Masarykova univerzita a Centrum zahraniční spolupráce

O nás

Centrum zahraniční spolupráce je metodickým a poradenským pracovištěm Masarykovy univerzity (MU) s celouniverzitní působností, které koordinuje aktivity MU v oblasti zahraniční spolupráce a odpovídá za realizaci zahraničních kontaktů MU jako celku. Aktivity CZS pokrývají tři základní skupiny činností – mobilitní, projektové a marketingové.

V mobilitní oblasti odpovídá za realizaci podílu MU na mezinárodních výměnných programech, na kterých participují studenti, učitelé i neakademičtí pracovníci. Kromě toho usměrňuje přípravu a realizaci krátkodobých cizojazyčných programů studia na MU určených pro studenty ze zahraničí.

V rámci další oblasti své působnosti CZS zajišťuje odborný servis a metodické vedení při podávání, v průběhu, i po ukončení mezinárodních „mobilitních" projektů nabízející širokou paletu možností pro rozvoj internacionalizace.

V oblasti marketingu je pak CZS aktivní jak vůči zahraničním univerzitám a podpory vzájemných vztahů pro mobilitní spolupráci (zejm. pravidelnou účastí na EAIE a NAFSA konferencích), tak i obecného zvyšování povědomí o možnostech studia na MU ve vztahu k potenciálním zahraničním uchazečům o studium tzv. „degree-seeking studentům" (prezentace na vysokoškolských konferencích a mezinárodních vzdělávacích veletrzích v Evropě i ve světě). V rámci posilování jména univerzity připravuje také řadu publikací a propagačních materiálů.

FaLang translation system by Faboba