Masarykova univerzita a Centrum zahraniční spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Masarykova univerzita (MU) klade velký důraz na systematický rozvoj mezinárodní spolupráce se zahraničními institucemi v celosvětovém měřítku. V souladu se Strategií internacionalizace na období let 2010-2015 a 2014-2020 se věnujeme rozšiřování spektra příležitostí pro mezinárodní mobilitu studentů a akademických pracovníků, rozvoji nabídky studijních programů a kurzů v cizích jazycích a dalším činnostem směřujícím ke zvyšování počtu zahraničních studentů na MU.

Hlavním pilířem zahraniční spolupráce jsou tradičně aktivity realizované v rámci evropských vzdělávacích programů (Program celoživotního učení LLP, Erasmus Mundus, Tempus atd.), podporující především mobilitu studentů, učitelů a administrativních pracovníků. Mezinárodní mobilitu vnímáme jako důležitý nástroj posilující kvalitu studia, proto se dlouhodobě zaměřujeme na zvyšování podílu studentů i akademiků, kteří se do mobilitních programů zapojují. V rámci klíčového mobilitního programu LLP/Erasmus je vysíláno do zahraničí každoročně více než 1400 studentů. Administraci mobilit programu Erasmus věnujeme velkou pozornost, což dokládá i naše vítězství v národní soutěži Erasmus Label 2011, která byla zaměřena na téma kvality organizace mobilit programu Erasmus. Kromě programu LLP/Erasmus využíváme možnosti, které nabízejí další mezinárodní mobilitní schémata (např. Ceepus, Aktion, FM EHP/Norska) nebo naše účast v mezinárodních univerzitních sítích (Utrecht Network, Compostela Group of Universities, ISEP). Významná část mobilit je realizována i na základě meziuniverzitních a mezifakultních dohod s partnerskými univerzitami po celém světě, prostřednictvím mezivládních dohod (kvóty a výběrová řízení MŠMT) nebo formou tzv. freemovers. Každoročně vysíláme do zahraničí na krátkodobé mobility rostoucí počet studentů, aktuálně téměř 1900 studentů.

Kontakty s univerzitami mimo Evropskou Unii rozvíjíme i v rámci prestižního evropského programu Erasmus Mundus. V současné době jsme zapojeni do 8 konsorcií univerzit umožňujících spolupráci s tzv. třetími zeměmi (mimo jiné se zeměmi Blízkého východu, Střední Asie, západního Balkánu, Východní Asie, s Ruskou federací a Jihoafrickou republikou) a koordinuje konsorcium podporující spolupráci evropských univerzit a Izraele (projekt EMAIL – Academic Mobility between EU and Izrael).

Rostoucí mezinárodní charakter MU dokládá rovněž stoupající počet zahraničních studentů zapsaných do řádných studijních programů. Na MU aktuálně studuje přibližně 6600 cizinců v českých a cizojazyčných studijních programech.

Dlouhodobě se věnujeme budování mezinárodního profilu a prestiže univerzity prostřednictvím podpory aktivní politiky v oblasti marketingu a propagace v zahraničí. S tímto cílem se účastníme odborných konferencích a veletrzích v oblasti mezinárodního vzdělávání či zahraničních veletrhů vysokoškolského vzdělávání.

Náš úspěch na poli mezinárodních aktivit dokládá ocenění Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání (European Association for International Education) v roce 2012 za přístup k rozvoji zahraniční spolupráce a naplňování strategie internacionalizace.

 

FaLang translation system by Faboba