Masarykova univerzita a Centrum zahraniční spolupráce

Erasmus+ mimo EU

Tento program umožňuje studium na univerzitách v partnerských zemích programu Erasmus+, tj. v celé řadě zemí neparticipujících na standardním programu Erasmus+. Konkrétní nabídka se každoročně mění v závislosti na vyhodnocení žádosti Masarykovy univerzity o udělení finančních prostředků.

Aktuální výzva (2017/2018)

Centrum zahraniční spolupráce vyhlašuje výběrové řízení pro studenty na studijní pobyty (pracovní stáže nejsou v této výzvě možné) na univerzitách v akademickém roce 2017/2018.

 • Termín pro přihlášky:            12. února 2017
 • Finanční podmínky:              €650 / měsíc
 • Délka pobytu:                     1 semestr
 • Aktuální seznam univerzit pro rok 2017/2018 je dostupný níže:

E World mapa - student outgoing CZ

Země

Univerzita

Albánie

University of Tirana

Bosna a Herzegovina

University of Sarajevo

Kanada

University of Saskatchewan

Kanada

University of British Columbia

Dominikánská republika

Technologic Institute of Santo Domingo

Gruzie

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Izrael

Hebrew University of Jerusalem

Izrael

University of Haifa

Japonsko

Josai University

Kambodža

Meanchey University

Jižní Korea

Sungkyunkwan University

Kazachstán

A. Baitursynov Kostanay State University

Sri Lanka

University of Peradeniya

Malajsie

Universiti Teknologi Malaysia

Papua Nová Guinea

University of Papua New Guinea

Rusko

Federal State Educational Institution of Higher Professional Education "Pacific National University"

Rusko

North Ossetian State University named after K. L. Khetagurov

Rusko

Northern (Arctic) Federal University named after M. Lomonosov

Rusko

Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin

Ukrajina

Odesa National Polytechnic University

USA

Edgewood College

Vietnam

Ho Chi Minh City University of Technology

Srbsko

University of Belgrade

Srbsko

University of Niš

Kosovo

University of Prishtina

Všeobecné informace

Masarykova univerzita podává v rámci výzvy Evropské komise projekt na podporu mobilit s partnerskými zeměmi (viz http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/mezinarodni-kreditova-mobilita/). V závislosti na tom, jak je žádost posouzená, tedy na počtu schválených financí pro konkrétní mobility, CZS následně vyhlašuje výběrové řízení. Zájemci o mobility na dané univerzity musí v první řadě projít výběrovým řízením CZS, které pak kandidáty na partnerských institucích nominuje. Samotná nominace však neznamená automatické přijetí, poněvadž student nebo zaměstnanec musí splnit také podmínky nastavené hostitelskou univerzitou.

Podmínky účasti

Daný program vyžaduje po studentovi MU podat žádost o uznání předmětů/ kreditů ze zahraničního pobytu, viz čl. 9, od. 1. směrnice rektora č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity.

 1. Určeno studentům MU programů, kteří v době výjezdu do zahraničí mají ukončené minimálně dva semestry na MU. Obecně je program přístupný studentům všech stupňů studia s tím, že je nutné vždy zkontrolovat jaký typ studia je u dané univerzity nabízen.
 2. Student účastnící se mobility musí být po celou dobu jejího trvaní aktivním studentem MU, bud v prezenčním nebo kombinovaném studiu. Hostitelská škola může na vybrané studenty mít další doplňující požadavky.

Jak se přihlásit?

Přihlášku je možné podat jen elektronicky přes speciální rozhraní: https://isois.ois.muni.cz/application-outgoing.

Přihláška se skládá z následujících dokumentů:

 • Přihlašovací formulář - viz on-line přihláška
  • Pozn. v přihlášce je možné si zvolit až dvě univerzity.
 • Motivační dopis v angličtině – motivační dopis uvádějte v angličtině vždy, i pokud by mělo studium probíhat v jiném jazyce. Ke každé univerzitě je nutný dodat samostatný dopis.
 • Výpis známek za studium na MU v angličtině (vydává studijní oddělení domácí fakulty), popř. diploma supplement za již absolvované stupně studia na MU nebo mimo MU.
 • Životopis
 • Doklad o znalosti jazyka, ve kterém má probíhat výuka - je dostačující jakýkoliv doklad o znalosti daného jazyka, ale certifikát, příp. dřívější účast na jazykovém testu CZS z angličtiny (viz http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-testy) výhodou

Finanční podmínky / finanční rámec

 • Stipendium ve výši 650 EUR / měsíc
 • K pobytovým nákladům se připočítává ještě příspěvek na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí (do výše dle skutečné vzdálenosti viz http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm).

