Koronavirus

Poslední aktualizace: 31. ledna 2022

Provoz Masarykovy univerzity se řídí tzv. univerzitním semaforem. Ze strany CZS MU nejsou přijata žádná dodatečná omezení na zahraniční výjezdy studentů MU a příjezdy zahraničních studentů a zaměstnanců. O důvodných výjimkách pro zahraniční služební cesty zaměstnanců MU v aktuální situaci rozhoduje přímý nadřízený/vedoucí HS.

Zahraniční cesty se řídí aktuální situací v cílové zemi a mohou podléhat dalším omezením (např. povinná karanténa po příjezdu nebo po návratu). Více informací najdete na webech MZV a MZ ČR:

Doporučení pro zahraniční výjezdy

Účastníci zahraničních pobytů by měli dodržovat následující opatření:

  1. Ve všech případech cest do zahraničí se registrovat do Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (databáze DROZD) nebo do slovenské národní databáze.
  2. Sledovat oficiální zdroje důležitých informací a také ověřené zpravodajství. Užitečné odkazy jsou uvedeny v sekci Informační zdroje.
  3. Řídit se radami a doporučeními příslušného českého zastupitelského úřadu, místních autorit a přijímající univerzity.
  4. Zvážit aktuální individuální situaci a její rizika (zdravotní, akademická, cestovní).
  5. Pečlivě dodržovat hygienické zásady jako např. mytí rukou, omezení kontaktu s nemocnými lidmi, sledování vlastního zdravotního stavu, vyhýbání se místům s vyšší koncentrací lidí, v případě respiračních problémů také dodržování pravidel hygieny při kašli a kýchání, využívání dezinfekčních prostředků apod. Konkrétní opatření jsou uvedena na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo WHO.
  6. CZS nedoporučuje studentům MU průběžně cestovat mezi zemí, kde realizují zahraniční studijní/pracovní pobyt, a ČR/SK vzhledem k aktuální epidemické situaci ve světě a možným problémům s překračováním hranic. Toto přesouvání by pak mohlo zapříčinit, že se student kvůli uzavřeným hranicím nedostane zpět na výuku na zahraniční univerzitě/na stáž na zahraniční instituci, popř. může vzniknout problém s ubytováním v zahraničí. Pokud student zůstane v ČR/SK a nepobývá v zahraničí, ztrácí nárok na stipendium.
  7. Po návratu do ČR pečlivě sledujte svůj zdravotní stav a v případě příznaků začínajícího respiračního onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel, dýchací obtíže) zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami, kontaktujte telefonicky svého lékaře či zřízené linky a postupujte dle jejich pokynů. 
  8. Pokud se u vás po návratu do ČR projeví příznaky virového infekčního onemocnění, nesmíte podle rozhodnutí rektora MU č. 8/2020 vstupovat do budov MU.
  9. V případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu informovat svého univerzitního/fakultního koordinátora či adresu emergency@muni.cz. Můžete využít také krizovou linku CZS MU pro studenty a zaměstnance MU v zahraničí: +420 777 46 56 56.

Nahoru  ▲