtvrtek 13—15
Pátek jen po sjednání schůzky

Kontaktujte nás

Spojte se s námi na sociálních sítích

Facebook Youtube Twitter Instagram

Přihlaste se k odběru newsletteru

 

Vytvořili: Jakub Maca a Jiří Petrželka