Stipendia jsou vypláceny ve třech splátkách prostřednictvím Informačního Systému MU na základě kompletní dodané dokumentace následovně:

 • 50% z celkové částky je vyplaceno při příjezdu na hostující univerzitu. Transakce je uskutečněna na základě dodání podepsaného potvrzení o příjezdu (Confirmation of Arrival) na hostující instituci a nahrání příslušného palubního lístku do sekce v přihlášce.
 • 30% z celkové částky je vypláceno v polovině mobility na základě kompletní dokumentace (např. kompletní Learning Agreement včetně potvrzených změn)
 • 20% z celkové částky je vypláceno na základě vyplněné elektronické zprávy tzv. EU Survey

Postup před odjezdem

Student musí podat žádost o uznání předmětů/ kreditů ze zahraničního pobytu, viz čl. 9, od.1. směrnice rektora č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (více informací najdete na webových stránkách CZS věnovaných pobytům v zahraničí-Uznávání předmětů ze studijních a pracovních pobytů studentů MU). Konkrétní postup je následující: 

 • Student je povinen vyplnit a podepsat formulář studijní smlouvy, tzv. Learning Agreement (vzorový dokument dodán ze strany CZS). 
 • Studijní smlouvu předkládá student k podpisu pověřené osobě katedry/fakulty MU studijního oboru, přes který vyjíždí. Pověřená osoba podpisem souhlasí se seznamem vybraných předmětů a indikací uznání předmětů/kreditů.
 • Student eviduje studijní pobyt v IS MU (sekce Osobní administrativy - Personální údaje) a nahrává podepsanou studijní smlouvu (alespoň ze strany pověřené osoby MU) do systému IS MU.
 • Student musí před svým odjezdem osobně na CZS podepsat následující dokumenty:
  • Účastnickou smlouvu
  • Žádost o přiznání stipendia
 • Student si musí na základě spolupráce s CZS a koordinátorem hostitelské univerzity zařídit víza, letenky, ubytování a další náležitosti.
 • Student obdrží stipendium na podporu studia v zahraničí.

Postup během pobytu

 • Student po příjezdu na hostitelskou instituci dokončí výběr studovaných předmětu, jehož případné změny zaznamená do formuláře změn studijní smlouvy, kterou opět podepisuje zástupce hostitelské instituce, student samotný a pověřená osoba MU.
 • Student je povinen získat za každý semestr studia 20 ECTS, případně ekvivalent v kreditovém systému hostitelské univerzity.
 • Student si před ukončením zahraničního pobytu zařizuje vydání Potvrzení o studiu (Confirmation of Studies) a také výpisu známek, popř. dalších dokumentů, které jsou vyžadovány pro uznání absolvovaných kreditů/ předmětů.

Postup po ukončení studia

Student je povinen:

 • do 10 dnů od ukončení studijního pobytu předložit na CZS potvrzení o skutečné délce studijního pobytu (Confirmation of Studies) - kopie
 • do 5 týdnů od zveřejnění výsledků zkoušek předložit na CZS výpis v zahraničí absolvovaných předmětů a získaných kreditů (Transcript of Records) - kopie
 • do 30 dnů od obdržení emailové výzvy vyplnit závěrečnou zprávu (EU Survey) - online

Dokumenty student předá osobně či zašle kopie emailem.

Uznávání zahraničního studia (pravidla)

 • uznávání předmětů/kreditů je v plné kompetenci jednotlivých fakult/kateder/ústavů a oborového koordinátora
 • o procesu uznávání kreditů/předmětů se informujte na zahraničním/studijním oddělení své fakulty

Veškeré dokumenty vyplňujte prosím na počítači!

 

FaLang translation system by Faboba